Denný a Týždenný internet v mobile

Najčastejšie otázky

Platnost denného balíka je 24 hodín od jeho aktivácie. Platnosť balíka sa počíta od zaslania aktivačnej SMS na Vaše číslo.

Platnost týždenného balíka je 7 kalendárnych dní od jeho aktivácie. Platnosť balíka sa počíta od zaslania aktivačnej SMS na Vaše číslo.

Časovú platnosť balíkov nájdete v aktivačnej SMS k danému balíku.

Časovú platnosť balíkov nájdete v aktivačnej SMS k danému balíku.

Ano. Naraz je možné si aktivovať najviac 20 dátových balíkov.

Ano. Môžete aktivovať viacej balíkov tojho istého typu alebo vzájomne kombinovať denný a týždenný dátový balík.

Aby ste mali dostatok času na spotrebu dát týždnového balíka je tento balík možné objednať najneskôr 7 dní pred koncom fakturačného obdobia.

Objem dát pre Denný a Týždňový dátový balík je možné čerpať v rámci siete Orange v SR a krajinách EÚ. Aktiváciou doplnkového dátového balíku Internet v zahraničí sú data spoplatňované cenou 0,60 € za každých 100 MB v krajinách mimo EU cenou 0,39 € za každý 1 MB. Aktiváciou doplnkového dátového balíku Internet v zahraničí sa data z Vášho balíku neodpočítavajú a ostávajú Vám k dispozícii na surfovanie mimo roamingu.

Aktivovaním niektorej z roamingových doplnkových služieb nebudete v členských krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva využívať regulované roamingové ceny. Podstatou regulovaných roamingových cien je využívanie roamingových služieb v krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva za rovnaké ceny ako na Slovensku.

To nás mrzí. Povedzte nám prosím, čo vám na stránke chýbalo: