Textové správy SMS

Služba SMS (skr. Short Messages Services) umožňuje prijímať a odosielať krátke textové správy (ďalej iba SMS) prostredníctvom mobilného telefónu. Základná dĺžka SMS správy je 160 znakov (bez diakritiky). Niektoré mobilné telefóny umožňujú vytvorenie SMS správy dlhšej ako 160 znakov. Takto napísaná SMS správa bude zobrazená u prijímateľa buď ako celok alebo rozdelená do viac SMS správ po 160 znakoch.

 

Nastavenia pre správne odosielanie SMS správ:

SMS centrum: +421 905 303303 (aj na Slovensku, aj v roamingu je potrebné mať číslo centra v medzinárodnom formáte).

Typ/formát správy: TEXT alebo ŠTANDARD

Cez GPRS: vypnuté, ide o nepovinnú položku.

Platnosť správy: 1 hodina, 12 hodín, 1 deň, 1 týždeň, maximum siete (sieť Orange Slovensko podporuje maximálne 1 týždeň).

Výpis o doručení: zapnuté/vypnuté.

 

Odpovedať cez to isté centrum: odporúčané nastavenie "nie".

 

Odosielanie SMS správ do zahraničia

Doručenie SMS do zahraničia je podmienené povolením od zahraničného operátora. Zahraničný operátor môže príjem správ zo zahraničia blokovať. Pri odosielaní SMS správ do zahraničia je nevyhnutné zadať telefónne číslo aj s medzinárodnou predvoľbou.

 

Odosielateľ môže byť informovaný o doručení SMS správy

Služba je dostupná bezplatne formou SMS správ.  Služba je prístupná iba ak účastník vlastní mobilný telefón podporujúci túto službu a ak ju má správne nastavenú. Nastavenie platnosti SMS správy v mobilnom telefóne je možné na 1 hodinu, 12 hodín, 1 deň a maximálne jeden týždeň. Pokiaľ nie je správa doručená adresátovi do stanovenej platnosti, odosielateľ dostane správu o nedoručení.

Najčastejšie otázky

Naša spoločnosť prichádzajúce správy žiadnym spôsobom neblokuje a ich vypnutie teda nie je možné. Viaceré mobilné zariadenia ponúkajú možnosť zablokovať príjem prichádzajúcich správ priamo v mobilnom telefóne. Viac informácií nájdete v návodoch v samostatnej časti Pomoci a podpory.

Aktuálne informácie o cenách sú dostupné v časti s cenníkom, pre správy posielané v zahraničí zistíte ceny v roamingovej sekcii a pre zobrazenie aktuálnej spotreby odporúčame použiť aplikáciu Môj Orange.