Sprístupňujeme digitálny svet

Digitálne technológie sú príležitosťou pre každého. Ak sú dostupné všetkým. Až polovica populácie sveta nemá prístup k digitálnym technológiám.

skupina oslavujúcich ľudí

Digitálne zručnosti

Chceme pozitívne ovplyvňovať vývoj nových generácií v technologickom svete, prispieť k tvorbe vzdelávacieho systému, ako priestoru, ktorý deťom nebude poskytovať len vedomosti, ale ich aj vychovávať, učiť interpersonálnym zručnostiam, pripravovať do života a rozvíjať jeho potenciál. Rovnako chceme prispieť k znižovaniu digitálnej nerovnostirozvíjať digitálne zručnosti zraniteľných skupín v riziku sociálneho vylúčenia a chudoby. Preto Nadácia Orange vyhlasuje pravidelne programy na rozvoj digitálnych zručností.

Prejsť na Digitálne zručnosti
ilustračný obrázok ženy s telefónom

Digitálne technológie a bezpečnosť

Už od roku 2006 sa intenzívne venujeme podpore bezpečného a zodpovedného používania komunikačných technológií. V spolupráci s mnohými odborníkmi realizujeme bezplatné workshopy a informačno-vzdelávacie aktivity, ktoré pomáhajú rodičom, pedagógom i deťom.

Prejsť na Bez nástrah online
ilustračný obrázok človeka sediaceho za počítačom

Vyberte si internet od Orangeu

Overte si dostupnosť internetu na vašej adrese a vyberte si internet podľa vašich potrieb. Spoznajte ponuku, ktorá je vhodná práve pre vás.

Overiť dostupnosť internetu
pár sediaci na gauči s notebookom

Nevhodný a nelegálny obsah

Mobilné telefóny a používanie internetu sú neoddeliteľnou súčasťou života množstva detí a mladých. Väčšinou ich ovládajú lepšie ako rodičia. Okrem pozitív, ktoré nové technológie prinášajú, však predstavujú aj riziko zneužitia, šikanovania alebo môžu inak ohroziť bezpečnosť či vývoj detí. Na internete sa môže dieťa navyše stretnúť s obsahom, ktorý je pre jeho vekovú skupinu považovaný za nevhodný alebo je dokonca nezákonný.

Viac o nevhodnom obsahu
muž v tmavej miestnosti sediaci za počítačom