Elektromagnetické vyžarovanie

Mimoriadne citlivou otázkou v súvislosti s mobilnou komunikáciou nielen u nás, ale aj vo svete, je vplyv elektromagnetického vyžarovania na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Vedecké práce, ktoré boli doposiaľ na túto tému publikované a sú sústredené v databáze Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), nepreukázali priamy vplyv elektromagnetického žiarenia z mobilných telefónov a základňových vysielacích staníc na zdravie.

Napriek tomu pozorne sledujeme všetky výskumy v oblasti vplyvu elektromagnetického vyžarovania na človeka a životné prostredie, nielen na úrovni lokálnej, ale aj na úrovni skupiny France Telecom. Napokon, veď rovnako ako naši zákazníci, aj my sami sme užívateľmi mobilných telefónov.

Ako minimalizovať elektromagnetické vyžarovanie

Minimalizovať pôsobenie elektromagnetického vyžarovania počas používania vášho mobilného telefónu môžete napríklad:

  • Využívaním handsfree sady, ktorá je spravidla priložená v balení mobilného telefónu.
  • Telefonovaním na miestach s čo najsilnejším signálom. Úroveň elektromagnetického vyžarovania indikuje aj stupnica intenzity signálu na displeji telefónu. Čím je úroveň signálu mobilnej siete slabšia, tým silnejšie žiarenie telefón vydáva.
  • Sledovaním údajov o vyžarovaní telefónu. Výrobcom uvádzanú hodnotu elektromagnetického žiarenia (S.A.R.) nájdete aj na našich stránkach alebo priamo v balení mobilného telefónu. Tento údaj predstavuje maximálnu hodnotu žiarenia, ktorú prístroj v testoch dosiahol. Pri bežnom používaní na území, ktoré má dobré pokrytie signálom, je úroveň elektromagnetického vyžarovania nižšia ako oficiálne uvádzané hodnoty.
  • stanovisko Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)

Staráme sa o vašu bezpečnosť

Všetky základňové vysielacie stanice pre mobilnú komunikáciu musia spĺňať normy a legislatívne požiadavky pre ochranu osôb pred elektromagnetickým vyžarovaním, platné na území SR v súlade s medzinárodnou normou ICNIRP (Medzinárodná komisia pre ochranu proti neionizačnému žiareniu).

Naše vysielacie základňové stanice používané na Slovensku však spĺňajú dokonca ešte niekoľkonásobne prísnejšie parametre, ako stanovuje táto norma. Každá nová základňová stanica Orangeu podlieha prísnemu meraniu, ktoré vykonávajú špecializovaní technici z nezávislých orgánov štátnej správy. Merania a aj výpočty potvrdzujú, že úrovne vyžarovania našich základňových staníc sú oveľa nižšie, ako stanovujú normy.

Rádiové vlny

Rádiové vlny ležia v samotnom srdci našej činnosti telekomunikačného operátora. Nami poskytované siete a zariadenia by bez nich nemohli fungovať. Pre spoločnosť Orange sú preto nevyhnutnou témou. Všetko čo by vás o vlnách mohlo zaujímať sa dočítate na tejto stránke https://radio-waves.orange.com/sk/.