Zvýšená faktúra za služby

Výška vašej faktúry nie je taká, ako ste očakávali? Pozrite sa na najčastejšie dôvody a predíďte vysokým faktúram.

ilustračný obrázok človeka sediaceho na telefóne

Môj Orange

Vaše faktúry si môžete kedykoľvek skontrolovať vo Vašej Zákazníckej zóne alebo prostredníctvom aplikácie Môj Orange.

Aké sú najčastejšie dôvody vyšších poplatkov za služby na faktúre Orangeu?

Prvá faktúra po aktivácii služby môže byť oproti Vašim bežným faktúram vyššia.

Je to preto, že:

 1. 1

  Vaša faktúra zahŕňa mesačné poplatky za práve prebiehajúce obdobie.

 2. 2

  Okrem mesačného poplatku za prebiehajúce obdobie paušálov a služieb, zahŕňa Vaša faktúra aj pomerovú (alikvotnú) časť poplatku za necelé fakturačné obdobie (od dátumu, kedy ste si aktivovali službu do dátumu fakturácie, ktorý Vám bol automaticky pridelený).

 3. 3

  Ak ste si prenášali telefónne číslo, tak na pomerovú (alikvotnú) časť poplatku sa nevzťahuje zľava za prenos telefónneho čísla. Tá bude uplatnená až z pravidelných poplatkov počas nasledujúcich 20 mesiacov. A teda Vaša prvá faktúra bude obsahovať výšku bonusu len 1× (k mesačnému poplatku za práve prebiehajúce obdobia).

Upozornenie:

Pri aktivácii niektorých služieb, ako napríklad paušál Go Safe Mini, sa pomerová (alikvotná) časť mesačného poplatku nepočíta. To znamená, že faktúra je aj za necelé fakturačné obdobie v plnej výške. Zároveň je ale ihneď k dispozícii plná výška kreditu 1 € a objemu dát 250 kB.

Príklad účtovania vo faktúre:

Dňa 22.3.2023 ste si zakúpili paušál Go Safe Optimal za 23 €/mesačne s Digitálnou odmenou.

Po aktivácii telefónneho čísla Vám bolo pridelené obdobie fakturácie, ktoré začína 27.3.2023 a končí 26.4.2023. Keďže aktivácia bola ešte 22.3.2023, Vaše pomerové (alikvotné) obdobie do začiatku celého fakturačného obdobia je 5 dní (od 22.3.2023 do 26.3.2023). V prvej faktúre budete uhrádzať poplatky za služby za obdobie od 22.3.2023 – 26.4.2023.

Vaša prvá faktúra obsahuje tieto pravidelné mesačné poplatky:
Poplatok za paušál Go Safe Optimal

Suma na úhradu za alikvotnú (pomerovú) časť mesiaca (od 22.3.2023 do 26.3.2023, čo je 5 dní) a mesačné predplatné - mesačný poplatok za práve prebiehajúce obdobie (od 27.3.2023 do 26.4.2023, čo je 30 dní).

Bonus na paušál

Za prenos telefónneho čísla ste získali zľavu 5 € mesačne z faktúry na 20 mesiacov. Táto zľava sa nevzťahuje na poplatok za prvé, necelé (alikvotné), účtované obdobie (22.3.2023-26.3.2023). Je uplatnená až z pravidelných mesačných poplatkov po dobu 20 mesiacov.

príklad prvej faktúry

Ako sa vyhnúť vysokým faktúram?

 1. 1

  Možnosť navýšiť si dáta dokúpením dátových balíkov.

 2. 2

  Pri ceste do zahraničia odporúčame zakúpenie roamingových balíkov.

 3. 3

  Obmedziť volania na audiotexové čísla.

 4. 4

  Vyhnúť sa SMS s osobitnou tarifikáciou (napr. parkovné, lístky na MHD a iné).

 5. 5

  Vyhnite sa poplatkom kvôli oneskorenej platbe faktúrzriaďte si inkaso online.

 6. 6

  Získajte zľavu z vašej mesačnej faktúry za využívanie digitálnej platby a Elektronickej faktúry.