podávame správy o našich aktivitách

Princípy zodpovedného podnikania uplatňujeme voči zákazníkom, zamestnancom i komunitám, a zároveň sa snažíme eliminovať negatívne vplyvy na životné prostredie, ktoré sa týkajú násho podnikania. Vychádzame z presvedčenia, že len taký spôsob podnikania, ktorý rešpektuje a vyvažuje obchodné ciele firmy a jej vplyv na spoločnosť, je trvalo udržateľný. Podrobnejšie informácie o našom zodpovednom podnikaní uvádzame vo výročných správach a správach o spoločenskej zodpovednosti.

Orange ako zelený operátor
Snažíme sa monitorovať a znižovať negatívne dopady nášho podnikania na životné prostredie a vyvíjame udržateľné digitálne riešenia. Uplatňujeme Politiku kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Aj preto sme zelený operátor.

Orange ako dôveryhodný operátor
Snažíme sa, aby naši zákazníci mali pozitívne skúsenosti s našimi službami a aby im uľahčovali život. Záleží nám na tom, aby ich využívali rozumne a zodpovedne a chránime ich osobné údaje. Aj preto sme dôveryhodný operátor.

Orange ako angažovaný operátor
Záleží nám na spoločnosti, v ktorej pôsobíme, vnímame svoju zodpovednosť voči komunite, angažujeme sa vo verejnoprospešných aktivitách. Snažíme sa, aby digitálne technológie pomáhali ľuďom a profilujeme sa ako starostlivý top zamestnávateľ. Aj preto sme angažovaný operátor.

Podrobnejšie informácie najdete vo Výročnej správe za rok 2016 (2.74MB) .

K dispozícii sú aj správy o plnení Programu spoločenskej zodpovednosti za minulé roky: