Dokumenty

Direct wholesale roaming access agreement

Na otvorenie dokumentov potrebujete prehliadač súborov PDF Acrobat Reader.

Údaje o spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Obchodné meno: Orange Slovensko, a.s.
Sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť (a.s.)

Identifikačné číslo (IČO): 35697270
Označenie zápisu v registri: zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B