Daňové doklady Prima a Funfón

Upozornenie:

Táto zmena sa v praxi dotýka iba podnikateľov využívajúcich naše predplatené služby.

V súvislosti so zmenou slovenskej legislatívy, ktorá má od 1.1.2019 za následok zmenu pri predaji kreditu za používanie predplatených služieb spoločnosti Orange Slovensko, a.s. (ďalej ako „Orange“).

Do 31.12.2018 je daň z pridanej hodnoty (ďalej ako „DPH“) odvádzaná ihneď pri predaji dobíjacieho kupónu určeného na obnovu kreditu predplatenej karty Prima alebo FunFón alebo pri inom spôsobe obnovy kreditu na uvedených predplatených kartách. Tento režim odvádzania DPH ihneď pri predaji sa zmení transponovaním nového znenia Smernice Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016 do slovenského zákona o DPH.

Od 1.1.2019 daňová povinnosť vzniká až k dátumu reálnej spotreby kreditu zákazníkom. To znamená, že v čase dobitia kreditu jedným zo spôsobov na obnovu kreditu (obnova kreditu cez Autopay, dobitie kreditu cez internet, dobitie kreditu cez stieraciu kartu, dobitie kreditu s paušálom, Obnova kreditu cez internet, cez terminál, na predajnom mieste Orange), vám, nášmu zákazníkovi, pôjde o transakciu, ktorá nepodlieha DPH (tzv. transakcia mimo režimu DPH). Doklad o dobití / zaplatení kreditu už nebude slúžiť ako daňový doklad na účely DPH. Daňový doklad vám Orange vystaví až po spotrebovaní kreditu.

Váš daňový doklad nájdete v Zákazníckej zóne. Tam si môžete doklad kedykoľvek stiahnuť.

Pokiaľ potrebujete doklad každý mesiac, stačí si zvoliť tento spôsob doručenia a poskytnúť e-mailovú adresu a my vám ho budeme pravidelne posielať. Doklad pre vás vystavíme za predchádzajúci kalendárny mesiac vždy do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Spôsob doručenia daňového dokladu si môžete zvoliť na predajnom mieste spoločnosti Orange Slovensko, a.s. V prípade, že v súčasnosti nie ste v systémoch spoločnosti Orange Slovensko, a.s., registrovaný ako účastník predplatenej služby Prima alebo FunFón ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ (napr. SZČO) s IČO, IČ DPH, DIČ, spoločnosť Orange Slovensko, a.s., nebude daňový doklad vystavovať. V prípade, ak máte záujem o registráciu ako podnikateľ, navštívte najbližšie predajné miesto spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Upozorňujeme, že v Zákazníckej zóne nájdete históriu vašich daňových dokladov najdlhšie za obdobie 18 mesiacov spätne (prvým takto vygenerovaným dokladom bude doklad za január 2019, resp. za mesiac, v ktorom ste sa zaregistrovali v Prima databáze ako podnikateľ, podľa toho, ktorá udalosť nastane neskôr). Daňový doklad nie je podrobnou informáciou o spotrebe, a preto v ňom nájdete iba celkovú čiastku spotrebovaného kreditu, na ktorý sa vzťahuje zákon o DPH (nevzťahuje sa naň rozpis všetkých služieb, ktoré sú do celkovej čiastky daňového dokladu zahrnuté). Rozpis spotreby kreditu nájdete v Zákazníckej zóne najdlhšie za obdobie 1 mesiac (Prima, ukončený kalendárny mesiac) alebo 3 mesiace (FunFón, musí byť ukončený kalendárny mesiac) spätne.

Doklad sa nevzťahuje ani na nasledujúce položky:

  • spotreba bonusového kreditu vrátane počiatočného bonusového kreditu na nových SIM kartách
  • spotreba kreditu nadobudnutého do 31.12.2018
  • pridelenie kompenzácie v prípade riešenia reklamácie

Výnimkou môžu byť aj dobíjacie karty kúpené u niektorého z našich partnerov. Pokiaľ totiž od nás predajca kúpil dobíjacie karty ešte v starom režime pred 31.12.2018, nepremietne sa dobitie takého kreditu do vášho daňového dokladu. U týchto dobíjacích kariet totiž ako daňový doklad slúži doklad o jeho zakúpení.