Cestovné poistenie

Výhody poistenia

rýchle vybavenie
jednoduchá aktivácia
asistenčná služba v zahraničí

V bezpečí doma i na cestách

Či už sa chystáte vycestovať na dobrodružnú cestu okolo sveta alebo pokojnú dovolenku na pláži, nezabudnite na cestovné poistenie. Pomôže vám vyriešiť problémy s ošetrením či hospitalizáciou. Budete pripravení aj na nečakané výdavky.

Ako získam poistenie

Poistite sa jednoducho aktiváciou Balíka starostlivosti alebo jedného z roamingových balíkov.

Poistenie vám pokryje tieto náklady

Spojené s liečením

Počas pobytu v zahraničí ste ochoreli alebo si zlomili ruku? Máte nárok na poistné krytie až do výšky 100 000 €.

Vyšetrenie či hospitalizácia

Ak si náhle zhoršenie vášho zdravotného stavu na cestách vyžaduje hospitalizáciu, cestovné poistenie vám zabezpečí poistné krytie do výšky 100 000 €.

V prípade spôsobenia škody

Pokiaľ ste spôsobili dopravnú nehodu alebo poškodili požičané auto či iný dopravný prostriedok, máte nárok na krytie do výšky 10 000 €.

V prípade straty vecí

V prípade, že ste stratili peňaženku alebo vás okradli, poistenie vám zabezpečí náhradu straty do výšky 1 000 €.

Vylepšili sme podmienky poistného krytia

Vylepšili sme podmienky poistného krytia

Počas doby krytia poistenia môžete vykonať viacero poistných ciest. Pričom maximálnu dobu ktorejkoľvek poistnej cesty sme navýšili až na 90 dní.

  • zdvojnásobenie doby poistného krytia
  • zlepšenie podmienok poistenia pre zákazníkov s aktivovanou roamingovou službou s poistením
  • netreba váhať, byť poistený sa vždy vyplatí

Doplnkové informácie k poisteniu

MetLife Europe, d.a.c. Sprostredkovateľom poistenia je spoločnosť Orange Slovensko, a. s.


Poskytovateľom poistenia je spoločnosť MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 47 257 105, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: PO, Vložka č. 2699/B.

Prejavením záujmu o uzatvorenie cestovného poistenia prostredníctvom partnerského predaja v rámci ponuky roamingových služieb zákazník zároveň súhlasí s podmienkami spracúvania osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie a plnenie zmluvy, a to vrátane poskytnutia osobných údajov spoločnosti MetLife Europe d.a.c., pobočke poisťovne z iného členského štátu ako poskytovateľovi poistenia. Podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosti MetLife Europe d.a.c., pobočke poisťovne z iného členského štátu sú dostupné na webovej stránke.

Poistné podmienky