Kto sme

Sme vedúcou telekomunikačnou spoločnosťou na Slovensku

Orange Slovensko je najväčšou telekomunikačnou spoločnosťou na Slovensku. Prišli sme s mobilom za korunu, aby so svojimi blízkymi mohol hovoriť naozaj každý. Zaviedli sme sekundovú tarifikáciu, aby ste spolu hovorili čo najvýhodnejšie. Priniesli sme nekonečné hovory, aby ste spolu hovorili čo najdlhšie. Ako prví sme zaviedli 24-hodinovú zákaznícku linku. Priniesli sme vám možnosť volať si Navzájom zadarmo. Automaticky a bezplatne sme vám sprístupnili 4G sieť.

nápis Orange

Zodpovednosť v podnikaní nám je blízka

ľudia v prírode

Staviame sa zodpovedne k požiadavkám našich 2,496 milióna zákazníkov

K 31.3.2022 evidoval Orange 2,496 milióna aktívnych zákazníkov v mobilnej sieti a 208 000 zákazníkov pevného internetu a digitálnej televízie.

logo Via Bona

Sme aktívni v oblasti spoločenskej zodpovednosti

Vďaka svojim rozsiahlym a dlhodobým aktivitám v oblasti spoločenskej zodpovednosti bol Orange už trikrát ocenený mimoriadne významným ocenením – hlavnou cenou Via Bona Slovakia pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu.

ocenenie

Sme lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie

Na Slovensku patríme k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, ktorú zastrešujeme prostredníctvom Nadácie Orange – najznámejšej a najdôveryhodnejšej firemnej nadácie na Slovensku.

Disponujeme kvalitnou optickou a najkvalitnejšou 4G sieťou

 

Spustili sme najmodernejšiu optickú sieť

Orange Slovensko je prvý telekomunikačný operátor na Slovensku, ktorý spustil najmodernejšiu pevnú sieť novej generácie na báze FTTH (Fiber To The Home – optika do bytu), ktorá v súčasnosti pokrýva viac ako 569-tisíc domácností v 62 mestách a obciach na Slovensku.

 

Neustále rozširujeme 4G sieť

Orange svoje mobilné služby poskytuje prostredníctvom 2G siete, ktorá pokrýva 99,8 % populácie, prostredníctvom 3G siete s maximálnou rýchlosťou 42 Mbit/s a 4G siete s rýchlosťami do 300 Mbit/s. 4G sieť Orangeu je dostupná už pre viac ako 99,1 % populácie SR, pričom Orange je operátor s najvyšším kombinovaným pokrytím širokopásmového internetu spomedzi všetkých operátorov.

 

Záujem o mobilné dátové služby narastá

Počet zákazníkov mobilných dátových služieb dosiahol 1,44 milióna a počet zákazníkov pevného internetu, či už prostredníctvom FTTH, DSL alebo Fixného LTE dosiahol 300 tisíc.

 

Poskytujeme služby prostredníctvom technológie DSL

Pevný internet a digitálnu televíziu poskytuje Orange taktiež prostredníctvom technológie DSL, ktorá je dostupná na väčšine územia Slovenska.

Sme značkou kvality a záleží nám na ochrane údajov našich zákazníkov

Majiteľom 100 % akcií spoločnosti Orange Slovensko je skupina Orange.

Kvalita služieb spoločnosti Orange Slovensko spĺňa kritériá certifikátu ISO 9001:2015 podľa medzinárodného štandardu kvality a certifikátu informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001:2013 so zameraním na služby elektronického obchodu a mobilnej dátovej komunikácie.

Spoločnosť Orange Slovensko je tiež držiteľom certifikátu environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, ako aj certifikátu systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:2018.

Nezávislí audítori potvrdili, že Orange Slovensko má vybudovaný systém riadenia, ktorý zákazníkom zaručuje kvalitné, stabilné a konzistentné poskytovanie služieb.

ilustračný obrázok dvoch ľudí

Údaje o spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

  • Obchodné meno: Orange Slovensko, a.s.
  • Sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava
  • Právna forma: Akciová spoločnosť (a.s.)
  • Identifikačné číslo (IČO): 35697270
  • Označenie zápisu v registri: zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B
  • Informácie o spoločnosti Orange Slovensko sa nachádzajú na stránke www.orange.sk, www.facebook.com/OrangeSlovensko alebo nás môžete sledovať cez Twitter na @orange_sk.
Informácie pre používateľov

Vyhodnotenie mobilnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ako najlepšej mobilnej siete v SR vykonala na základe meraní a testov v priebehu rokov 2020 - 2021 spoločnosť Systemics-PAB Sp. s o. o. Bolo potvrdené aj meraním berlínskej NET CHECK GmbH pre magazín CHIP a londýnskej spoločnosti Opensignal v marci tohto roku.