Prinášame tie najlepšie hudobné zážitky

Podporujeme kvalitnú hudbu

Záleží nám na kvalite, a to nielen pri poskytovaní našich služieb, ale aj v hudbe. Aj partnerov na spoluprácu si vyberáme na základe kvality, a tiež na základe ich prístupu k spoločenským témam či spoločenskej zodpovednosti.

Aj preto je Orange dlhoročným partnerom výrazných slovenských hudobných festivalov – Pohoda festivalu a festivalu Grape. Ako partner týchto podujatí sme radi, že môžeme návštevníkom prinášať kvalitné hudobné zážitky, a spoločne s internetovým pripojením a ďalšími aktivitami umožniť užiť si festivaly skutočne naplno.

ilustračný obrázok hudobníkov

Hudobné leto 2023

záber z festivalu Pohoda

Pohoda 2023

6.7. ‐ 8.7.2023 | Letisko Trenčín

Pohoda festival sa aj tento rok koná na letisku v Trenčíne. Orange, ako jeden z hlavných partnerov festivalu, pri tom nemôže chýbať. Opäť zabezpečíme kvalitné 4G a vysokorýchlostné 5G pokrytie a free Wi‑Fi pripojenie pre všetkých návštevníkov. Užite si Pohodu s Orangeom.

záber z festivalu Grape

Grape 2023

11.8. ‐ 12.8.2023 | Letisko Trenčín

Toto leto si aj vďaka Orangeu užijete Grape festival. Pozývame vás na sériu koncertov, ktorá sa bude opäť konať na letisku v Trenčíne. A nezabudnite priniesť svoj starý, nepotrebný mobil. My zabezpečíme jeho ekologickú likvidáciu.

záber z festivalu Atmosféra

Atmosféra 2023

4.8. ‐ 6.8.2023 | Hontianske Nemce

Aj tento rok pokračujeme v partnerstve s mladým hudobným festivalom Atmosféra. Nasajte uvoľnenú atmosféru bytia so svojou rodinou, priateľmi alebo len tak, sami so sebou.

Informácie pre používateľov

Počas festivalu Pohoda od 6. do 8. júla 2023 si bude môcť zákazník Orangeu s hlasovým paušálom alebo predplatenou kartou Prima, ktoré mu umožňujú prístup do internetu a vykonávanie dátových prenosov, bezplatne jednorazovo aktivovať 10 GB extra mobilných dát počas nižšie opísaného rozhodujúceho obdobia (ďalej aj ako „Dáta“).

Zákazník môže tieto Dáta využívať hneď po aktivácii. Objem Dát sa čerpá ako prvý v poradí. Zákazníkovi budú za splnenia príslušných podmienok Dáta poskytované počas rozhodujúceho obdobia. Pre zákazníkov s hlasovým paušálom je to počas doby v trvaní maximálne 1 celého zúčtovacieho obdobia, počnúc prvým celým zúčtovacím obdobím po aktivácii Dát. Ak bezprostredne po aktivácii Dát nasleduje čiastočné (nie celé) zúčtovacie obdobie, spoločnosť Orange je oprávnená (nie však povinná) poskytovať Dáta zákazníkovi aj počas tohto čiastočného (alikvotného) zúčtovacieho obdobia. (ii) Pre zákazníkov s predplatenou kartou Prima je to počas doby maximálne 30 nasledujúcich dní, počnúc dňom aktivácie Dát, do uplynutia lehoty 30 dní. Nevyužitá časť Dát uplynutím zúčtovacieho obdobia, v ktorom boli poskytnuté, zanikne, a zákazník nebude mať nárok na vrátenie ich nominálnej hodnoty.

Maximálna teoreticky dosiahnuteľná rýchlosť sťahovania/odosielania Dát a podmienky čerpania objemu Dát, sa spravuje nastaveniami pre ten účastnícky program/pre profil Prima SIM karty, resp. inú doplnkovú dátovú službu, ktoré na SIM karte zákazník využíva. Objem Dát sa vzťahuje len na využívanie služby v sieti spoločnosti Orange a v Zóne 1 dátového roamingu (v EÚ sa uplatňuje regulácia), t. j. dátové prenosy mimo siete spoločnosti Orange a mimo Zóny 1 dátového roamingu sa neodpočítavajú z tohto objemu a zákazník je povinný platiť za tieto prenosy cenu za dátové prenosy v zmysle príslušného cenníka.

Festivalové dáta čakajú v aplikácii My Orange. Tu si dáta jednoducho aktivujete v sekcii Orange na Pohode alebo v sekcii „Doplnkove sluzby“.