Možnosti navyšovania kreditu


Svoj kredit si môžete navýšiť pohodlne a jednoducho jedným z nasledujúcich spôsobov:

Služba, ktorá umožňuje zákazníkovi s Prima kartou pravidelné navyšovanie štandardného kreditu cez platobnú kartu (debetnú aj kreditnú)

 

Aktiváciu služby nájdete v Zákaznickej zóne alebo v časti Moja zóna na www.funfon.sk

 

Ako na to?

 • Pri aktivácii Autopay bude zákazníkovi z platobnej karty stiahnutá autorizačná platba v sume 0,04 EUR, ktorá bude po spracovaní aktivácie vrátená späť na zákazníkovu kartu.
 • Po zaregistrovaní platobnej karty si zákazník môže zvoliť nastaviteľné parametre, tzn. forma obnovy kreditu, výška kreditu od 7 EUR a konkrétny deň obnovy.
 • Navýšenie kreditu bude prebiehať automaticky, pokiaľ si ho zákazník ponechá aktívne (resp. nedeaktivuje)
 • Na každé telefónne číslo je nastavený limit s platnosťou na kalendárny mesiac:
 • pre stály kredit do 100 € s DPH
 • pre pravidelný kredit do 150 € s DPH

 

Môžete využiť 2 formy automatickej obnovy štandardného kreditu - Autopay:

Stály kredit

 • kredit sa navýši keď klesne pod určitú hodnotu alebo v posledný deň jeho platnosti - k navýšeniu štandardného kreditu príde okolo polnoci v posledný deň jeho platnosti. Napr. platnosť štandardného kreditu je do 1. 3. - k navýšeniu príde až na konci dňa 1. 3. okolo polnoci, prípadne pár minút po polnoci a kredit sa sčíta so zostávajúcim kreditom
 • nastaviteľné parametre sú výška stáleho kreditu a hranicu, pod ktorú nemá kredit klesnúť
 • upozornenie - stály kredit cez AutoPay nie je možné využívať súčasne, pokiaľ už zákazník využíva stály kredit v rámci služby Obnova kreditu s Paušálom, alebo Prima Kids (zákazník si môže zvoliť len jednu z možností podľa vlastného výberu)

Pravidelný kredit

 • kredit sa navýši každý mesiac vo vopred stanovený deň (1 x mesačne, 2 x mesačne prvý a 16-ty deň, 4 x mesačne 1., 8., 16. a 24-tý deň v mesiaci)
 • nastaviteľné parametre sú výška pravidelného kreditu a deň v mesiaci, kedy má byť kredit navýšený

Dobitie Prima kreditu cez internet vám umožňuje obnoviť kredit na akejkoľvek Prima karte cez internet kedykoľvek 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Platbu realizujete cez stránku https://www.orange.sk/dobijanie-kreditu/pir/ kde si následne zvolíte platbu cez internet banking (IB) vybraných slovenských bánk (Tatra banka, Slovenska sporiteľňa, VÚB, a ČSOB). O navýšení kreditu budete do niekoľkých minút informovaní SMS správou. Obnoviť Prima kredit môžete sebe, ale aj ktorejkoľvek platnej Prima karte. Navyše pri obnovení kreditu cez internet získate bonus, ktorého výšku nájdete v Prima cenníku.

Dobiť kredit

Stieraciu kartu na obnovenie Prima kreditu si môžete zakúpiť na ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti Orange Slovensko, v novinových stánkoch či na vybraných čerpacích staniciach. Stieracie karty je možné zakúpiť v rôznych hodnotách od 10 €. Kredit stieracou kartou si navýšite jednoducho telefonicky, alebo cez internet.

 

Telefonicky:

 • Na zadnej strane karty zotrite stieracie políčko, na ktorom sa nachádza 14-miestny kód,
 • Na telefóne zavolajte krátke číslo 444, po vypočutí oznamu stlačte číslo 9,
 • Hlasové menu vás požiada, aby ste na klávesnici zadali 14-miestny kód,
 • Následne vám Prima oznámi obnovenie alebo zvýšenie kreditu spolu s dobou jeho platnosti

Cez internet:

 • Pomocou stieracej karty si môžete obnoviť kredit rýchlo a pohodlne aj cez internet.
 • Pre navýšenie kreditu cez internet budete potrebovať telefónne číslo Prima karty a 14 miestny kód zo stieracej karty.

Ako si navýšim kredit cez stieraciu kartu v zahraničí alebo ak sa neviem dovolať na číslo 444?

 

V obidvoch prípadoch môžete použiť nasledovné spôsoby navýšenia stieracou kartou:

 • Na Vašom mobilnom telefóne zadajte 444xxxxxxxxxxxx (kde xx.. je Váš zotretý 14 miestny kód stieracej karty) a vytočte ako hovor. Na Slovensku realizovaný hovor bude automaticky ukončený, čím sa Vám kredit následne navýši.
 • Alebo môžete použiť navýšenie cez internet

Čo robiť v prípade, že na stieracej karte nie sú viditeľné všetky čísla?

 • Stieraciu kartu (Prima v hodnote 10 € a FunFón v hodnote 5 €) vám na ktoromkoľvek predajnom mieste vymenia na počkanie za novú. V prípade, že výmena nebude možná alebo pôjde o stieraciu kartu v inej hodnote, je možné zadať reklamáciu, ktorá bude posúdená v priebehu niekoľkých dní. Pre jej spracovanie si prosím pripravte aj doklad o nákupe.
 • Zákaznícka linka 905 (Prima karta)/Zákaznícka linka 919 (FunFón) - v prípade kontaktovania zákazníckej linky Vám postačí nadiktovať sériové číslo Vašej stieracej karty a po následnej kontrole Vám je do pár minút kredit pripísaný.
 • Vypísaním kontaktného formulára, do ktorého je potrebné uviesť aj sériové číslo stieracej karty 

Dobiť kredit stieracou kartou

Najjednoduchšia forma navýšenia kreditu na Prima karte s paušálom v sieti Orange. Stačí, ak zákazník s paušálnym číslom spĺňajúci podmienky zadá zo svojho telefónneho čísla požiadavku na navýšenie kreditu a suma za navýšenie sa mu vyúčtuje v bežnej faktúre za služby. Navyšovať je možné kredit už od hodnoty 7 € a notifikácia o úspešnom navýšení kreditu je zasielaná cez SMS nielen na Prima kartu, ale aj paušálnemu zákazníkovi.

 

Jednorazové navýšenie kreditu z paušálu:

 • v Zákaznickej zóne Môj Orange
 • prostredníctvom hlasového menu zavolaním na číslo 414
 • odoslaním SMS v tvare KRED_tel. číslo Prima karty_suma na číslo 414 (príklad KRED 0905905905 7)
 • Ak zvažujete pravidelné navyšovanie kreditu cez paušál, využite Prima Kids, ktoré umožňuje navyšovanie už od 3 € mesačne a Prima karte prináša množstvo skvelých výhod. Zistite viac o Prima Kids

Pravidelné navyšovanie kreditu z paušálu:

 • Formou profilu Prima Kids plného skvelých výhod
 • Stály kredit – obnovenie kreditu na zvolenej Prima karte prebehne vždy, keď kredit klesne pod hranicu 2 € alebo v posledný deň platnosti kreditu
 • Pravidelný kredit – obnovenie kreditu na zvolenej Prima karte vo vami stanovený deň v mesiaci a v požadovanej výške

Jednorazové, automatické, stále a pravidelné navyšovanie kreditu je možné využívať v hodnotách 7 €, 12 €, 15 €, 20 €, 30 € alebo 50 €.

Svoj kredit si môžete navýšiť aj prostredníctvom bankomatov nasledujúcich bánk - Poštová banka, Slovenska sporiteľňa, Tatra banka, VÚB banka a ČSOB banka. Kredit je možné navýšiť v hodnote 7 €, 12 €, 15 €, 20 €, 30 € a 50 €, a to až do výšky denného limitu vašej platobnej karty. Pri tomto spôsobe obnovy kreditu získate bonus z hodnoty obnoveného kreditu zdarma (výšku bonusu nájdete v Prima cenníku) a navyše neplatíte žiadny transakčný poplatok (bez ohľadu na typ platobnej karty). Pri navyšovaní kreditu cez bankomat si vždy skontrolujte telefónne číslo Prima karty, na ktorej chcete kredit navýšiť. V prípade nesprávne zadaného telefónneho čísla vám reklamácia nebude uznaná.

Navýšiť kredit si môžete aj na vybraných predajných miestach, ktoré sú vybavené on-line terminálmi alebo platobnými terminálmi, ako je napríklad spoločnosť Tipos, vybrané prevádzky čerpacích staníc OMV, Slovnaft, Agip a Shell, predajne COOP Jednota.

 

Poštomaty:

Sú dostupné na 1100 vybraných prevádzkach Slovenskej pošty, kde môžete navýšiť kredit sebe, prípadne inému Prima telefónnemu číslu. Kredit je možné si navýšiť o sumu 9 €, 12 €, 15 €, 20 €, 30 € a 50 €, a to v hotovosti alebo platobnou kartou Poštovej banky.

Stačí požiadať obsluhu danej prevádzky o obnovu Prima kreditu, ktorá vykoná vašu požiadavku pomocou platobného terminálu. Po vykonaní transakcie obdržíte potvrdenku, ktorá neslúži ako daňový doklad. O jeho vydanie môžete požiadať na predajných miestach spoločnosti Orange Slovensko. Potrebujete k tomu predložiť spomínanú potvrdenku.

 

Online terminály vo vybraných zberných miestach spoločnosti Tipos:

Týmto spôsobom môžete navýšiť kredit sebe alebo inému Prima telefónnemu číslu, je však potrebné vyplniť tiket na obnovu kreditu (podľa návodu na zadnej strane) a v ktorejkoľvek zberni Tiposu vybavenej on-line terminálom ho odovzdať obsluhe, prípadne požiadať obsluhu o obnovu kreditu.

Kredit je možné navýšiť o sumu 9 €, 12 €, 15 €, 20 €, 30 € a 50 €. Za kredit zaplatíte v hotovosti pri zadávaní požiadavky. Po vykonaní transakcie obdržíte potvrdenku, ktorá neslúži ako daňový doklad. O jeho vydanie môžete požiadať na predajných miestach spoločnosti Orange Slovensko. Potrebujete k tomu predložiť spomínanú potvrdenku. V prípade zadania chybného údaju je možné transakciu stornovať do troch minút od jej vykonania. Po tejto dobe reklamácia nebude uznaná.

 

Cez platobné terminály vo vybraných prevádzkach čerpacích staníc OMV, Slovnaft, Agip, Shell a Tesco alebo v predajniach COOP Jednota:

Kredit si môžete navýšiť o sumu 9 €, 12 €, 15 €, 20 €, 30 € a 50 €. Za kredit môžete zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou. Po vykonaní transakcie obdržíte potvrdenku o úspešnosti obnovy kreditu, ktorá slúži pre prípad reklamácie, preto si ju uschovajte. Ako daňový doklad obdržíte doklad o zaplatení poskytnutej služby. Príjemcom kreditu môže byť platiteľ alebo ľubovoľné iné Prima číslo. O úspešnej obnove kreditu budete informovaný SMS správou. Služba Obnova Prima kreditu cez platobné terminály nevyžaduje aktiváciu a za jej využitie sa neplatí žiadny poplatok.

 

 

Navýšiť kredit na svojej Prima karte, alebo na ktorejkoľvek platnej Prima karte môžete aj na každom predajnom mieste Orange. Týmto spôsobom môžete zvýšiť kredit o základnú sumu 7 €, 12 €, 15 €, 20 €, 30 € a 50 € , alebo o vami zvolenú čiastku, ktorá nesmie byť nižšia ako 7 € a musí byť zaokrúhlená na desiatky. Za obnovenie alebo zvýšenie kreditu zaplatíte priamo na predajnom mieste. O obnovení kreditu vás informujeme krátkou SMS správou. Kredit nie je možné prenášať z jednej Prima karty na druhú.