GDPR

Vážení zákazníci,

sme radi, že využívate služby spoločnosti Orange Slovensko, a. s. Váš vzťah s našou spoločnosťou a vaše osobné údaje sú tou najcennejšou hodnotou, s ktorou naša spoločnosť nakladá a preto je našou snahou chrániť vaše súkromie a vaše osobné údaje.

Budeme teda radi, ak si nájdete čas na prečítanie si nasledovného textu, ktorý popisuje zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

Tieto pravidlá vychádzajú zo znenia Všeobecného nariadenia o ochrane údajov schváleného Európskou komisiou a Európskym parlamentom, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25.5.2018 a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov účinného dňom 25.5.2018. Pravidlá popisujú rozsah a podmienky spracúvania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Orange, ktorí sú fyzickými osobami, alebo záujemcov o služby, predovšetkým elektronické komunikačné služby.

Tento text je informatívny a nenahrádza všeobecné podmienky o poskytovaní služieb, ani podmienky predaja iných produktov, ustanovenia pravidiel o používaní webových stránok a webových služieb spoločnosti Orange a nie je súčasťou zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou Orange a jej zákazníkmi.