Všeobecné podmienky

Hlasové služby (mobilná aj pevná sieť), internetové služby a služby televízie

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Všeobecné zmluvné podmienky k zmluvám o zriadení VEKS (pre developerské projekty)

Na otvorenie potrebujete prehliadač súborov PDF Acrobat Reader.