Regulovaný roaming

Aj naďalej môžete využívať domáce balíky a ceny v krajinách EÚ, Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande ako doma v rámci svojich paušálov a výhody vám ostávajú. Pre väčšinu našich zákazníkov nedochádza k žiadnym zmenám.

Roamingové príplatky účtujeme iba zákazníkom, ktorí sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a roamingové služby využívajú neprimerane. Skvelou správou je, že od 1. júla 2022 tak budú platiť nové nižšie ceny za regulovaný roaming. Hlasové služby (volania) budú v cene 0,0264 €/min, SMS v cene 0,0048 €/min a Dáta za cenu 2,16 €/GB. Všetky ceny sú s DPH.

Podrobné informácie o roamingu (najmä podmienky primeraného využívania roamingu, tarifné plány, podmienky a kvalita služieb), sú zverejnené v príslušnom cenníku Orange Slovensko, a.s.

Prehľad ďalších povinností Orangeu

 • Platí povinnosť prevádzkovateľa siete umožniť roamingovému poskytovateľovi kopírovať služby poskytované na domácom trhu, ak je to technicky možné.

 • Orange Slovensko umožňuje prístup na tiesňové linky bez poplatku.

 • Orange prijme všetky primerané opatrenia na ochranu svojich zákazníkov pred platením dodatočných poplatkov za hlasové volania, SMS správy a dáta v prípade, že sa neúmyselne pripoja k satelitnej sieti (roaming na palube lodí alebo lietadiel).

 • Kontrola spotreby dát v roamingu: Ak roamingový zákazník, na ktorého sa podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/612 zo 6. apríla 2022 vzťahuje štandardný finančný alebo objemový limit, spotrebúva v roamingu viac ako 100 € bez DPH počas svojho zúčtovacieho obdobia, na mobilné zariadenie tohto roamingového zákazníka zašle Orange dodatočné oznámenie o tejto skutočnosti a ďalšie dátové prenosy v roamingu budú pozastavené, vďaka čomu zákazníka neprekvapí vysoký účet na faktúre.

vysmiata žena telefonuje

Plánované zmeny roamingových poplatkov*

Mobilné dáta

 • 2,16 €/GB - platné od 1.1.2023
 • 1,86 €/GB - platné od 1.1.2024
 • 1,56 €/GB - platné od 1.1.2025
 • 1,32 €/GB - platné od 1.1.2026
 • 1,20 €/GB - platné od 1.1.2027

  - do 30.6.2032

SMS/MMS

 • 0,0048 €/SMS/MMS - platné od 1.7.2022
 • 0,0036 €/SMS/MMS - platné od 1.1.2025

Volania

 • 0,0264 €/min. - platné od 1.7.2022
 • 0,0228 €/min. - platné od 1.1.2025

* všetky ceny sú s DPH

Koľko dát môžem minúť bez poplatkov?

Množstvo dát, ktoré môžete čerpať v EÚ tak ako doma bez poplatkov navyše, sa líši v závislosti od výšky vášho paušálu. Overte si pred odchodom do zahraničia, koľko dát máte mimo SR v rámci EÚ bez poplatku.

Roamingové balíky
Roamingová kalkulačka sa vzťahuje iba na paušály bez doplnkových roamingových balíkov.

Paušály Orange

Máte záujem o nový paušál? Vyberte si z našej širokej ponuky Orange paušálov.

Roamingové balíky

Zostaňte online bez obmedzení aj na dovolenke a vyberte si z ponuky roamingových balíkov.

Vypočítajte si objem dát z vášho dátového balíka, ktorý môžete využívať v EÚ bez príplatku

Cena paušálu mesačne
0,00*
Mesačný objem dát v SR
0,00 GB

Váš paušál

Mesačný objem dát v SR
0,00 GB
Mesačný objem dát v EÚ bez príplatku
0,00 GB
Cena príplatku za 1 MB
0,00216 €*

* ceny sú uvedené s DPH

Vaša spotreba

Pre detailný výpis vašich zostávajúcich dát sa prihláste, prosím, do zákazníckej zóny.

Prihlásiť sa do zákazníckej zóny

Najčastejšie otázky