Odporúčané balíky

Kombinované balíky

(Nedostupné pre Prima karty)

Pre zvolený program neexistuje doplnkový balík. Platia štandardné jednotkové ceny.

Dlhodobo v EÚ

 • roamingový balík vhodný pre zákazníkov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo Slovenska v krajinách EÚ (Zóna 1)
 • využitie paušálu ako na Slovensku bez akýchkoľvek poplatkov navyše, až po dosiahnutie 20 GB, 300 minút a 300 SMS správ
 • balík si môžete zakúpiť online alebo zaslaním SMS v tvare ANO na 657

9,00 €/mes.

Max Roaming

 • dostupné iba k paušálom s poplatkom od 20 €
 • neobmedzené volania a SMS v Zóne 1
 • 2 000 MB dát v Zóne 1
 • rodinné cestovné poistenie s poistným krytím až do 100 000 €
 • aktivácia v tvare ANO na 655
 • zvýhodnené ceny služieb v Švajčiarsku od 5.10.2022 nie sú súčasťou balíka
 • neobmedzené medzinárodné hovory do EÚ a Švajčiarska už nie sú od 5.10.2022 súčasťou balíka

4,90 €/mes.

Môj Svet

 • 60 prichádzajúcich minút vo vybraných krajinách sveta
 • komunikácia vo vybraných krajinách sveta len za 0,39 € /min./SMS/MB
 • rodinné cestovné poistenie s poistným krytím až do 100 000 €
 • aktivácia v tvare ANO na 654

5,99 €/mes.

Dátové balíky

(Nedostupné pre Prima karty)

Pre zvolený program neexistuje doplnkový balík. Platia štandardné jednotkové ceny.

Go Svet Dáta

 • získate predplatné dáta v objeme 100 MB, 500 MB alebo 1 GB pre vybrané krajiny zóny Svet 1
 • zvýhodnené ceny 0,25 €/MB, 0,18 €/MB alebo 0,12 €/MB dát pre vybrané krajiny zóny Svet 2

Svet Dáta

 • 1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €
 • dáta za 0,60 €/100 MB na deň v Zóne 1 + Švajčiarsko
 • cestovné poistenie od spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s. s poistným krytím až do 40 000 €

1,90 €/mes.

Využívajte službu VoLTE aj v roamingu

VoLTE ( Voice over LTE ) je služba, ktorá umožňuje uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom siete 4G. Zistite ako môžete túto službu využívať aj v zahraničí a či je váš mobilný telefón s ňou kompatibilný.

Viac o roamingu VoLTE

Najčastejšie otázky

Najväčšou výhodou je, že zákazník platí za komunikáciu v EÚ rovnaké ceny ako keď volá na Slovensku v inej sieti ako je sieť Orangeu.

Zákazník v roamingu na komunikáciu čerpá obsah svojho predplateného domáceho balíka volaní do iných sietí v SR alebo kreditu, ktorý môže míňať na volania, SMS, MMS do všetkých sietí v SR. Zákazník teda môže svoj predplatený balík, poprípade kredit čerpať za rovnakých podmienok ako doma aj v krajinách EÚ.

Zákazník môže svoj domáci neobmedzený balík do všetkých sietí v SR využívať nielen doma, ale za rovnakých podmienok aj v EÚ.

V EÚ platia rovnaké pravidlá pre spomaľovanie čerpania dát po prečerpaní predplateného balíka ako v SR.

Aby sa predchádzalo neobvyklému využívaniu regulovaných roamingových služieb, sú v roamingu nastavené kontrolné mechanizmy:

 • Zákazníkom je možné účtovať roamingové príplatky vo výške 0,0264 € za minútu hovoru, 0,0048 € za SMS a 2,16 € za 1 GB dát (ceny sú uvedené s DPH) a to v prípade, ak mal za predchádzajúce 4 mesiace v roamingu väčšiu spotrebu, ako doma a zároveň sa zdržiaval viac mimo SR.
 • Regulovaný roaming nie je určený na permanentný roaming, to znamená na využívanie len v sieťach mimo územia SR.
 • Aby si zákazník mohol zobrať paušál v zahraničí (v EÚ), môže byť požiadaný zahraničným operátorom, aby preukázal svoje stabilné väzby k danej krajine (napr. škola, práca, rodina).
 • V prípade predplatených neobmedzených dát po prekročení určitého objemu dát je možné zákazníkom účtovať roamingový príplatok 2,16 €/GB.

* Pravidlá definované reguláciou sú platné nasledovným spôsobom: Ak budete mať neprimerané správanie (spotrebu) počas posledných 4 mesiacoch, upozorníme Vás na to SMS správou a budete mať 14 dní na zmenu správania. Ak svoje správanie nezmeníte, budeme Vám účtovať k spotrebe minút a/alebo SMS a/, alebo dát roamingový príplatok. Ak Vám už je účtovaný príplatok, pri najbližšej zmene Vášho správania tak, že za posledné 4 mesiace strávite na Slovensku viac ako 50 % času alebo spotrebuje viac ako 50 % minút a/alebo SMS a/ alebo dát, Orange Slovensko Vám prestane účtovať roamingový príplatok.

Služba Navzájom zadarmo obsahuje volania v rámci siete Orange, ktoré sú bezplatné, pokiaľ je dodržaná podmienka, že obaja účastníci hovoru sú prihlásení v domácej sieti Orange. To znamená, že hovory v rámci Navzájom zadarmo sú bezplatné iba v rámci SR.

Samozrejme, doplnkové roamingové služby, teda cestovné balíky môžu byť stále výhodnejšou alternatívou komunikácie v roamingu.

Obsahujú výhody ako znížená cena za komunikáciu nielen v EÚ, ale aj mimo EÚ, vo vybraných krajinách sveta, výhodný dátový prenos bez mesačných poplatkov „platíš iba ak používaš“ a rodinné cestovné poistenie.

Ak si zákazník ponechá alebo aktivuje cestovateľský balík, bude využívať obsah svojho paušálu výlučne v SR a v roamingu bude komunikovať za ceny dané v tomto balíku. Navyše, pri aktívnej roamingovej službe nebude Orange Slovensko využívať časť nariadenia EK o kontrole korektného správania sa v roamingu.

Aktivovaním niektorej z roamingových doplnkových služieb nebudete v členských krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva využívať regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je využívanie roamingových služieb v krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva za rovnaké ceny ako na Slovensku.

Účtuje sa každých aj začatých 100 MB prenesených dát. Po vyčerpaní objemu 100 MB dát sa účtuje automaticky ďalších 100 MB prenesených dát, a to aj opätovne až do konca príslušného kalendárneho dňa. V prípade, že Zákazník nevyčerpá celý objem dát 100 MB pred koncom príslušného kalendárneho dňa, nevyčerpaný objem prepadá a Zákazník čerpá nový objem dát 100 MB v nasledujúcom kalendárnom dni podľa pravidiel uvedených v tejto poznámke. Objem dát do dosiahnutia prvých 50 kB dát prenesených po začatí čerpania príslušných 100 MB je spoplatnený nulovou sadzbou, t. j. 0 €/kB.

Nakoľko stále nie sú presne stanovené pravidlá medzi EÚ a Veľkou Britániou ohľadom Brexitu, pre zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v Británii, resp. tam plánujú cestovať, sa po Brexite od 1.1.2021 zatiaľ nič nemení. Ceny zostanú rovnaké, Británia naďalej zostane v rovnakej zóne ako ostatné krajiny EÚ. O prípadných zmenách budeme zákazníkov včas informovať.

Áno, v regulovanom roamingu spúšťame možnosť využívať zahraničné 5G siete. Našich roamingových partnerov, ktorých siete môžete využívať nájdete v zozname 5G roamingových partnerov.

Situácia na Ukrajine nám nie je ľahostajná, preto so svojimi blízkymi môžete aj naďalej komunikovať zadarmo - volať z Ukrajiny na Slovensko, prijímať hovory a prenášať dáta na Ukrajine.

Cena za odoslanú SMS z Ukrajiny je 0,395 € a roamingové hovory z Ukrajiny na ukrajinské čísla účtujeme zvýhodnenou cenou 0,49 €/min.

Platí pre predplatené karty od 14.6.2023 a pre zákazníkov s platbou na faktúru od 1.7.2023.