Sme zelení

Naše ďalšie aktivity

 • Znižujeme spotreby elektrickej energie
  V rámci celej skupiny Orange sme sa v porovnaní s rokom 2006 zaviazali znížiť do roku 2020 produkciu CO2 o 20 %. Testujeme možnosti solárnej energie na pohon našich základňových staníc. Prvá takáto základňová stanica v obci Malá Čierna v blízkosti Rajca, ktorú poháňa slnečné žiarenie, ročne ušetrí približne 800 kWh elektrickej energie.
 • Zasielame elektronické faktúry
  Od roku 2005 ponúkame našim zákazníkom zasielanie faktúr elektronickou poštou. Elektronická faktúra okrem zjednodušenia spracovania, zúčtovania a archivácie výrazne znižuje spotrebu papiera, a tým aj dosah na životné prostredie. Naším spoločným úsilím sa nám podarilo k 31.12.2018 dosiahnuť cca 73,4 % užívateľov elektronickej faktúry z našej celkovej zákazníckej bázy.
 • Využívame digitálny podpis
  Digitálne podpisovanie dokumentu je bezpapierový proces, ktorý výrazne znižuje spotrebu papiera, prináša vyšší komfort a rýchlejšie vybavenie zákazníka. Overenie digitálneho podpisu je bezpečnejšie - podpísané dokumenty dostane zákazník do svojej e-mailovej schránky šifrované a zabezpečené heslom, ktoré dostane do svojho mobilného telefónu.
 • Ekologicky likvidujeme zariadenia
  Zákazníci môžu v našich predajniach bezplatne odovzdať svoj starý nefunkčný mobil, batérie a iné zariadenia od Orangeu a my ich ekologicky zlikvidujeme. Viac informácií ako správne nakladať s použitými batériami a akumulátormi, so starým nechceným elektrospotrebičom, obalmi a neobalovými výrobkami nájdete tu: Správne nakladanie s odpadom (PDF, 171 kB)