Aktivácia inkasa

Vyplnením nasledujúceho formulára si vytvoríte žiadosť na aktiváciu inkasa.

Po spracovaní vami požadovanej zmeny vám bude doručená SMS s údajmi, ktoré budete potrebovať, aby ste si mohli aktivovať inkaso na vašom bankovom účte.

Osobné údaje

Uveďte osobné údaje vlastníka bankového účtu, na ktorý sa má zriadiť inkaso.

Bankové údaje

Pre vytvorenie podkladov na zriadenie inkasa potrebujeme cez variabilný symbol identifikovať zákazníka, ktorého služby chcete platiť inkasom.

Odosielam formulár
Odosielam formulár

Vašu požiadavku na vytvorenie inkasa sme zaevidovali, o úspešnosti vás budeme informovať do 48 hodín. Ďakujeme.

Prepáčte, služba je nedostupná, skúste neskôr.