Európa Dáta 100 MB

Balík Európa Dáta 100 MB je ideálny na príležitostné surfovanie v zahraničí.

predplatné dáta v objeme 100 MB pre Zónu 1 + Švajčiarsko
100 MB dát na deň po vyčerpaní predplateného balíka len za 0,60 €
1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €

Aktiváciou tejto služby sa nebude pri neprimeranom využívaní roamingových služieb v EÚ uplatňovať roamingový príplatok na prenesené dáta.

Detailné informácie a ceny

Zóna 1

Ktoré sú to krajiny?

  • Dáta
    100 MB a po vyčerpaní 0,60 €/ za každých začatých 100 MB na deň

Vybrané krajiny sveta

Ktoré sú to krajiny?

  • Dáta
    0,39 €/MB