Textové správy SMS

Služba SMS (skr. Short Messages Services) umožňuje prijímať a odosielať krátke textové správy (ďalej iba SMS) prostredníctvom mobilného telefónu. Základná dĺžka SMS správy je 160 znakov (bez diakritiky). Niektoré mobilné telefóny umožňujú vytvorenie SMS správy dlhšej ako 160 znakov. Takto napísaná SMS správa bude zobrazená u prijímateľa buď ako celok alebo rozdelená do viac SMS správ po 160 znakoch.

Nastavenia pre správne odosielanie SMS správ:

SMS centrum: +421 905 303 303 +421 905 303 303 (aj na Slovensku, aj v roamingu je potrebné mať číslo centra v medzinárodnom formáte).

Typ/formát správy: TEXT alebo ŠTANDARD.

Cez GPRS: vypnuté, ide o nepovinnú položku.

Platnosť správy: 1 hodina, 12 hodín, 1 deň, 1 týždeň, maximum siete (sieť Orange Slovensko podporuje maximálne 1 týždeň).

Výpis o doručení: zapnuté/vypnuté.


Odpovedať cez to isté centrum:
odporúčané nastavenie „nie“.

Odosielanie SMS správ do zahraničia

Doručenie SMS do zahraničia je podmienené povolením od zahraničného operátora. Zahraničný operátor môže príjem správ zo zahraničia blokovať. Pri odosielaní SMS správ do zahraničia je nevyhnutné zadať telefónne číslo aj s medzinárodnou predvoľbou.

Odosielateľ môže byť informovaný o doručení SMS správy

Služba je dostupná bezplatne formou SMS správ. Služba je prístupná iba ak účastník vlastní mobilný telefón podporujúci túto službu a ak ju má správne nastavenú. Nastavenie platnosti SMS správy v mobilnom telefóne je možné na 1 hodinu, 12 hodín, 1 deň a maximálne jeden týždeň. Pokiaľ nie je správa doručená adresátovi do stanovenej platnosti, odosielateľ dostane správu o nedoručení.

Najčastejšie otázky