Dokumenty

Údaje o spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

  • Obchodné meno: Orange Slovensko, a.s.
    Sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava
    Právna forma: Akciová spoločnosť (a.s.)
    Identifikačné číslo (IČO): 35697270
    Označenie zápisu v registri: zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B