Sme zelení

Program RE

V Orangei nám záleží na tom, aký dopad majú naše činnosti na životné prostredie. V rámci stratégie Engage 2025 sme sa zaviazali k aktivitám, ktoré vedú k znižovaniu nášho negatívneho dopadu. Podrobne preto sledujeme životný cyklus mobilných telefónov a prinášame riešenia, vďaka ktorým predlžujeme ich život.

Viac o Program RE
ilustrácia programu re

Recyklujeme staré mobily

Za každý nefunkčný mobil, ktorý odovzdáte v Orange predajni na recykláciu, darujeme 50 centov Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a zároveň môžete získať odmeny v rámci programu Orange svojim.

Viac o Starých mobiloch
ilustrácia recyklovania starých telefónov

Nabite si mobil slnkom

Orange ekostrom veľkokapacitná solárna nabíjačka v tvare stromu je úspešný nápad srbskej organizácie Strawberry energy. A keďže sa v Orangei snažíme prinášať riešenia, ktoré eliminujú negatívne vplyvy na životné prostredie, rozhodli sme sa priniesť v spolupráci s občianskym združením GreenGang prvý takýto ekostrom na Slovensko. Tento unikátny ekostrom sme 26.8.2015 odovzdali do užívania obyvateľom Banskej Bystrice pred Europa SC.

Nielenže sme tak doniesli ľuďom možnosť nabiť si svoje zariadenie ekologickou slnečnou energiou, ale navyše sme tak podporili skvelý start-upový nápad mladých ľudí.

  • Pohodlne nabije až 14 mobilov či tabletov naraz.
  • Vďaka batériám, do ktorých sa energia uskladňuje, dokáže bez slnka fungovať prakticky za každého počasia, aj v noci, a to približne 20 dní.
  • Celkovo tak dokáže bez potreby slnečnej energie nabiť až 6 200 zariadení.
ekostrom

Kvalita, environment a ochrana zdravia

Poskytovanie kvalitných služieb, zodpovedné správanie sa voči životnému prostrediu a vytváranie vhodného a bezpečného pracovného prostredia patrí medzi trvalé záväzky našej spoločnosti. Naplnenie týchto záväzkov si vyžaduje systémový prístup.

Našou snahou je byť lídrom vo všetkých týchto oblastiach, a preto sa Orange rozhodol realizovať svoje aktivity minimálne na úrovni medzinárodných štandardov v oblasti kvality (ISO 9001), životného prostredia (ISO 14001) i bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO 45001). Funkčnosť a  výkonnosť systémov manažérstva je pravidelne v ročných intervaloch overovaná prostredníctvom nezávislej certifikačnej organizácie Det Norske Veritas.

Cieľom je poskytovať kvalitné služby a tým aj maximálnu spokojnosť nášho zákazníka, správať sa ekologicky a zabezpečiť maximálnu možnú mieru bezpečnosti a ochrany zdravia pre všetkých na našich pracoviskách.

ilustrácia človeka, cvičiaceho v prírode

Šírime ekologické myšlienky

Ochrana životného prostredia je nám blízka, preto ju podporujeme aj u iných. Spoločensky a environmentálne zodpovedný prístup, plnenie environmentálnych cieľov a dodržiavanie zásad v súlade s našou politikou vyžadujeme aj od našich dodávateľov. Podľa stupňa vplyvu na životné prostredie prispôsobujeme aj nástroje riadenia jednotlivých dodávateľov.

Od roku 1967 sa na podniky v Európskej únii vzťahuje chemická legislatíva. Nový systém REACH (Registrácia, Evaluácia, Autorizácia Chemikálií) ukladá výrobcom a dovozcom látok povinnosť zhromaždiť a ďalej poskytovať informácie o látkach tak, aby sa mohli používať bezpečne. Hoci chemické látky, prípravky a produkty nie sú hlavnou oblasťou činnosti skupiny Orange Group, vrátane spoločnosti Orange Slovensko, naša spoločnosť už v tejto oblasti podnikla základné kroky.

ilustračný obrázok dlane s listami prekrývajúcimi slnko

Elektromagnetické vyžarovanie

Mimoriadne citlivou otázkou v súvislosti s mobilnou komunikáciou nielen u  nás, ale aj vo svete, je vplyv elektromagnetického vyžarovania na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Vedecké práce, ktoré boli doposiaľ na túto tému publikované a sú sústredené v databáze Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), nepreukázali priamy vplyv elektromagnetického žiarenia z mobilných telefónov a základňových vysielacích staníc na zdravie.

Napriek tomu pozorne sledujeme všetky výskumy v oblasti vplyvu elektromagnetického vyžarovania na človeka a životné prostredie, nielen na úrovni lokálnej, ale aj na úrovni skupiny France Telecom. Napokon, veď rovnako ako naši zákazníci, aj my sami sme užívateľmi mobilných telefónov.

Všetky základňové vysielacie stanice pre mobilnú komunikáciu musia spĺňať normy a legislatívne požiadavky pre ochranu osôb pred elektromagnetickým vyžarovaním, platné na území SR v súlade s medzinárodnou normou ICNIRP (Medzinárodná komisia pre ochranu proti neionizačnému žiareniu).

Naše vysielacie základňové stanice používané na Slovensku však spĺňajú dokonca ešte niekoľkonásobne prísnejšie parametre, ako stanovuje táto norma. Každá nová základňová stanica Orangeu podlieha prísnemu meraniu, ktoré vykonávajú špecializovaní technici z nezávislých orgánov štátnej správy. Merania a aj výpočty potvrdzujú, že úrovne vyžarovania našich základňových staníc sú oveľa nižšie, ako stanovujú normy.

ilustrácia opravárov na stožiari

Rádiové vlny

Rádiové vlny ležia v samotnom srdci našej činnosti telekomunikačného operátora. Nami poskytované siete a zariadenia by bez nich nemohli fungovať. Pre spoločnosť Orange sú preto nevyhnutnou témou. Všetko čo by vás o vlnách mohlo zaujímať sa dočítate na stránke našej spoločnosti.

www.radio-waves.orange.com/sk
ilustrácia rádiových vĺn

Naše ďalšie aktivity

 

Znižujeme spotreby elektrickej energie

V rámci celej skupiny Orange sme sa v porovnaní s rokom 2006 zaviazali znížiť do roku 2020 produkciu CO2 o 20 %. Testujeme možnosti solárnej energie na pohon našich základňových staníc. Prvá takáto základňová stanica v obci Malá Čierna v blízkosti Rajca, ktorú poháňa slnečné žiarenie, ročne ušetrí približne 800 kWh elektrickej energie.

 

Zasielame elektronické faktúry

Od roku 2005 ponúkame našim zákazníkom zasielanie faktúr elektronickou poštou. Elektronická faktúra okrem zjednodušenia spracovania, zúčtovania a archivácie výrazne znižuje spotrebu papiera, a tým aj dosah na životné prostredie. Naším spoločným úsilím sa nám podarilo k 31.12.2018 dosiahnuť cca 73,4 % užívateľov elektronickej faktúry z našej celkovej zákazníckej bázy.

 

Využívame digitálny podpis

Digitálne podpisovanie dokumentu je bezpapierový proces, ktorý výrazne znižuje spotrebu papiera, prináša vyšší komfort a rýchlejšie vybavenie zákazníka. Overenie digitálneho podpisu je bezpečnejšie - podpísané dokumenty dostane zákazník do svojej e-mailovej schránky šifrované a zabezpečené heslom, ktoré dostane do svojho mobilného telefónu.

 

Ekologicky likvidujeme zariadenia

Zákazníci môžu v našich predajniach bezplatne odovzdať svoj starý nefunkčný mobil, batérie a iné zariadenia od Orangeu a my ich ekologicky zlikvidujeme. Viac informácií ako správne nakladať s použitými batériami a akumulátormi, so starým nechceným elektrospotrebičom, obalmi a neobalovými výrobkami nájdete v našom dokumente.