Orange servis

Reklamácie služieb, poskytovaných spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., je možné podať osobne na každom predajnom mieste Orangeu, alebo písomne (odporúčame doporučenou poštovou zásielkou) na adresu:

Reklamačné oddelenie
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava 2

Reklamácie mobilných zariadení s viazanosťou, zakúpených od spoločnosti Orange Slovensko, a.s., je možné podať osobne na každom predajnom mieste Orangeu. Reklamácie tovaru, zakúpeného za plnú cenu (neviazaný tovar) je možné osobne podať len na tom istom predajnom mieste, na ktorom bol zakúpený.

V prípade, že vaše reklamačné konanie týkajúce sa výlučne elektronických komunikačných služieb bolo ukončené, a vy nie ste spokojný s vyriešením vašej reklamácie, môžete sa s podnetom obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb s návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Reklamačný poriadok s službám: Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácií elektronických komunikačných služieb spoločnosti Orange je uvedený v príslušných všeobecných podmienkach na konkrétnu službu, ktorej sa reklamácia týka

Informácia o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z.z. a o ODR platforme

Názov Adresa Mesto opravované značky Otváracie hodiny
MMTel Bratislava, spol. s r. o. Panónska cesta 16 Bratislava Apple iPhone, Sony Ericsson PO-NE: 9.00-21.00
GSM1, s. r. o. Toryská 5,
OC Galéria Shopping (2.posch.)
Košice Apple iPhone, Prestigio PO-PI: 9.00-21.00
MOBIL Tec Servis, s. r. o. M. R. Štefánika 4 Martin Apple iPhone, Prestigio PO-PI: 9.00-17.00
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA,
spol. s r. o.
Bojnická cesta 5, 7 Prievidza Samsung, Apple iPhone, Prestigio PO-PI: 9.00-12.00, 13.00-17.00
VVTech, s. r. o. Hviezdoslavova 1 Rimavská Sobota Apple iPhone, Prestigio PO-PI: 9.00-17.00