Pozrite sa, ako môže byť aj váš mobil užitočný

Chápeme, že ohľaduplnosť k životnému prostrediu je dôležitá pre nás všetkých. Preto ekologicky recyklujeme staré mobily.

Podporené organizácie

Hokejová akadémia Zdena Cígera

Hlavnou náplňou a cieľom pracovníkov slovenského združenia MAGNA je poskytovať zdravotnú a sociálnu starostlivosť pre deti a ich rodiny počas humanitárnych kríz, konfliktov, epidémií, hladomoru a prírodných katastrof. Organizácia vytvára zdravotnícke projekty zamerané na záchranu životov a zmierňovanie utrpenia tým, ktorí sú v núdzi.

Web: Viac o MAGNA

Hokejová akadémia Zdena Cígera

Nezisková organizácia Dobrý anjel pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mamka alebo dieťa trpí na rakovinu alebo na inú zákernú chorobu, a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze. Dobrí anjeli tak každý mesiac vracajú nádej na ľudskú dôstojnosť tisícom rodín. A pridať aj logo Dobrý Anjel.

Web: Viac o Dobrom anjelovi

Hokejová akadémia Zdena Cígera

Hokejová akadémia Zdena Cígera vznikla v roku 2011. Zámerom tohto projektu je podporiť talent detí zo sociálne slabších rodín. Do hokejového tímu sa angažujú mladí hokejisti od 8 do 14 rokov z celého Slovenska. Dostanú profesionálny výstroj, odborných trénerov, rehabilitácie a počas letných kempov až trojfázové tréningy. Cieľom hokejovej akadémie je pripravovať talentovaných hokejistov na budúcnosť v reprezentačných dresoch Slovenska.

Web: Viac o Hokejovej akadémii

Za názvom IPčko.sk sa ukrýva skupina mladých ľudí, študentov a psychológov, ktorí sa rozhodli pomáhať mládeži v náročných životných situáciách. Už od roku 2012 im denne poskytujú psychologickú pomoc, sociálne, právne, ako aj osobnosť rozvíjajúce poradenstvo a podporu. Táto online poradňa predstavuje bezpečné miesto na internete, kde môžu najmä mladí ľudia nájsť reálnu pomoc, podporu alebo niekoho, kto ich vypočuje. Zároveň organizuje workshopy/diskusie a otvára rôzne témy, akou je napr. virtuálny svet v. realita; kyberšikanovanie, mobbing a mnohé iné aktuálne témy.

Web: www.ipcko.upside.sk

V Bratislave a okolí už pätnásty rok združenie realizuje environmentálnu výchovu na materských a základných školách, ktorým ponúka ekovýchovné vzdelávacie programy a exkurzie vedené zážitkovou, poznávacou i hravou formou. Prostredníctvom nich sa snažia vytvárať pozitívny vzťah k prírode, ktorý môže podnietiť ohľaduplné a šetrné správanie k nej. Vo vzdelávaní sa okrem detí zameriavajú aj na pedagógov, pre ktorých pripravujú metodické semináre, tvorivé dielne alebo zážitkové semináre.

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venujeme sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Nájdete ich v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre Zaježová. Realizuje množstvo aktivít pre školy, verejnosť, ekoporadenstvo, služby v podobe Živcov - lokálna mena, eko obchod, vzdelávacie workshopy v Zaježovej, eko výstavy, projekt adoptujsivcelu.sk a mnoho ďalších.

Primárne sa orientujú na Stredné Považie, Trenčín a Biele Karpaty. Majú za sebou veľa zaujímavých aktivít pre verejnosť i pre školy. V poslednom období sa venujú najmä bio potravinám - Bio do škôl, www.biospotrebitel.sk, www.mladireporteri.sk atď. Medalovci sú na Považí naozaj známi. V rámci projektu Bio do škôl spolupracovali so školami v Bratislave, v Rohožníku, Nových Zámkoch, Novej Dubnici atď.

OZ zamerané na envirovýchovu, využívanie prírodných zdrojov, energeticky úsporných alternatív a pod. Široký dopad, nielen na Východné Slovensko, veľmi aktívna organizácia.

Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR

Náruč záchrany je pokojné miesto na život aj na dožitie. Žijú tu tri generácie:

  • seniori, ktorí už nedokážu žiť samostatne a túžia po pokojnej a bezpečnej starobe,
  • matky s neželaným tehotenstvom,
  • opustené matky s deťmi.

Iba v Náruči záchrany tak všetky generácie získavajú jedinečnú šancu vzájomne sa emočne obohatiť a pomôcť si.

V siedmom kole naši zákazníci priniesli až 28 185 starých mobilov, čo znamená sumu 14 092,50 € pre projekt Náruč záchrany. Stretávajú sa tu všetky generácie, navzájom sa emočne obohacujú a pomáhajú si.

Centrum Slniečko

Centrum Slniečko, n.o. je nezisková organizácia pomáhajúca týraným, zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia.

  • Poskytuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie týraným, zneužívaným a zámerne zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia (ženy, matky s deťmi) v účelových zariadeniach prevádzkovaných neziskovou organizáciou a realizácia preventívnych, vzdelávacích a poradenských projektov zameraných na riešenie tohto závažného sociálno-patologického javu.
  • Chráni ľudské práva a slobody so zameraním na deti a ženy – obete domáceho násilia.

Šieste kolo skončilo s počtom 16 936 starých mobilov a tak Orange prispel na neziskovej organizácii Slniečko, ktorá pomáha týraným, zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia sumou 16 936 €.

Detský čin roka

Ide o jedinečný a originálny projekt, ktorý motivuje deti konať dobré skutky. Pomáha im zorientovať sa v hodnotách. Cez skutočné príbehy môžu pochopiť, čo je dobré a čo zlé. Tento projekt pokrýva celé územie Slovenska. V jeho poslednom ročníku bola zapojená každá piata škola.

V piatom kole priniesli naši zákazníci na podporu jedinečného a originálneho projektu, ktorý motivuje deti konať dobré skutky 12 798 starých mobilov a tak na projekt Detský čin roka putovala suma 12 798 €.

Linka detskej istoty

Ponúka dištančné poradenstvo prostredníctvom Detskej linky pomoci 116 111, na ktorej prevádzkuje aj Rodičovskú linku a Sociálno-právnu poradňu. Linka detskej istoty poskytuje Linku pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti na čísle 116 000 ako aj linku pre ohrozenia virtuálneho sveta na stránke Pomoc.sk. Pracovníci zároveň zabezpečujú aj osobné poradenstvo v rámci ambulantného krízového strediska a tiež pôsobia ako akreditovaní terénni rodinný poradcovia. Významnú časť práce Linky detskej istoty tvoria aj aktivity zamerané na priamu, proaktívnu prácu s deťmi, ich výchovu a prevenciu nežiaducich javov v ich živote.

V štvrtom kole naši zákazníci doniesli 16 290 starých mobilov a na Linku detskej istoty sme prispeli sumou 16 290 €.

Zbierka Lienka pomoci Nadácie SOCIA

Viac ako 32 tisíc kusov starých telefónov vyzbierali zákazníci v treťom kole súťaže. Vďaka tomu Orange prispel na zbierku Lienka pomoci Nadácie SOCIA na podporu dôstojnej staroby seniorov čiastkou úžasných 32 201 EUR.

Autistické centrum Andreas

V druhom kole, ktoré prebiehalo od začiatku júna do konca septembra tohto roku, na podporu Autistického centra Andreas zákazníci Orangeu vyzbierali 10 895 mobilov. Centru tak poputuje rovnaká suma v eurách.

Občianske združenie Návrat

V prvom kole súťaže zákazníci za tri mesiace priniesli na predajné miesta spolu 8 801 starých telefónov, vďaka čomu Občianske združenie Návrat získalo od Orangeu takmer 9-tisíc eur na pomoc opusteným deťom.

Výhercovia súťaže o Huawei P30 twilight

1. Anna Č., Zlaté Moravce
2. Peter S., Rajecká Lesná
3. Mária B., Päta
4. Marián V., Nová Baňa
5. Anna T., Dubník pri Nových Zámkoch
6. Andrej B., Fiľakovo
7. Igor S., Trnava
8. Eva G., Topoľčany
9. Iveta P., Jelenec
10. Juraj S., Šišov