Informácie pre koncových užívateľov

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. (ďalej aj ako „spoločnosť Orange“) na základe § 83 ods. 1 a ďalších ustanovení zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV bod 3 Všeobecného povolenia č. 1/2023 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Podmienky používania digitálnych služieb