Správy o našich aktivitách

Princípy zodpovedného podnikania uplatňujeme voči zákazníkom, zamestnancom i komunitám, a zároveň sa snažíme eliminovať negatívne vplyvy na životné prostredie, ktoré sa týkajú nášho podnikania.

Vychádzame z presvedčenia, že len taký spôsob podnikania, ktorý rešpektuje a vyvažuje obchodné ciele firmy a jej vplyv na spoločnosť, je trvalo udržateľný. Podrobnejšie informácie o našom zodpovednom podnikaní uvádzame vo výročných správach a správach o spoločenskej zodpovednosti.

Orange ako zelený operátor

Snažíme sa monitorovať a znižovať negatívne dopady nášho podnikania na životné prostredie a vyvíjame udržateľné digitálne riešenia.


Uplatňujeme:

  • politiku kvality
  • environmentu
  • bezpečnosti
  • ochrany zdravia pri práci

Orange ako dôveryhodný operátor

Snažíme sa, aby naši zákazníci mali pozitívne skúsenosti s našimi službami a aby im uľahčovali život.

Záleží nám na tom, aby ich využívali rozumne a zodpovedne, preto chránime ich osobné údaje.

Orange ako angažovaný operátor

Záleží nám na spoločnosti, v ktorej pôsobíme, vnímame svoju zodpovednosť voči komunite, angažujeme sa vo verejnoprospešných aktivitách.

Snažíme sa, aby digitálne technológie pomáhali ľuďom a profilujeme sa ako starostlivý top zamestnávateľ.