Roaming

Nové ceny volaní, SMS a dát v EÚ

Od dňa 15. 6. 2017 platia pre všetkých zákazníkov Orangeu nové ceny za volania, SMS, dáta a doplnkové služby. S regulovaným roamingom môžete komunikovať v krajinách EÚ za ceny ako doma.

Viac o dátovom roamingu v EU

Roaming

(Nedostupné pre Prima karty)

Pre zvolenú krajinu a program neexistuje doplnkový balík. Platia štandardné jednotkové ceny.

V Európe ako doma PLUS

 • odchádzajúce hovory v Zóne 1 + Švajčiarsko len za 0,06 €/min.
 • volania, SMS a 1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €
 • rodinné cestovné poistenie s poistným krytím až do 100 000 €
 • aktivácia v tvare ANO na 6210

2,90 €/mes.

Max Roaming

 • dostupné iba k paušálom s poplatkom od 20 €
 • neobmedzené volania a SMS v Zóne 1 + Švajčiarsko
 • 2 000 MB dát v Zóne 1 + Švajčiarsko
 • rodinné cestovné poistenie s poistným krytím až do 100 000 €
 • aktivácia v tvare ANO na 655

4,90 €/mes.

Svet Dáta

 • 1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €
 • dáta za 0,60 €/100 MB na deň v Zóne 1 + Švajčiarsko
 • cestovné poistenie od spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s. s poistným krytím až do 40 000 €

1,90 €/mes.

Môj Svet

 • 60 prichádzajúcich minút vo vybraných krajinách sveta
 • komunikácia vo vybraných krajinách sveta len za 0,39 € /min.SMS/MB
 • rodinné cestovné poistenie s poistným krytím až do 100 000 €
 • aktivácia v tvare ANO na 654

5,99 €/mes.

Európa Dáta 1000 MB

 • predplatné dáta v objeme 1000 MB pre Zónu 1 + Švajčiarsko
 • 100 MB dát na deň po vyčerpaní predplateného balíka len za 0,60 €
 • 1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €

10,00 €/mes.

Svet Dáta 100

 • predplatné dáta v objeme 100 MB pre vybrané krajiny Zóny 2 a 3
 • cena za ďalší prenesený MB len 0,39 €

9,90 €/mes.

Svet Dáta 500

 • predplatné dáta v objeme 500 MB pre vybrané krajiny Zóny 2 a 3
 • cena za ďalší prenesený MB len 0,39 €

29,90 €/mes.

Európa Dáta 200 MB

 • predplatné dáta v objeme 200 MB pre Zónu 1 + Švajčiarsko
 • 100 MB dát po vyčerpaní predplateného balíka len za 0,60 €
 • 1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €

2,00 €/mes.

Európa Dáta 100 MB

 • predplatné dáta v objeme 100 MB pre Zónu 1 + Švajčiarsko
 • 100 MB dát na deň po vyčerpaní predplateného balíka len za 0,60 €
 • 1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €

1,00 €/mes.

Ahoj Dáta 50 MB

 • predplatné dáta v objeme 50 MB pre Zónu 1 + Švajčiarsko
 • 100 MB dát na deň po vyčerpaní predplateného balíka len za 0,60 €
 • 1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €

0,50 €/mes.

Odchádzajúce hovory EÚ 250

 • Predplatených 250 odchádzajúcich minút v Zóne 1 a Švajčiarsku
 • Po minutí predplatených minút platí cena podľa domáceho balíka

9,90 €/mes.

Dlhodobo v EÚ

 • Využívajte svoj paušál bez účtovania roamingových poplatkov za dlhodobý pobyt v zahraničí (dlhší ako 4 mesiace)
 • Súčasťou ponuky je rodinné cestovné poistenie s krytím do 100 000 €
 • Balík si môžete zakúpiť zaslaním SMS v tvare "ANO" na číslo 657

9,00 €/mes.

Chcete vedieť ako výhodne volať do zahraničia zo Slovenska?

Vylepšili sme podmienky poistného krytia

Počas doby krytia poistenia môžete vykonať viacero poistných ciest. Pričom maximálnu dobu ktorejkoľvek poistnej cesty sme navýšili až na 90 dní.

 • zdvojnásobenie doby poistného krytia
 • zlepšenie podmienok poistenia pre zákazníkov s aktivovanou roamingovou službou s poistením
 • netreba váhať, byť poistený sa vždy vyplatí

Roamingové balíčky priamo v mobile

Vyberte si rýchlo a jednoducho roamingový balíček priamo v aplikácii Môj Orange. Stiahnite si ju bezplatne z obchodu Google Play alebo App Store.

Zistiť viac

Môj Orange

Užitočné rady pre cestovateľov

Čo robiť pred cestou
do zahraničia

Na čo si dávať pozor
v zahraničí

Aktivovaním niektorej z roamingových doplnkových služieb nebudete v členských krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva využívať regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je využívanie roamingových služieb v krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva za rovnaké ceny ako na Slovensku.

Najčastejšie otázky

Nie, výhody obsiahnuté v balíku neplatia pre Švajčiarsko.

Najväčšou výhodou je, že zákazník platí za komunikáciu v EÚ rovnaké ceny ako keď volá na Slovensku v inej sieti ako je sieť Orangeu.

Zákazník v roamingu na komunikáciu čerpá obsah svojho predplateného domáceho balíka volaní do iných sietí v SR alebo kreditu, ktorý môže míňať na volania, SMS, MMS do všetkých sietí v SR. Zákazník teda môže svoj predplatený balík, poprípade kredit čerpať za rovnakých podmienok ako doma aj v krajinách EÚ.

Zákazník môže svoj domáci neobmedzený balík do všetkých sietí v SR využívať nielen doma, ale za rovnakých podmienok aj v EÚ.

V EÚ platia rovnaké pravidlá pre spomaľovanie čerpania dát po prečerpaní predplateného balíka ako v SR.

Aby sa predchádzalo neobvyklému využívaniu regulovaných roamingových služieb, sú v roamingu nastavené kontrolné mechanizmy:

 • Zákazníkom je možné účtovať roamingové príplatky vo výške 0,038 € za minútu hovoru, 0,012 € za SMS a 3,6 € za 1 GB dát (ceny sú uvedené s DPH), a to v prípade, ak mal za predchádzajúce 4 mesiace v roamingu väčšiu spotrebu ako doma a zároveň sa zdržiaval viac mimo SR *
 • Regulovaný roaming nie je určený na permanentný roaming, to znamená na využívanie len v sieťach mimo územia SR
 • Aby si zákazník mohol zobrať paušál v zahraničí (v EÚ), môže byť požiadaný zahraničným operátorom, aby preukázal svoje stabilné väzby k danej krajine (napr. škola, práca, rodina)
 • V prípade predplatených neobmedzených dát po prekročení určitého objemu dát je možné zákazníkom účtovať roamingový príplatok 3,6 €/GB.

* Pravidlá definované reguláciou sú platné nasledovným spôsobom: Ak budete mať neprimerané správanie (spotrebu) počas posledných 4 mesiacoch, upozorníme Vás na to SMS správou a budete mať 14 dní na zmenu správania. Ak svoje správanie nezmeníte, budeme Vám účtovať k spotrebe minút a/alebo SMS a/, alebo dát roamingový príplatok. Ak Vám už je účtovaný príplatok, pri najbližšej zmene Vášho správania tak, že za posledné 4 mesiace strávite na Slovensku viac ako 50% času alebo spotrebuje viac ako 50% minút a/alebo SMS a/ alebo dát, Orange Slovensko Vám prestane účtovať roamingový príplatok

Služba Navzájom zadarmo obsahuje volania v rámci siete Orange, ktoré sú bezplatné, pokiaľ je dodržaná podmienka, že obaja účastníci hovoru sú prihlásení v domácej sieti Orange. To znamená, že hovory v rámci Navzájom zadarmo sú bezplatné iba v rámci SR.

Samozrejme, doplnkové roamingové služby, teda cestovné balíky pre paušály bez predplatených minút, SMS a dát v EÚ môžu byť stále výhodnejšou alternatívou komunikácie v roamingu. Pri nižších a stredných paušáloch zákazník zaplatí za volania v EÚ 0,10 €/min (čo je cena za minútu hovoru v inej domácej sieti ako je sieť Orangeu) a cena v doplnkovej roamingovej služby je 0,06 €/min. Obsahom niektorých cestovateľských balíkov sú dodatočné dáta, ktoré môžu zákazníci využiť v roamingu. Okrem toho obsahujú aj ďalšie výhody ako znížená cena za komunikáciu nielen v EÚ, ale aj mimo EÚ, vo vybraných krajinách sveta a rodinné cestovné poistenie.

Ak si zákazník ponechá alebo aktivuje cestovateľský balík, bude využívať obsah svojho paušálu výlučne v SR a v roamingu bude komunikovať za ceny dané v tomto balíku . Navyše, pri aktívnej roamingovej službe nebude Orange Slovensko využívať časť nariadenia EK o kontrole korektného správania sa v roamingu.

Účtuje sa každých aj začatých 100 MB prenesených dát. Po vyčerpaní objemu 100 MB dát sa účtuje automaticky ďalších 100 MB prenesených dát, a to aj opätovne až do konca príslušného kalendárneho dňa. V prípade, že Zákazník nevyčerpá celý objem dát 100 MB pred koncom príslušného kalendárneho dňa, nevyčerpaný objem prepadá a Zákazník čerpá nový objem dát 100 MB v nasledujúcom kalendárnom dni podľa pravidiel uvedených v tejto poznámke. Objem dát do dosiahnutia prvých 50 kB dát prenesených po začatí čerpania príslušných 100 MB je spoplatnený nulovou sadzbou, t. j. 0 €/kB.

Nakoľko stále nie sú presne stanovené pravidlá medzi EÚ a Veľkou Britániou ohľadom Brexitu, pre zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v Británii, resp. tam plánujú cestovať, sa po Brexite od 1.1.2021 zatiaľ nič nemení. Ceny zostanú rovnaké, Británia naďalej zostane v rovnakej zóne ako ostatné krajiny EÚ. O prípadných zmenách budeme zákazníkov včas informovať.