Navzájom zadarmo

Volajte a SMSkujte so svojimi najbližšími úplne zadarmo.

Vytvorte si skupinu Navzájom zadarmo s blízkymi a volajte si neobmedzene

Na založenie skupiny nie je potrebná zmena programu, ani podpis nového dodatku.

Skupina musí mať minimálne dvoch členov a maximálne piatich (vrátane zakladateľa). Členom skupiny sa môže stať zákazník s telefónnym číslom patriacim do siete Orange Slovensko (vrátane Prima karty).

Služba Navzájom zadarmo nie je dostupná pre účastnícke čísla siete Funfón, iných operátorov a pevné linky.

Členov skupiny môže zmeniť iba jej zakladateľ cez svoju zákaznícku zónu

Najprv deaktivujte vybrané telefónne číslo a následne aktivujte telefónne číslo, ktoré si želá pridať do skupiny Navzájom zadarmo. Zmena a pridanie nového člena prebehne do 24 hodín. O zmene vás informujeme SMS správou. Počet zmien počas zúčtovacieho obdobia je neobmedzený.

Navzájom zadarmo nie je vždy bez poplatku

Zakladateľ skupiny je aktívny v sieti Orange dlhšie ako 10 rokov

Mesačný poplatok za paušál vrátane doplnkových služieb a zliav zakladateľa je vyšší ako 20 €

Poplatok za službu Navzájom zadarmo 0 €/mes.

Mesačný poplatok za paušál vrátane doplnkových služieb a zliav zakladateľa je v rozmedzí 10 € - 19,99 €

Poplatok za službu Navzájom zadarmo 1,00 €/mes.

Zakladateľ skupiny je aktívny v sieti Orange kratšie ako 10 rokov

Mesačný poplatok za paušál vrátane doplnkových služieb a zliav zakladateľa je vyšší ako 20 €

Poplatok za službu Navzájom zadarmo 0 €/mes.

Mesačný poplatok za paušál vrátane doplnkových služieb a zliav zakladateľa je v rozmedzí 10 € - 19,99 €

Poplatok za službu Navzájom zadarmo 2,50 €/mes.

Skupinu navzájom zadarmo si môžete založiť alebo meniť z pohodlia domova cez:

  • mobilnú aplikáciu Môj Orange

  • SMS správu - zaslaním bezplatnej SMS správy na číslo 969 v tvare „A 09XXXXXXXX“, kde 09XXXXXXXX predstavuje telefónne číslo vybraného člena

Kontaktujte našich pracovníkov, ak sa vám nedarí skupinu založiť.