Kto sme

Sme vedúcou telekomunikačnou spoločnosťou na Slovensku

Sme lídrom v poskytovaní komplexných telekomunikačných služieb a najväčším mobilným operátorom na Slovensku. Našich 2,4 milióna zákazníkov spájame s tým, na čom skutočne záleží a vďaka najkvalitnejšej sieti neustále prinášame možnosti čo najvýhodnejšej komunikácie. Pre firmy sme stabilným partnerom v oblasti inovácií a smart riešení, ktoré zabezpečujú efektívnejší rast ich biznisu. Popri tom ľudí motivujeme k zodpovednému využívaniu digitálnych technológií. Obzvlášť nám záleží na digitálnom vzdelávaní, inklúzii a bezpečnosti detí na internete. Na biznis sa pozeráme aj z pohľadu ekológie, preto sa dlhodobo venujeme aj zberu a recyklácii starých mobilov či výstavbe vysielačov so solárnym napájaním. Sme hlavným partnerom slovenského hokeja, dlhodobo vyzdvihujeme význam mládežníckeho hokeja a tiež sme partnerom festivalov Pohoda, Grape a Atmosféra.

nápis Orange

Zodpovednosť v podnikaní nám je blízka

ilustračný obrázok detí programujúcich robotické autíčko

Staviame sa zodpovedne k všetkým požiadavkám

Staviame sa zodpovedne k všetkým požiadavkám našich 2,4 milióna zákazníkov, aj k spoločnosti, v ktorej pôsobíme. Venujeme sa zlepšovaniu digitálneho vzdelávania a inklúzie prostredníctvom Nadácie Orange, ale aj výstavbe fotovoltaických riešení na našich základňových staniciach.

ilustračný obrázok ľudí držiacich sa jednou rukou v kruhu

Sme aktívni v oblasti spoločenskej zodpovednosti

Vďaka svojim rozsiahlym a dlhodobým aktivitám v oblasti spoločenskej zodpovednosti bol Orange už trikrát ocenený mimoriadne významným ocenením – hlavnou cenou Via Bona Slovakia pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu.

ilustračný obrázok ruky hrajúcej jengu

Sme lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie

Na Slovensku patríme k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, ktorú zastrešujeme prostredníctvom Nadácie Orange – najznámejšej a najdôveryhodnejšej firemnej nadácie na Slovensku.

Naši zákazníci využívajú najkvalitnejšiu mobilnú sieť

To ľudské v nás spájame pomocou najkvalitnejšej siete na Slovensku

Mobilná sieť od Orangeu je najkvalitnejšou sieťou na Slovensku. Vyplýva to z výsledkov meraní spoločnosti Commsquare ktorá nám udelila za mobilné siete ocenenie The Best Slovakian Mobile Network in the Test. Víťazstvá v testoch tejto nezávislej renomovanej spoločnosti sme získali v rokoch 2020, 2021, 2022 aj 2023.

Intenzívne budujeme vysokorýchlostnú 5G sieť

Vysokorýchlostná 5G sieť s maximálnou teoretickou rýchlosťou do 1 300 Mbit/s je dostupná už pre viac než polovicu populácie SR. Je tiež priestorom na partnerstvá s vedeckými a vzdelávacími inštitúciami (Žilinská univerzita, STU v Bratislave), ktorých cieľom je vyvinúť 5G riešenia pre slovenský priemysel. Vďaka 5G sieti vieme obslúžiť menších aj veľkých B2B zákazníkov, ktorým prinášame smart riešenia na zefektívnenie a digitalizáciu ich biznisu.

Okrem toho naše mobilné služby poskytujeme prostredníctvom 2G siete, ktorá pokrýva 99,8 % populácie a 4G siete s rýchlosťami do 680 Mbit/s, ktorá je s dostupnosťou pre 99,1 % populácie Slovenska najväčšou na Slovensku.

Služby fixnej siete môže využívať až 1,8 mil. domácností

Sme prvý telekomunikačný operátor na Slovensku, ktorý spustil najmodernejšiu optickú sieť novej generácie na báze FTTH (Fiber To The Home – optika do bytu). Tá je v súčasnosti dostupná v 70 mestách a obciach na Slovensku a využívať ju môže viac než 580-tisíc domácností. Okrem toho sú optické služby od Orangeu poskytované prostredníctvom partnerských sietí dostupné pre ďalších viac než 570 000 domácností v 638 mestách a obciach na Slovensku.

Poskytujeme služby aj prostredníctvom technológie DSL

Pevný internet a digitálnu televíziu poskytujeme taktiež prostredníctvom technológie DSL, ktorá je dostupná na väčšine územia Slovenska.

Sme značkou kvality a záleží nám na ochrane údajov našich zákazníkov

Majiteľom 100 % akcií spoločnosti Orange Slovensko je skupina Orange.

Kvalita služieb spoločnosti Orange Slovensko spĺňa kritériá certifikátu ISO 9001:2015 podľa medzinárodného štandardu kvality a certifikátu informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001:2013 so zameraním na služby elektronického obchodu a mobilnej dátovej komunikácie.

Spoločnosť Orange Slovensko je tiež držiteľom certifikátu environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, ako aj certifikátu systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:2018.

Nezávislí audítori potvrdili, že Orange Slovensko má vybudovaný systém riadenia, ktorý zákazníkom zaručuje kvalitné, stabilné a konzistentné poskytovanie služieb.

ilustračný obrázok technika v serverovni

Údaje o spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

  • Obchodné meno: Orange Slovensko, a.s.
  • Sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava
  • Právna forma: Akciová spoločnosť (a.s.)
  • Identifikačné číslo (IČO): 35697270
  • Označenie zápisu v registri: zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B
  • Informácie o spoločnosti Orange Slovensko sa nachádzajú na stránke www.orange.sk, www.facebook.com/OrangeSlovensko alebo nás môžete sledovať cez Twitter na @orange_sk.