Volania do zahraničia

Pozrite si ceny, za ktoré môžete volať zo Slovenska do zahraničia, či už na pevné alebo mobilné siete.
Ak voláte pravidelne, odporúčame si aktivovať jeden z našich doplnkových balíkov.

Kam chcete volať?

Balíky volaní do zahraničia

Mrzí nás to, ale pre zvolenú krajinu a program neexistuje doplnkový balík. Platia iba štandardné jednotkové ceny.

Chcete vedieť ako výhodne volať zo zahraničia na Slovensko?