Finančné zbierky

Sme tam, kde nás potrebujú

Prostredníctvom našich mobilných finančných zbierok neustále pomáhame rozmanitým cieľovým skupinám - deťom, nevidiacim, postihnutým povodňami, na podporu seniorov, paraolympionikov a pomocnú ruku podávame ešte v množstve ďalších situácií.

Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?

Každý z nás pozná niekoho, kto trpí rakovinou. Myslíme na neho vždy pri pripínaní žltého kvetu, ako symbolu spolupatričnosti s onkologickými pacientmi.

Už 18. apríla 2024 sa opäť uskutoční zbierka v uliciach, počas ktorej môžete prispieť na podporu ľudí s rakovinou.

Prispieť sumou 3 € môžete aj prostredníctvom SMS v ľubovoľnom tvare na číslo 848.

Viac o dni narcisov
žena s narcisom

Prebiehajúce zbierky

Ukončené zbierky