Preplatenie zmluvnej pokuty pri prenose telefónneho čísla

Popis ponuky

Od 22.10.2021 Orange Slovensko svojim zákazníkom ponúka možnosť preplatenia zmluvnej pokuty u iného operátora. Táto ponuka je určená zákazníkom s hlasovým paušálom realizujúcim prenos telefónneho čísla do Orange Slovensko s viazanosťou 24 / 12 mesiacov s dotovaným zariadením a s viazanosťou 15 mesiacov bez dotovaného zariadenia.

Ako zákazník máte 2 možnosti výplaty zmluvnej ponuky:

 • pripísanie finančných prostriedkov na Váš fakturačný účet v Orange Slovensko, a.s. vo forme kreditu
 • na bežný bankový účet

Výška preplatenej zmluvnej pokuty závisí od výšky mesačného poplatku za služby, na ktorý sa zákazník zaviazal pri prenose telefónneho čísla:

Výška mesačného poplatku Preplatenie zmluvnej pokuty do:
10,00 € - 19,99 € 47,50 €
20,00 € - 29,99 € 95 €
30,00 € + 142,50 €

Podmienky získania ponuky

 • preplatenie zmluvnej pokuty je možné iba v prípade zvolenia Bonusu za prenos čísla vo forme zľavy z mesačného poplatku
 • pri prenose TČ si vyberiete ponuku Preplatenie zmluvnej pokuty pri prenose čísla*
 • prenesiete svoje TČ (s akýmkoľvek paušálom) s viazanosťou 24 / 15 / 12 mesiacov
  • 24 / 12 mesiacov s dotovaným zariadením
  • 15 mesiacov bez dotovaného zariadenia
 • nárok na predplatenie zmluvnej pokuty máte najskôr 15 kalendárnych dní a najneskôr do 3 mesiacov (90 kalendárnych dní) od spísania žiadosti o prenos
 • podmienkou preplatenia zmluvnej pokuty je zaplatená minimálne 1 faktúra za služby
 • predložíte faktúru s vyčíslenou zmluvnou pokutou od iného operátora
 • spolu s faktúrou vyplníte žiadosť o preplatenie zmluvnej pokuty (vzor nižšie)
 • dokumenty môžete odovzdať buď osobne na ktorejkoľvek predajni Orange Slovensko, a.s. alebo pomocou Kontaktného formulára

* Výber ponuky Preplatenie zmluvnej pokuty pri spisovaní zmluvy vyjadruje predbežný nezáväzný záujem. O preplatenie zmluvnej pokuty je potrebné požiadať na predajnom mieste alebo cez Kontaktný formulár po aktivácii zmluvy prípadne inštalácii internetu.

Žiadosť o preplatenie zmluvnej pokuty

Právne informácie

Viac informácií o podmienkach Ponuky "Preplatenie zmluvnej pokuty" (ďalej len "Ponuka") je uvedených v príslušných ustanoveniach Prílohy č. 3 Cenníka služieb "Cenník osobitných ponúk", Prílohy č. 2 k Cenníku služieb Pevný optický internet Partner a Orange TV cez Optik Partner, Prílohy č. 2 k Cenníku služieb Pevný internet DSL a Orange TV cez vDSL, Orange Doma cenníku a Cenníku verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie, dostupných na www.orange.sk/cennik , a to v závislosti od toho, o prenos ktorej služby Účastník žiada. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., je oprávnená kedykoľvek Ponuku ukončiť.