Najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku má Orange

Najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku má Orange

Bratislava, 1. októbra 2020 – Mobilná 4G sieť od Orangeu je najkvalitnejšou sieťou na Slovensku. Vyplýva to z výsledkov meraní renomovanej spoločnosti Systemics PAB, ktorá Orangeu udelila za mobilné siete ocenenie The best Slovakian mobile network in the test.

Výsledky nezávislej štúdie realizovanej v medzinárodnom meradle ukázali, že 4G sieť Orangeu, ktorá je dostupná pre viac než 97 % populácie na Slovensku, je najkvalitnejšou na Slovensku a zároveň patrí medzi najvýkonnejšie siete v Európe.

„Som nesmierne potešený, že naša strategická orientácia na kvalitu siete prináša svoje výsledky, čo dokazuje aj nezávislá porovnávacia štúdia. Opätovne sa nám potvrdilo, že investície do aktuálne prebiehajúcej komplexnej modernizácie siete (Radio Acces Network) sme aj v tejto zložitej dobe adresovali správne. Zohľadňovali nielen prípravu siete na 5G, ale priniesli aj vyššiu priepustnosť siete a zlepšenie mnohých ďalších parametrov, vďaka čomu sa v súčasnosti môžeme pochváliť najlepšou sieťou na Slovensku. Veľkú zásluhu na tomto ocenení má aj pokračujúca optimalizácia a vyladenie siete, za ktorými stoja naši kolegovia z technického úseku,“ uviedol Eric Maintenay, riaditeľ úseku informačných systémov a sietí spoločnosti Orange Slovensko.

V rámci Slovenska boli do testu zapojené všetky štyri slovenské siete, pričom Orange získal v teste celkovo až 942 bodov s absolútnou dominanciou v oboch kategóriách – hlasové aj dátové služby. Ostatní operátori získali spolu 886, 841 a 711 bodov.

Výsledky potvrdili, že najrýchlejšia sieť je od Orangeu

Testy prebehali v európskom meradle, pričom celkovo bolo testovaných 25 európskych operátorov. Z nezávislých meraní vyplýva, že priemerná dosahovaná rýchlosť sťahovania dát v 4G sieti Orange Slovensko dosiahla 101,2 Mbit/s, čo bola najvyššie dosiahnutá rýchlosť spomedzi všetkých zúčastnených krajín a operátorov. Priemerná rýchlosť sťahovania dát vo veľkých mestách dosiahla až 124,2 Mbit/s. Z pohľadu rýchlosti odosielania dát slovenskému Orangeu namerali 32,9 Mbit/s. Okrem rýchlosti Orange dominoval aj v ostatných sledovaných parametroch dátovej siete, ako napríklad sťahovanie webových stránok či spustenie videa. Pri hlasových službách najlepšie výsledky dosiahol pri celkovej kvalite a úspešnosti zrealizovania VoLTE hovorov.

Čo je to DSBO?

Štúdia Data Service Benchmarking and Optimisation je realizovaná priebežne od roku 2005 s cieľom poskytovať konzistentné hodnotenia dátových aj hlasových služieb v krajinách, kde pôsobí skupina Orange. V roku 2020 štúdia skúmala výkonnosť sietí v 8 krajinách, celkovo medzi 28 operátormi, z toho 25 v Európe. Zameriavala sa na hodnotenie zákazníckych skúseností z využívania dátových služieb primárne v 4G sieti prostredníctvom prístupu do internetu v mobilnom telefóne, ako aj hlasových služieb vrátane VoLTE. V rámci dátových služieb bol hodnotený HTTP upload/download, prístup na statické aj „živé“ webové stránky, streamovanie, či prehrávanie YouTube videí a v hlasových službách boli hodnotené ukazovatele ako úspešnosť uskutočnenia hovoru, čas spojenia, prerušenie hovoru či vernosť preneseného hlasu. Všetky merania boli uskutočnené počas jazdy vozidiel vybavených meracími mobilnými telefónmi Samsung Galaxy S9 na dáta a Samsung Galaxy S10 na hlasové volania. Lokality merania boli vyberané nezávislou treťou stranou tak, aby výsledky meraní boli reprezentatívne. Štúdia bola realizovaná v Luxembursku, Poľsku, Španielsku, Rumunsku, Belgicku, Moldavsku, Jordánsku a na Slovensku. Na Slovensku boli testy realizované v júli 2020 v sieťach všetkých štyroch operátorov. Metodika meraní bola v súlade s novým štandardom ETSI.