Sme angažovaní

Nadácia Orange

Naše filantropické a charitatívne aktivity realizujeme prostredníctvom Nadácie Orange. Jej činnosť sa strategicky zamerala na podporu verejnoprospešných projektov a iniciatív v troch prioritných oblastiach: digitálne zručnosti, aktívna komunita a duševné zdravie.

Prejsť na Nadáciu Orange
ilustračný obrázok oranžového srdca v dlaniach

Cena Nadácie Orange

Jedinečným projektom nadácie je udeľovanie prestížneho ocenenia mimovládnym neziskovým organizáciám za líderstvo, odvahu, spoločenský prínos a dlhodobú snahu prispieť k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti v oblastiach, ktoré programovo podporujeme.

Prejsť na Nadáciu Orange
ilustračný obrázok ceny Nadácie Orange

Lab powered by Nadácia Orange

Otvorili sme Lab, kreatívno - komunitný priestor v Starej Tržnici v Bratislave, kde sa môžu stretávať a naberať nové digitálne zručnosti študenti, mladí profesionáli, ale aj široká verejnosť. Príďte si k nám vyskúšať napríklad 3D tlačiareň.

Prejsť na Orange Lab
ilustračný obrázok Orange Lab

Rovnosť príležitostí

Stali sme sa súčasťou iniciatívy skupiny Orange s názvom GEE & IS audit - The Gender Equality European and International Standard a získali sme Medzinárodný európsky certifikát rodovej rovnosti. Opakovane sme ocenení aj titulom Top Employer Slovakia a Top Employer Europe.

ilustračný obrázok ľudí v kruhoch

Linka detskej istoty 116000

Európska komisia vyhradila v roku 2010 celoeurópsku kontaktnú linku 116000 pre nezvestné deti. Prostredníctvom tohto čísla majú rodičia nezvestného dieťaťa prístup k záchrannej pomoci a podpore vo všetkých krajinách Európskej únie bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v domácej alebo inej krajine.

Tiesňová linka 116000 je napojená na národné organizácie, špecializujúce sa na riešenie prípadov nezvestných detí.

Prvé hodiny po zmiznutí dieťaťa zohrávajú životne dôležitú úlohu. Existencia takého ľahko zapamätateľného čísla je nesmierne dôležitá, aby zodpovedné miestne úrady mohli prijať okamžité opatrenia a začať konať. K tejto iniciatíve sa pripojil aj Orange, ktorý sa zároveň zaviazal, že bude zvyšovať povedomie verejnosti o existencii kontaktnej telefónnej linky 116000 vo všetkých krajinách, kde pôsobí.

Prejsť na Linku detskej istoty
ilustračný obrázok dievčaťa s balónmi

Projekt Meet the Heroes

Sme hrdým strategickým partnerom portálu „Heroes“, ktorý neúnavne prispieva k širšiemu povedomiu o osobnostiach, ktorým záleží na našej krajine. Sledujte talentovaných a zároveň zodpovedných ľudí z biznisu, kultúry, športu, či neziskového priestoru.

Prejsť na stránku Heroes
logo Meet The Heroes

Naše technológie pomáhajú

Darcovské SMS

Už od roku 2001 poskytujeme našu technológiu pre mobilné finančné zbierky, prostredníctvom ktorých pomáhame tam, kde je to potrebné a prispievame tak k rozvoju individuálneho darcovstva. Prezrite si prebiehajúce aj ukončené zbierky.

Nevhodný a nelegálny obsah

Mobilné telefóny a používanie internetu sú neoddeliteľnou súčasťou života množstva detí a mladých. Väčšinou ich ovládajú lepšie ako rodičia. Okrem pozitív, ktoré nové technológie prinášajú, však predstavujú aj riziko zneužitia, šikanovania alebo môžu inak ohroziť bezpečnosť či vývoj detí.

Sustainable Development Goals

Ako člen skupiny Orange chceme tiež prispievať k napĺňaniu SDG-17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja.