Orange s pokračujúcim rastom počtu zákazníkov fixného internetu, TV aj konvergentných služieb

Orange s pokračujúcim rastom počtu zákazníkov fixného internetu, TV aj konvergentných služieb

Orange s pokračujúcim rastom počtu zákazníkov fixného internetu, TV aj konvergentných služieb

Bratislava, 29. október 2020 – K 30. septembru 2020 evidoval Orange 231 tisíc zákazníkov pevného internetu prostredníctvom technológií FTTH, DSL a fixného LTE, čo predstavuje 20-percentný medziročný nárast. Naďalej rástol aj počet zákazníkov TV služieb, ktorých bolo ku koncu septembra už 128 tisíc, o 34 % viac než v rovnakom období predchádzajúceho roka. Popri náraste počtu zákazníkov fixného internetu a televízie zaznamenal Orange aj výrazný nárast počtu zákazníkov využívajúcich konvergentné služby, čiže mobilné a fixné služby v jednom balíku. Ich počet ku koncu tretieho kvartálu 2020 medziročne stúpol o 41 % a prekročil 109 tisíc. Orange celkovo evidoval 2,715 mil. aktívnych zákazníkov mobilných služieb, z čoho takmer 2,2 mil. predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb.

Za dôležitý míľnik nielen uplynulého kvartálu považuje Orange zisk ocenenia za najlepšiu mobilnú sieť na Slovensku, ktorá má aktuálne aj najväčšie pokrytie na trhu. Je to výsledok niekoľkoročného projektu modernizácie siete, ktorý v súčasnosti úspešne dobieha, pričom rádiovú sieť Orangeu už predpripravil na príchod prvej vysokorýchlostnej 5G siete v apríli 2021 a zároveň priniesol vyššiu priepustnosť siete a zlepšenie mnohých jej ďalších parametrov.

„Naša dlhodobá a strategická orientácia na kvalitu a spoľahlivosť služieb je správna. Potvrdzuje to nielen získanie významného ocenenia za mobilnú sieť, ale aj neustály nárast počtu zákazníkov fixných služieb, či už internetových, televíznych alebo konvergentných,“ hodnotí generálny riaditeľ Orangeu Federico Colom. Za nárastom počtu zákazníkov fixných služieb stoja predovšetkým atraktívne propozície, ktoré Orange v priebehu roka predstavil, ale tiež ich zvyšujúca sa dostupnosť pre zákazníkov vďaka FTTH sieti, ktorá je dostupná už pre viac ako 858 000 domácností, či už vo vlastnej sieti alebo v sieti partnerov. Popri tom sa Orange naďalej sústreďuje na jednoduchú, férovú a transparentnú konvergentnú ponuku. „Som rád, že nám to prináša nielen výsledky, ale aj ďalšie príležitosti na rast hlavne v tejto dobe, keď sú ľudia viac ako kedykoľvek predtým odkázaní na komunikáciu prostredníctvom moderných technológií,“ dodáva Colom.

Okrem modernizácie siete sa Orange v uplynulom kvartáli pustil aj do jedného z najväčších projektov v histórii firmy, a to modernizácie paušálov. „Zákazníkov so starými paušálmi sme sa rozhodli zmigrovať na nové paušály Go. Záleží nám totiž na tom, aby naši zákazníci využívali to najlepšie, čo v ponuke máme, aby mohli využívať tie najmodernejšie služby a naplno si vychutnávať možnosti modernej digitálnej doby. Som rád, že výhody paušálov Go si už môže užívať takmer milión zákazníkov,“ dopĺňa generálny riaditeľ.

Už tradične, aj v treťom kvartáli 2020 zaznamenal Orange nárast mobilnej dátovej prevádzky. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o takmer 35 % viac dát, pričom viac než 81 % z celkového objemu 31,69 mil. GB bolo prenesených v 4G sieti, čo predstavuje medziročný nárast 51 %. Najkvalitnejšia 4G sieť je aktuálne dostupná pre 98,3 % populácie SR vo všetkých 141 mestách a 2 035 obciach na Slovensku, čím zároveň dosiahla prvenstvo aj vo veľkosti.

Aj oblasť mobilných portácií je dlhodobo stabilná a rozdiel medzi počtom zákazníkov, ktorí si prenášajú svoje číslo do a z Orangeu, sa neustále zmenšuje. Počas prvých troch kvartálov roku 2020 si svoje číslo do Orangeu prenieslo viac než 57 tisíc zákazníkov, čo je o 12 % viac ako v rovnakom období roku 2019. Naopak, počet zákazníkov, ktorí prešli so svojím číslom z Orangeu k iným operátorom, sa ustálil na počte 62 tisíc, pričom sa počet medziročne zvýšil len o 4 %. Napriek takmer vyrovnanej bilancii prenesených čísel celkový počet zákazníkov mobilných služieb medziročne klesol o 2,6 %. Stojí za tým predovšetkým pokles počtu zákazníkov mobilného internetu a predplatených služieb.

Orange dosiahol výnosy vo výške 397 mil. €

Aj počas tretieho kvartálu mala najväčší dopad na vývoj prevádzkových a finančných ukazovateľov situácia s pandémiou koronavírusu. Celkové výnosy Orangeu počas prvých troch kvartálov medziročne klesli o 3 %, avšak tento pokles sa v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom Orangeu podarilo znížiť, a to konkrétne z poklesu o 6,8 % v druhom kvartáli na pokles o 2 % v treťom kvartáli. Výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 30.9.2020 vykazované podľa štandardov IFRS 15 dosiahli výšku 397 miliónov €.

Pokles spôsobil viac než 5-percentný pokles výnosov z predaja zariadení, ktorý bol spôsobený nižšími predajmi na predajných miestach v dôsledku koronakrízy v druhom kvartáli. Výnosy zo zariadení sa v treťom kvartáli opäť vrátili k rastu s medziročným nárastom o 3 %. Výnosy z predaja služieb dosiahli 315 mil. €, čo je o 2,5 % menej ako v rovnakom období uplynulého roka. Bez vplyvu koronakrízy najmä v oblasti roamingu a návštevníkov by medziročná bilancia výnosov zo služieb bola plusová.

Výnosy

Finančné ukazovatele (v mil. eur) Q3 2020 Q3 2019 medzikvartálna zmena k 30.9.2020 k 30.9.2019 medziročná zmena
Celkové výnosy 136 138 -2 % 397 409 -3,0 %
výnosy zo služieb 106 109 -3,4 % 315 323 -2,5 %
výnosy zo služieb 30 29 +3,3 % 82 86 -5,1 %


Zákazníci

Počty zákazníkov (v tis.) k 30.9.2020 k 30.9.2019 medziročná zmena
Zákazníci mobilných služieb 2 715 2 787 -2,6 %
Zákazníci pevného internetu 231 192 +20,2 %
Zákazníci TV služieb 128 95 +34,1 %
Zákazníci konvergentných služieb 109 77 +41,0 %
infografika