Volania do zahraničia

Pozrite si ceny, za ktoré môžete volať zo Slovenska do zahraničia, či už na pevné alebo mobilné siete.
Ak voláte pravidelne, odporúčame si aktivovať jeden z našich doplnkových balíkov.

Informácie k cenám volania do zahraničia pre Biznis paušály nájdete na stranách 3 a 4 v Prílohe cenníka služieb - Orange biznis služby.

Kam chcete volať?

Balík volaní do zahraničia

(Nedostupné pre Prima karty)

Pre zvolenú krajinu a program neexistuje doplnkový balík. Platia štandardné jednotkové ceny.

Medzinárodné hovory Európa 120 minút

 • predplatených 120 odchádzajúcich minút do EÚ a Zóny 1
 • po minutí predplatených minút platí cena podľa domáceho balíka

3,00 €/mes.

Medzinárodné hovory Európa 300 minút

 • predplatených 300 odchádzajúcich minút do EÚ a Zóny 1
 • po minutí predplatených minút platí cena podľa domáceho balíka

6,00 €/mes.

Medzinárodné hovory Európa 600 minút

 • predplatených 600 odchádzajúcich minút do EÚ a Zóny 1
 • po minutí predplatených minút platí cena podľa domáceho balíka

9,00 €/mes.

Medzinárodné hovory Európa 1200 minút

 • predplatených 1200 odchádzajúcich minút do EÚ a Zóny 1
 • po minutí predplatených minút platí cena podľa domáceho balíka

12,00 €/mes.

Cestujete do zahraničia? Komunikujte výhodnejšie a aktivujte si jeden z našich roamingových balíkov.

Chcete vedieť ako výhodne volať zo zahraničia na Slovensko?

Aktuálne roamingové poplatky na Ukrajine

Od 1.7.2023 až do odvolania meníme v rámci pomoci Ukrajine roamingové poplatky pre našich zákazníkov s paušálom alebo predplatenou kartou:

 • dáta na Ukrajine sú zadarmo
 • prichádzajúce hovory na Ukrajine a odchádzajúce hovory z Ukrajiny na Slovensko sú zadarmo
 • volania zo Slovenska do Ukrajiny sú zlacnené na 0,25 €/min.