Poistenie faktúr

Výhody poistenia

jednoduché uzatvorenie poistenia
bez zbytočného papierovania
poistné krytie až do výšky 1200 €

Poistenie pre každý prípad

Nikto dopredu nevie, kedy sa ocitne v zložitej situácii. V prípade nepríjemného úrazu či straty zamestnania vám s platením telefónnych účtov pomôže poistenie faktúr, ktoré sme pre vás pripravili v spolupráci s poisťovňou MetLife.

ilustrácia muža držiaceho papiere

Ako získam poistenie

Poistiť sa môžete jednoducho aj zaslaním SMS správy v tvare A na krátke číslo 230 alebo podpisom - Prihlášky do poistenia na všetkých predajných miestach Orangeu.

ilustrácia mobilu a ruky

Typy poistných udalostí

Strata zamestnania

Nezhodli ste sa so šéfom a dostali výpoveď alebo zrušili vašu pracovnú pozíciu? Ak ste sa stali nedobrovoľne nezamestnaným, máte nárok na poistné krytie do výšky 600  €.

Trvalá invalidita

Či už ste vážne ochoreli alebo sa zranili a ste trvalo invalidní, vzťahuje sa na vaše faktúry poistenie až do 800 €.

Pracovná neschopnosť alebo dočasná invalidita

Utrpeli ste vážne zranenie, v dôsledku ktorého ste práceneschopní či dočasne invalidní? Poistenie kryje vaše faktúry do výšky 600 €.

Smrť

V prípade, že na základe nešťastnej udalosti, úrazu či choroby prídete o život, majú vaši blízki nárok na poistné plnenie do výšky 1200 €.

Doplnkové informácie k poisteniu

MetLife Europe, d.a.c. Sprostredkovateľom poistenia je spoločnosť Orange Slovensko, a.s.