Volania do zahraničia

Pozrite si ceny, za ktoré môžete volať zo Slovenska do zahraničia, či už na pevné alebo mobilné siete.
Ak voláte pravidelne, odporúčame si aktivovať jeden z našich doplnkových balíkov.
Od dňa 15.5.2019 sú ceny za Medzinárodne volania a Medzinárodne SMS do EÚ regulované. Maximálna cena hovoru je 0,228 €/min a cena jednej SMS 0,072 €.

Aktuálne roamingové poplatky na Ukrajine

Do 30.6.2023 meníme v rámci pomoci Ukrajine roamingové poplatky pre našich zákazníkov s paušálom alebo predplatenou kartou:

 • dáta na Ukrajine sú zadarmo
 • prichádzajúce hovory na Ukrajine a odchádzajúce hovory z Ukrajiny na Slovensko sú zadarmo
 • volania zo Slovenska do Ukrajiny sú zlacnené na 0,25 €/min.

Kam chcete volať?

Balík volaní do zahraničia

(Nedostupné pre Prima karty)

Pre zvolenú krajinu a program neexistuje doplnkový balík. Platia štandardné jednotkové ceny.

Medzinárodné hovory Európa 120 minút

 • predplatených 120 odchádzajúcich minút do EÚ a Zóny 1
 • po minutí predplatených minút platí cena podľa domáceho balíka

3,00 €/mes.

Medzinárodné hovory Európa 300 minút

 • predplatených 300 odchádzajúcich minút do EÚ a Zóny 1
 • po minutí predplatených minút platí cena podľa domáceho balíka

6,00 €/mes.

Medzinárodné hovory Európa 600 minút

 • predplatených 600 odchádzajúcich minút do EÚ a Zóny 1
 • po minutí predplatených minút platí cena podľa domáceho balíka

9,00 €/mes.

Medzinárodné hovory Európa 1200 minút

 • predplatených 1200 odchádzajúcich minút do EÚ a Zóny 1
 • po minutí predplatených minút platí cena podľa domáceho balíka

12,00 €/mes.

Chcete vedieť ako výhodne volať zo zahraničia na Slovensko?

Vylepšili sme podmienky poistného krytia

Počas doby krytia poistenia môžete vykonať viacero poistných ciest. Pričom maximálnu dobu ktorejkoľvek poistnej cesty sme navýšili až na 90 dní.

 • zdvojnásobenie doby poistného krytia
 • zlepšenie podmienok poistenia pre zákazníkov s aktivovanou roamingovou službou s poistením
 • netreba váhať, byť poistený sa vždy vyplatí