Európa Dáta 200 MB

Balík Európa Dáta 200 MB je ideálny na surfovanie v zahraničí.

predplatné dáta v objeme 200 MB pre Zónu 1 + Švajčiarsko
100 MB dát po vyčerpaní predplateného balíka len za 0,60 €
1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €

Detailné informácie a ceny

Zóna 1

Ktoré sú to krajiny?

  • Dáta
    200 MB a po vyčerpaní 0,60 €/ za každých začatých 100 MB

Vybrané krajiny sveta

Ktoré sú to krajiny?

  • Dáta
    0,39 €/MB