Preplatenie zmluvnej pokuty pri novej aktivácii pevného internetu alebo internetu s TV

Popis ponuky

Od 22.10.2021 Orange Slovensko svojim zákazníkom ponúka možnosť preplatenia zmluvnej pokuty u iného operátora. Ponuka je určená pre nových zákazníkovi s pevným internetom alebo internetom s TV a viazanosťou 24 mesiacov.

Ako zákazník máte 2 možnosti výplaty zmluvnej ponuky:

 • pripísanie finančných prostriedkov na Váš fakturačný účet v Orange Slovensko, a.s. vo forme kreditu
 • na bežný bankový účet

Výška preplatenej zmluvnej pokuty závisí od výšky mesačného poplatku za paušál, na ktorý sa zákazník zaviazal pri aktivácii pevného internetu:

Výška paušálu Preplatenie zmluvnej pokuty do:
Basic 20 €
Optimal 70 €
Premium

Podmienky získania ponuky

 • spísanie novej zmluvy pre pevný internet od Orangeu
  • Pevný optický internet
  • Pevný optický internet Partner
  • Domáci / Firemný 4G internet
  • Pevný internet DSL
 • zvolenie možnosti preplatiť zmluvnú pokutu pri nákupe internetu*
 • vyžitie ponuky Extra zľava na pevný internet s viazanosťou na 24 mesiacov
 • realizácia aktivácie / inštalácie pevného internetu (príp. aj s TV)
 • nárok na predplatenie zmluvnej pokuty máte najskôr 15 kalendárnych dní a najneskôr do 3 mesiacov (90 kalendárnych dní) od spísania žiadosti o prenos
 • podmienkou preplatenia zmluvnej pokuty je zaplatená minimálne 1 faktúra za služby
 • predložíte faktúru s vyčíslenou zmluvnou pokutou od iného operátora
 • spolu s faktúrou vyplníte žiadosť o preplatenie zmluvnej pokuty (vzor nižšie)
 • dokumenty môžete odovzdať buď osobne na ktorejkoľvek predajni Orange Slovensko, a.s. alebo pomocou Kontaktného formulára

* Výber ponuky Preplatenie zmluvnej pokuty pri spisovaní zmluvy vyjadruje predbežný nezáväzný záujem. O preplatenie zmluvnej pokuty je potrebné požiadať na predajnom mieste alebo cez Kontaktný formulár po aktivácii zmluvy prípadne inštalácii internetu.

Žiadosť o preplatenie zmluvnej pokuty

Právne informácie

Viac informácií o podmienkach Ponuky "Preplatenie zmluvnej pokuty" (ďalej len "Ponuka") je uvedených v príslušných ustanoveniach Prílohy č. 3 Cenníka služieb "Cenník osobitných ponúk", Prílohy č. 2 k Cenníku služieb Pevný optický internet Partner a Orange TV cez Optik Partner, Prílohy č. 2 k Cenníku služieb Pevný internet DSL a Orange TV cez vDSL, Orange Doma cenníku a Cenníku verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie, dostupných na www.orange.sk/cennik , a to v závislosti od toho, o prenos ktorej služby Účastník žiada. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., je oprávnená kedykoľvek Ponuku ukončiť.