Poistenie majetku a zodpovednosti

Výhody poistenia

vybavíte v každej Orange predajni
asistenčné služby zadarmo 24 hodín denne

Výhodné poistenie bez starostí

Život so sebou prináša mnoho prekvapení. My vám pre každý prípad prinášame výhodné poistenie majetku a zodpovednosti, aby vás už nezaskočila žiadna nepríjemná situácia.

Ako získam poistenie

Vybavte si poistenie rýchlo a jednoducho v najbližšej predajni Orangeu.

Mesačne zaplatíte

3 €

Poistenie pokrýva

Škodu v domácnosti

V prípade požiaru či záplav máte poistenú celú domácnosť s poistným krytím do výšky 16 500 €.

Škodu spôsobenú vami

Ak ste nechtiac spôsobili zranenie, či poškodili cudzí majetok, ste poistení do výšky 10 000 €.

Krádež alebo stratu

V prípade, že sa vám poistná udalosť prihodila mimo domu, všetky osobné veci, ktoré ste mali pri sebe, sú rovnako kryté do výšky 16 500 €.

Dodatkové informácie k poisteniu

Poskytovateľom poistenia je spoločnosť Generali Česká pojišťovna a.s. pôsobiaca v SR prostredníctvom svojej pobočky: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slovenská republika. Sprostredkovateľom poistenia je spoločnosť Orange Slovensko, a.s.

Odo dňa 19.12.2021 došlo k prevodu všetkých práv a povinností súvisiacich s týmto poistením zo spoločnosti Generali Poisťovňa, a.s. na Generali Poisťovňu, pobočku poisťovne z iného členského štátu.