Vymeňte starý za nový

Prineste k nám svoj starý mobil a my vás zaradíme do súťaže o skvelý Huawei P20 black. Váš starý mobil ekologicky zrecyklujeme a za každý prispejeme 0,50 € občianskemu združeniu Vagus. Štýlový smartfón môžu získať každý mesiac až 5 z vás. Súťaž trvá od 1. 2 do 31. 5 2019.

Pravidlá súťaže

Pozrite sa, ako môže byť aj váš mobil užitočný

Podporené organizácie

Hokejová akadémia Zdena Cígera

Hlavnou náplňou a cieľom pracovníkov slovenského združenia MAGNA je poskytovať zdravotnú a sociálnu starostlivosť pre deti a ich rodiny počas humanitárnych kríz, konfliktov, epidémií, hladomoru a prírodných katastrof. Organizácia vytvára zdravotnícke projekty zamerané na záchranu životov a zmierňovanie utrpenia tým, ktorí sú v núdzi.

Web: Viac o MAGNA

Hokejová akadémia Zdena Cígera

Nezisková organizácia Dobrý anjel pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mamka alebo dieťa trpí na rakovinu alebo na inú zákernú chorobu, a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze. Dobrí anjeli tak každý mesiac vracajú nádej na ľudskú dôstojnosť tisícom rodín. A pridať aj logo Dobrý Anjel.

Web: Viac o Dobrom anjelovi

Hokejová akadémia Zdena Cígera

Hokejová akadémia Zdena Cígera vznikla v roku 2011. Zámerom tohto projektu je podporiť talent detí zo sociálne slabších rodín. Do hokejového tímu sa angažujú mladí hokejisti od 8 do 14 rokov z celého Slovenska. Dostanú profesionálny výstroj, odborných trénerov, rehabilitácie a počas letných kempov až trojfázové tréningy. Cieľom hokejovej akadémie je pripravovať talentovaných hokejistov na budúcnosť v reprezentačných dresoch Slovenska.

Web: Viac o Hokejovej akadémii

Za názvom IPčko.sk sa ukrýva skupina mladých ľudí, študentov a psychológov, ktorí sa rozhodli pomáhať mládeži v náročných životných situáciách. Už od roku 2012 im denne poskytujú psychologickú pomoc, sociálne, právne, ako aj osobnosť rozvíjajúce poradenstvo a podporu. Táto online poradňa predstavuje bezpečné miesto na internete, kde môžu najmä mladí ľudia nájsť reálnu pomoc, podporu alebo niekoho, kto ich vypočuje. Zároveň organizuje workshopy/diskusie a otvára rôzne témy, akou je napr. virtuálny svet v. realita; kyberšikanovanie, mobbing a mnohé iné aktuálne témy.

Web: www.ipcko.upside.sk

V Bratislave a okolí už pätnásty rok združenie realizuje environmentálnu výchovu na materských a základných školách, ktorým ponúka ekovýchovné vzdelávacie programy a exkurzie vedené zážitkovou, poznávacou i hravou formou. Prostredníctvom nich sa snažia vytvárať pozitívny vzťah k prírode, ktorý môže podnietiť ohľaduplné a šetrné správanie k nej. Vo vzdelávaní sa okrem detí zameriavajú aj na pedagógov, pre ktorých pripravujú metodické semináre, tvorivé dielne alebo zážitkové semináre.

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venujeme sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Nájdete ich v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre Zaježová. Realizuje množstvo aktivít pre školy, verejnosť, ekoporadenstvo, služby v podobe Živcov - lokálna mena, eko obchod, vzdelávacie workshopy v Zaježovej, eko výstavy, projekt adoptujsivcelu.sk a mnoho ďalších.

Primárne sa orientujú na Stredné Považie, Trenčín a Biele Karpaty. Majú za sebou veľa zaujímavých aktivít pre verejnosť i pre školy. V poslednom období sa venujú najmä bio potravinám - Bio do škôl, www.biospotrebitel.sk, www.mladireporteri.sk atď. Medalovci sú na Považí naozaj známi. V rámci projektu Bio do škôl spolupracovali so školami v Bratislave, v Rohožníku, Nových Zámkoch, Novej Dubnici atď.

OZ zamerané na envirovýchovu, využívanie prírodných zdrojov, energeticky úsporných alternatív a pod. Široký dopad, nielen na Východné Slovensko, veľmi aktívna organizácia.

Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR

Náruč záchrany je pokojné miesto na život aj na dožitie. Žijú tu tri generácie:

  • seniori, ktorí už nedokážu žiť samostatne a túžia po pokojnej a bezpečnej starobe,
  • matky s neželaným tehotenstvom,
  • opustené matky s deťmi.

Iba v Náruči záchrany tak všetky generácie získavajú jedinečnú šancu vzájomne sa emočne obohatiť a pomôcť si.

V siedmom kole naši zákazníci priniesli až 28 185 starých mobilov, čo znamená sumu 14 092,50 € pre projekt Náruč záchrany. Stretávajú sa tu všetky generácie, navzájom sa emočne obohacujú a pomáhajú si.

Centrum Slniečko

Centrum Slniečko, n.o. je nezisková organizácia pomáhajúca týraným, zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia.

  • Poskytuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie týraným, zneužívaným a zámerne zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia (ženy, matky s deťmi) v účelových zariadeniach prevádzkovaných neziskovou organizáciou a realizácia preventívnych, vzdelávacích a poradenských projektov zameraných na riešenie tohto závažného sociálno-patologického javu.
  • Chráni ľudské práva a slobody so zameraním na deti a ženy – obete domáceho násilia.

Šieste kolo skončilo s počtom 16 936 starých mobilov a tak Orange prispel na neziskovej organizácii Slniečko, ktorá pomáha týraným, zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia sumou 16 936 €.

Detský čin roka

Ide o jedinečný a originálny projekt, ktorý motivuje deti konať dobré skutky. Pomáha im zorientovať sa v hodnotách. Cez skutočné príbehy môžu pochopiť, čo je dobré a čo zlé. Tento projekt pokrýva celé územie Slovenska. V jeho poslednom ročníku bola zapojená každá piata škola.

V piatom kole priniesli naši zákazníci na podporu jedinečného a originálneho projektu, ktorý motivuje deti konať dobré skutky 12 798 starých mobilov a tak na projekt Detský čin roka putovala suma 12 798 €.

Linka detskej istoty

Ponúka dištančné poradenstvo prostredníctvom Detskej linky pomoci 116 111, na ktorej prevádzkuje aj Rodičovskú linku a Sociálno-právnu poradňu. Linka detskej istoty poskytuje Linku pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti na čísle 116 000 ako aj linku pre ohrozenia virtuálneho sveta na stránke Pomoc.sk. Pracovníci zároveň zabezpečujú aj osobné poradenstvo v rámci ambulantného krízového strediska a tiež pôsobia ako akreditovaní terénni rodinný poradcovia. Významnú časť práce Linky detskej istoty tvoria aj aktivity zamerané na priamu, proaktívnu prácu s deťmi, ich výchovu a prevenciu nežiaducich javov v ich živote.

V štvrtom kole naši zákazníci doniesli 16 290 starých mobilov a na Linku detskej istoty sme prispeli sumou 16 290 €.

Zbierka Lienka pomoci Nadácie SOCIA

Viac ako 32 tisíc kusov starých telefónov vyzbierali zákazníci v treťom kole súťaže. Vďaka tomu Orange prispel na zbierku Lienka pomoci Nadácie SOCIA na podporu dôstojnej staroby seniorov čiastkou úžasných 32 201 EUR.

Autistické centrum Andreas

V druhom kole, ktoré prebiehalo od začiatku júna do konca septembra tohto roku, na podporu Autistického centra Andreas zákazníci Orangeu vyzbierali 10 895 mobilov. Centru tak poputuje rovnaká suma v eurách.

Občianske združenie Návrat

V prvom kole súťaže zákazníci za tri mesiace priniesli na predajné miesta spolu 8 801 starých telefónov, vďaka čomu Občianske združenie Návrat získalo od Orangeu takmer 9-tisíc eur na pomoc opusteným deťom.