Nové ceny volaní, SMS a dát v EÚ

Od dňa 15. 6. 2017 platia pre všetkých zákazníkov Orangeu nové ceny za volania, SMS, dáta a doplnkové služby. S regulovaným roamingom môžete komunikovať v krajinách EÚ za ceny ako doma.

Viac o dátovom roamingu v EU

Roamingové balíky

Mrzí nás to, ale pre zvolenú krajinu a program neexistuje doplnkový balík. Platia iba štandardné jednotkové ceny.

V Európe ako doma PLUS

 • odchádzajúce hovory v Zóne 1 + Švajčiarsko len za 0,06 €/min.
 • volania, SMS a 1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €
 • rodinné cestovné poistenie s poistným krytím až do 100 000 €

2,90 €/mes.

Max Roaming

 • dostupné iba k paušálom s poplatkom od 30 €
 • neobmedzené volania a SMS v Zóne 1 + Švajčiarsko
 • 2 000 MB dát v Zóne 1 + Švajčiarsko
 • rodinné cestovné poistenie s poistným krytím až do 100 000 €

4,90 €/mes.

Svet Dáta

 • 1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €
 • dáta za 0,60 €/100 MB v Zóne 1 + Švajčiarsko
 • cestovné poistenie od spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s. s poistným krytím až do 40 000 €

1,90 €/mes.

Môj Svet

 • 60 prichádzajúcich minút vo vybraných krajinách sveta
 • komunikácia vo vybraných krajinách sveta len za 0,39 € /min.SMS/MB
 • rodinné cestovné poistenie s poistným krytím až do 100 000 €

5,99 €/mes.

Európa Dáta 1000 MB

 • predplatné dáta v objeme 1000 MB pre Zónu 1 + Švajčiarsko
 • 100 MB dát po vyčerpaní predplateného balíka len za 0,60 €
 • 1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €

10,00 €/mes.

Svet Dáta 100

 • predplatné dáta v objeme 100 MB pre vybrané krajiny Zóny 2 a 3
 • cena za další prenesený MB len 0,39 €

9,90 €/mes.

Svet Dáta 500

 • predplatné dáta v objeme 500 MB pre vybrané krajiny Zóny 2 a 3
 • cena za další prenesený MB len 0,39 €

29,90 €/mes.

Chcete vedieť ako výhodne volať do zahraničia zo Slovenska?

Užitočné rady pre cestovateľov

Čo robiť pred cestou
do zahraničia

Na čo si dávať pozor
v zahraničí

Aktivovaním niektorej z roamingových doplnkových služieb nebudete v členských krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva využívať regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je využívanie roamingových služieb v krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva za rovnaké ceny ako na Slovensku.

Najčastejšie otázky

Najväčšou výhodou je, že zákazník platí za komunikáciu v EÚ rovnaké ceny ako keď volá na Slovensku v inej sieti ako je sieť Orangeu.

Zákazník v roamingu na komunikáciu čerpá obsah svojho predplateného domáceho balíka volaní do iných sietí v SR alebo kreditu, ktorý môže míňať na volania, SMS, MMS do všetkých sietí v SR. Zákazník teda môže svoj predplatený balík , poprípade kreditčerpať za rovnakých podmienok ako doma aj v krajinách EÚ.

Zákazník môže svoj domáci neobmedzený balík do všetkých sietí v SR využívať nielen doma, ale za rovnakých podmienok aj v EÚ.

V EÚ platia rovnaké pravidlá pre spomaľovanie čerpania dát po prečerpaní predplateného balíka ako v SR.

Aby sa predchádzalo neobvyklému využívaniu regulovaných roamingových služieb , sú v roamingu nastavené kontrolné mechanizmy:

 • Zákazníkom je možné účtovať roamingové príplatky vo výške 0,038 € za minútu hovoru, 0,012 € za SMS a 7,7 € za 1 GB dát (ceny sú uvedené s DPH), a to v prípade, ak mal za predchádzajúce 4 mesiace v roamingu väčšiu spotrebu ako doma a zároveň sa zdržiaval viac mimo SR
 • Regulovaný roaming nie je určený na permanentný roaming, to znamená na využívanie len v sieťach mimo územia SR
 • Aby si zákazník mohol zobrať paušál v zahraničí (v EÚ), môže byť požiadaný operátorom, aby preukázal svoje stabilné väzby k danej krajine (napr. škola, práca, rodina)
 • V prípade predplatených neobmedzených dát po prekročení určitého objemu dát je možné zákazníkom účtovať roamingový príplatok 7,2 €/GB 1000 MB.

Služba Navzájom zadarmo obsahuje volania v rámci siete Orange, ktoré sú bezplatné, pokiaľ je dodržaná podmienka, že obaja učastníci hovoru sú prihlásení v domácej sieti Orange. To znamená, že hovory v rámci Navzájom zadarmo sú bezplatné iba v rámci SR.

Samozrejme, doplnkové roamingové služby, teda cestovné balíky pre paušály bez predplatených minút, SMS a dát v EÚ môžu byť stále výhodnejšou alternatívou komunikácie v roamingu. Pri nižších a stredných paušáloch zákazník zaplatí za volania v EÚ 0,10 €/min (čo je cena za minútu hovoru v inej domácej sieti ako je sieť Orangeu) a cena v doplnkovej roamingovej služby je 0,06 €/min. Obsahom niektorých cestovateľských balíkov sú dodatočné dáta, ktoré môžu zákazníci využiť v roamingu. Okrem toho obsahujú aj ďalšie výhody ako znížená cena za komunikáciu nielen v EÚ, ale aj mimo EÚ, vo vybraných krajinách sveta a rodinné cestovné poistenie.

Ak si zákazník ponechá alebo aktivuje cestovateľský balík, bude využívať obsah svojho paušálu výlučne v SR a v roamingu bude komunikovať za ceny dané v tomto balíku . Navyše, pri aktívnej roamingovej službe nebude Orange Slovensko využívať časť nariadenia EK o kontrole korektného správania sa v roamingu.

Účtuje sa každých aj začatých 100 MB prenesených dát. Po vyčerpaní objemu 100 MB dát sa účtuje automaticky ďalších 100 MB prenesených dát, a to aj opätovne až do konca príslušného kalendárneho dňa. V prípade, že Zákazník nevyčerpá celý objem dát 100 MB pred koncom príslušného kalendárneho dňa, nevyčerpaný objem prepadá a Zákazník čerpá nový objem dát 100 MB v nasledujúcom kalendárnom dni podľa pravidiel uvedených v tejto poznámke. Objem dát do dosiahnutia prvých 50 kB dát prenesených po začatí čerpania príslušných 100 MB je spoplatnený nulovou sadzbou, t. j. 0 €/kB.