Etický kódex

ilustračný obrázok stretnutia

Striktne dodržujeme etické princípy pri všetkých aktivitách nášho podnikania a riadime sa zásadami pevne zakotvenými v etickom kódexe. Ako v profesionálnom, tak aj v osobnom kontakte nám záleží na pozitívnom dojme, vplyve a rešpektovaní našej spoločnosti.

Kódex správania dodávateľov

Nasledovný Kódex správania dodávateľov platí pre všetky obstarávacie činnosti riadené spoločnosťou Orange. Spoločnosť Orange od dodávateľov očakáva, že budú dodržiavať a presadzovať tieto základné zásady v celej svojej sfére pôsobnosti v súlade s prílohou k zmluve ktorá ustanovuje Etické a environmentálne postupy, korporátnu zodpovednosť (CSR), antikorupčný záväzok.

Netolerujeme korupciu

Skupina Orange vydala a aktualizovala v novembri 2017 svoju Protikorupčnú politiku („Anti-Corruption Policy“) na základe francúzskeho protikorupčného zákona „Sapin 2“. Spoločnosť Orange Slovensko ako súčasť skupiny Orange netoleruje korupciu a uplatňuje protikorupčné ustanovenia v zmluvách s tretími stranami.