Účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov

Rozsah spoločnosťou Orange spracúvaných osobných údajov zákazníkov a doba spracúvania závisí výlučne od účelu spracúvania. Spoločnosť Orange pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov rešpektuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia a zákona na ochranu osobných údajov zásadu zákonnosti, čo znamená, že spoločnosť Orange spracúva osobné údaje zákazníkov vždy výlučne na základe niektorého z nižšie uvedených právnych základov.