Národný kódex

V spolupráci s ostatnými mobilnými operátormi sme vytvorili kódex definujúci naše záväzky a povinnosti v oblasti kontroly a kroky proti nevhodnému mobilnému obsahu. Naším cieľom je minimalizovať možné následky najmä u detí a mladistvých a chrániť ich pred negatívnym vplyvom moderných komunikačných technológií.