Roaming

Kombinované balíky

(Nedostupné pre Prima karty)

Pre zvolený program neexistuje doplnkový balík. Platia štandardné jednotkové ceny.

Dlhodobo v EÚ

 • roamingový balík vhodný pre zákazníkov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo Slovenska v krajinách EÚ (Zóna 1)
 • využitie paušálu ako na Slovensku bez akýchkoľvek poplatkov navyše, až po dosiahnutie 20 GB, 300 minút a 300 SMS správ
 • balík si môžete zakúpiť online alebo zaslaním SMS v tvare ANO na 657

9,00 €/mes.

Max Roaming

 • dostupné iba k paušálom s poplatkom od 20 €
 • neobmedzené volania a SMS v Zóne 1
 • 2 000 MB dát v Zóne 1
 • rodinné cestovné poistenie s poistným krytím až do 100 000 €
 • aktivácia v tvare ANO na 655
 • zvýhodnené ceny služieb v Švajčiarsku od 5.10.2022 nie sú súčasťou balíka
 • neobmedzené medzinárodné hovory do EÚ a Švajčiarska už nie sú od 5.10.2022 súčasťou balíka

4,90 €/mes.

Môj Svet

 • 60 prichádzajúcich minút vo vybraných krajinách sveta
 • komunikácia vo vybraných krajinách sveta len za 0,39 € /min./SMS/MB
 • rodinné cestovné poistenie s poistným krytím až do 100 000 €
 • aktivácia v tvare ANO na 654

5,99 €/mes.

Odchádzajúce hovory EÚ 100

 • predplatených 100 odchádzajúcich minút v Zóne 1
 • po minutí predplatených minút platí cena podľa domáceho balíka

3,90 €/mes.

Odchádzajúce hovory EÚ 250

 • predplatených 250 odchádzajúcich minút v Zóne 1
 • po minutí predplatených minút platí cena podľa domáceho balíka

9,90 €/mes.

Prichádzajúce hovory Svet 100

 • predplatených 100 prichádzajúcich minút vo vybraných krajinách sveta
 • po minutí predplatených minút cena 0,49 €/min.

9,90 €/mes.

Prichádzajúce hovory Svet 250

 • predplatených 250 prichádzajúcich minút vo vybraných krajinách sveta
 • po minutí predplatených minút cena 0,49 €/min.

19,90 €/mes.

Prichádzajúce hovory Svet 500

 • predplatených 500 prichádzajúcich minút vo vybraných krajinách sveta
 • po minutí predplatených minút cena 0,49 €/min.

39,90 €/mes.

V Európe ako doma PLUS

 • odchádzajúce hovory v Zóne 1 len za 0,06 €/min.
 • volania, SMS a 1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €
 • rodinné cestovné poistenie s poistným krytím až do 100 000 €
 • aktivácia v tvare ANO na 6210
 • zvýhodnené ceny služieb v Švajčiarsku od 5.10.2022 nie sú súčasťou balíka

2,90 €/mes.

V Čechách ako doma

 • odchádzajúce hovory v Českej republike len za 0,06 €/min.
 • dáta za 0,60 €/100 MB v Zóne 1 + Švajčiarsko
 • rodinné cestovné poistenie s poistným krytím až do 100 000 €

1,90 €/mes.

Dátové balíky

(Nedostupné pre Prima karty)

Pre zvolený program neexistuje doplnkový balík. Platia štandardné jednotkové ceny.

Ahoj Dáta 50 MB

 • predplatné dáta v objeme 50 MB pre Zónu 1
 • 100 MB dát na deň po vyčerpaní predplateného balíka len za 0,60 €
 • 1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €
 • zvýhodnené ceny služieb v Švajčiarsku od 5.10.2022 nie sú súčasťou balíka

0,50 €/mes.

Európa Dáta 100 MB

 • predplatné dáta v objeme 100 MB pre Zónu 1
 • 100 MB dát na deň po vyčerpaní predplateného balíka len za 0,60 €
 • 1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €
 • zvýhodnené ceny služieb v Švajčiarsku od 5.10.2022 nie sú súčasťou balíka

1,00 €/mes.

Európa Dáta 1000 MB

 • predplatné dáta v objeme 1000 MB pre Zónu 1
 • 100 MB dát na deň po vyčerpaní predplateného balíka len za 0,60 €
 • 1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €
 • zvýhodnené ceny služieb v Švajčiarsku od 5.10.2022 nie sú súčasťou balíka

10,00 €/mes.

Európa Dáta 200 MB

 • predplatné dáta v objeme 200 MB pre Zónu 1
 • 100 MB dát po vyčerpaní predplateného balíka len za 0,60 €
 • 1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €
 • zvýhodnené ceny služieb v Švajčiarsku od 5.10.2022 nebudú súčasťou balíka

2,00 €/mes.

Európa Dáta 200 MB

 • predplatné dáta v objeme 200 MB pre Zónu 1
 • 100 MB dát po vyčerpaní predplateného balíka len za 0,60 €
 • 1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €
 • zvýhodnené ceny služieb v Švajčiarsku od 5.10.2022 nie sú súčasťou balíka

2,00 €/mes.

Go Svet Dáta

 • získate predplatné dáta v objeme 100 MB, 500 MB alebo 1 GB pre vybrané krajiny zóny Svet 1
 • zvýhodnené ceny 0,25 €/MB, 0,18 €/MB alebo 0,12 €/MB dát pre vybrané krajiny zóny Svet 2

Svet Dáta

 • 1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €
 • dáta za 0,60 €/100 MB na deň v Zóne 1 + Švajčiarsko
 • cestovné poistenie od spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s. s poistným krytím až do 40 000 €

1,90 €/mes.

Svet Dáta 100

 • predplatné dáta v objeme 100 MB pre vybrané krajiny Zóny 2 a 3
 • cena za ďalší prenesený MB len 0,39 €

9,90 €/mes.

Svet Dáta 500

 • predplatné dáta v objeme 500 MB pre vybrané krajiny Zóny 2 a 3
 • cena za ďalší prenesený MB len 0,39 €

29,90 €/mes.

Využívajte službu VoLTE aj v roamingu

VoLTE ( Voice over LTE ) je služba, ktorá umožňuje uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom siete 4G. Zistite ako môžete túto službu využívať aj v zahraničí a či je váš mobilný telefón s ňou kompatibilný.

Viac o roamingu VoLTE

Najčastejšie otázky

Najväčšou výhodou je, že zákazník platí za komunikáciu v EÚ rovnaké ceny ako keď volá na Slovensku v inej sieti ako je sieť Orangeu.

Zákazník v roamingu na komunikáciu čerpá obsah svojho predplateného domáceho balíka volaní do iných sietí v SR alebo kreditu, ktorý môže míňať na volania, SMS, MMS do všetkých sietí v SR. Zákazník teda môže svoj predplatený balík, poprípade kredit čerpať za rovnakých podmienok ako doma aj v krajinách EÚ.

Zákazník môže svoj domáci neobmedzený balík do všetkých sietí v SR využívať nielen doma, ale za rovnakých podmienok aj v EÚ.

V EÚ platia rovnaké pravidlá pre spomaľovanie čerpania dát po prečerpaní predplateného balíka ako v SR.

Aby sa predchádzalo neobvyklému využívaniu regulovaných roamingových služieb, sú v roamingu nastavené kontrolné mechanizmy:

 • Zákazníkom je možné účtovať roamingové príplatky vo výške 0,0264 € za minútu hovoru, 0,0048 € za SMS a 2,16 € za 1 GB dát (ceny sú uvedené s DPH) a to v prípade, ak mal za predchádzajúce 4 mesiace v roamingu väčšiu spotrebu, ako doma a zároveň sa zdržiaval viac mimo SR.
 • Regulovaný roaming nie je určený na permanentný roaming, to znamená na využívanie len v sieťach mimo územia SR
 • Aby si zákazník mohol zobrať paušál v zahraničí (v EÚ), môže byť požiadaný zahraničným operátorom, aby preukázal svoje stabilné väzby k danej krajine (napr. škola, práca, rodina)
 • V prípade predplatených neobmedzených dát po prekročení určitého objemu dát je možné zákazníkom účtovať roamingový príplatok 2,16 €/GB.

* Pravidlá definované reguláciou sú platné nasledovným spôsobom: Ak budete mať neprimerané správanie (spotrebu) počas posledných 4 mesiacoch, upozorníme Vás na to SMS správou a budete mať 14 dní na zmenu správania. Ak svoje správanie nezmeníte, budeme Vám účtovať k spotrebe minút a/alebo SMS a/, alebo dát roamingový príplatok. Ak Vám už je účtovaný príplatok, pri najbližšej zmene Vášho správania tak, že za posledné 4 mesiace strávite na Slovensku viac ako 50% času alebo spotrebuje viac ako 50% minút a/alebo SMS a/ alebo dát, Orange Slovensko Vám prestane účtovať roamingový príplatok

Služba Navzájom zadarmo obsahuje volania v rámci siete Orange, ktoré sú bezplatné, pokiaľ je dodržaná podmienka, že obaja účastníci hovoru sú prihlásení v domácej sieti Orange. To znamená, že hovory v rámci Navzájom zadarmo sú bezplatné iba v rámci SR.

Samozrejme, doplnkové roamingové služby, teda cestovné balíky pre paušály bez predplatených minút, SMS a dát v EÚ môžu byť stále výhodnejšou alternatívou komunikácie v roamingu. Pri nižších a stredných paušáloch zákazník zaplatí za volania v EÚ 0,10 €/min (čo je cena za minútu hovoru v inej domácej sieti ako je sieť Orangeu) a cena v doplnkovej roamingovej služby je 0,06 €/min. Obsahom niektorých cestovateľských balíkov sú dodatočné dáta, ktoré môžu zákazníci využiť v roamingu. Okrem toho obsahujú aj ďalšie výhody ako znížená cena za komunikáciu nielen v EÚ, ale aj mimo EÚ, vo vybraných krajinách sveta a rodinné cestovné poistenie.

Ak si zákazník ponechá alebo aktivuje cestovateľský balík, bude využívať obsah svojho paušálu výlučne v SR a v roamingu bude komunikovať za ceny dané v tomto balíku . Navyše, pri aktívnej roamingovej službe nebude Orange Slovensko využívať časť nariadenia EK o kontrole korektného správania sa v roamingu.

Účtuje sa každých aj začatých 100 MB prenesených dát. Po vyčerpaní objemu 100 MB dát sa účtuje automaticky ďalších 100 MB prenesených dát, a to aj opätovne až do konca príslušného kalendárneho dňa. V prípade, že Zákazník nevyčerpá celý objem dát 100 MB pred koncom príslušného kalendárneho dňa, nevyčerpaný objem prepadá a Zákazník čerpá nový objem dát 100 MB v nasledujúcom kalendárnom dni podľa pravidiel uvedených v tejto poznámke. Objem dát do dosiahnutia prvých 50 kB dát prenesených po začatí čerpania príslušných 100 MB je spoplatnený nulovou sadzbou, t. j. 0 €/kB.

Nakoľko stále nie sú presne stanovené pravidlá medzi EÚ a Veľkou Britániou ohľadom Brexitu, pre zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v Británii, resp. tam plánujú cestovať, sa po Brexite od 1.1.2021 zatiaľ nič nemení. Ceny zostanú rovnaké, Británia naďalej zostane v rovnakej zóne ako ostatné krajiny EÚ. O prípadných zmenách budeme zákazníkov včas informovať.

Áno, v regulovanom roamingu spúšťame možnosť využívať zahraničné 5G siete. Zoznam našich 5G roamingových partnerov, ktorých siete môžete využívať nájdete tu.