Orange v prvom polroku 2021: Nárast výnosov a zisku, pokračujúci trend rastu počtu zákazníkov

Orange v prvom polroku 2021: Nárast výnosov a zisku, pokračujúci trend rastu počtu zákazníkov

K 30. júnu 2021 evidoval Orange 272 tisíc zákazníkov pevného internetu, či už prostredníctvom FTTH, DSL alebo fixného LTE, čo predstavuje 27-percentný medziročný nárast. Ďalej rástol aj počet zákazníkov digitálnej TV, ktorých bolo ku koncu júna už 148 tisíc, o takmer 22 % viac ako v rovnakom období uplynulého roka. Popri významnom náraste počtu zákazníkov fixného internetu a televízie zaznamenal Orange aj ďalší nárast počtu zákazníkov konvergentných služieb, teda zákazníkov využívajúcich viacero služieb v jednom balíku. Ich počet ku koncu prvého polroka 2021 prekročil 135 tisíc, čo je o takmer 40 % viac ako v rovnakom období uplynulého roku. Celkové výnosy Orangeu vzrástli o 0,9 % a dosiahli výšku 263 mil. eur, zároveň o 4,1 % narástol aj zisk pred úrokmi a daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDAaL), ten dosiahol 95 mil. eur.

„Kľúčovým a dlho očakávaným míľnikom prvého polroka 2021 bolo spustenie prvej vysokorýchlostnej 5G siete na Slovensku. Bol to ďalší významný krok na ceste tých najlepších, po ktorej sme sa už dávnejšie vydali. Nielenže sa môžeme pochváliť najkvalitnejšou a najdostupnejšou 4G sieťou na Slovensku, vďaka vysokorýchlostnej 5G sieti teraz ideme ďalej. Keďže našou strategickou prioritou je byť jednotkou v kvalite poskytovaných služieb, som rád, že spoločnosť Orange Slovensko sa vydala cestou, ktorá jej v budúcnosti umožní priniesť ďalšie nové služby a inovácie pre zákazníkov, ktoré budú ich spoľahlivým partnerom v dnešnej digitálnej dobe,“ hodnotí Federico Colom, generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko.

Kvalitu siete a atraktívne ponuky oceňujú aj zákazníci konkurencie, keď Orange opäť zaznamenal medziročný nárast tých zákazníkov, ktorí prešli od konkurenčných operátorov do Orangeu. Ich počet sa medziročne zvýšil o takmer 3 % a dosiahol takmer 36 tisíc. Naopak počet zákazníkov, ktorí prešli z Orangeu k iným operátorom, je dlhodobo stabilizovaný a len mierne presiahol 37 tisíc.

Napriek takmer vyrovnanej bilancii prenesených čísel celkový počet zákazníkov mobilných služieb medziročne klesol o 8,4 % a  prekročil hodnotu 2,5 mil. aktívnych zákazníkov. Za poklesom počtu zákazníkov stojí predovšetkým minuloročná deaktivácia tzv. spiacich nulových paušálov v rámci historicky najväčšieho projektu migrácie zákazníkov zo starých paušálov na nové paušály Go. Tá okrem väčšej transparentnosti a spravodlivosti pri vykazovaní skutočnej zákazníckej bázy a reálnejšieho pohľadu na dáta s ňou súvisiacich zároveň priniesla aj zvýšenie priemerného výnosu na zákazníka – ARPO* o 10,9 % na 12,10 eura.

Tradičný nárast zaznamenal Orange aj v mobilnej dátovej prevádzke. V prvom polroku 2021 preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o viac než polovicu viac dát ako v prvom polroku roku 2020, pričom viac než 90 % z celkového objemu 29,83 mil. GB bolo prenesených v 4G sieti. Tá je aktuálne dostupná pre 99 % populácie v 141 mestách a 2 219 obciach. Rýchlosti do 300 Mbit/s vďaka pokrytiu 4G+ si môže užívať takmer 55 % populácie. Za necelé dva mesiace od spustenia vysokorýchlostnej 5G siete v bratislavskej Petržalke a v časti Banskej Bystrice v nej zákazníci preniesli 4,4 tis.  GB dát.

* ARPO - average revenue per offer – metodika vykazovania priemerného výnosu na zákazníka mobilných služieb (bez M2M služieb) v skupine Orange

Orange dosiahol výnosy vo výške 263 mil. eur

Výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 30.6.2021 vykazované podľa štandardov IFRS 15 sa zvýšili 0,9 % na 263 mil. eur. Výnosy z predaja zariadení medziročne narástli o takmer 6 % na 55 mil. eur, mierny pokles zaznamenali výnosy zo služieb. Ten bol spôsobený predovšetkým poklesom výnosov z roamingu z dôvodu pandémie. Popri náraste výnosov zaznamenal Orange aj nárast zisku EBITDAaL.

Som veľmi rád, že sa nám po ťažkých časoch ovplyvnených pandémiou koronavírusu konečne podarilo vykázať aj nárast zisku EBITDAaL. Za jeho medziročným viac ako 4 % nárastom stojí predovšetkým efektívne riadenie priamych aj nepriamych nákladov, uzatvára Federico Colom.


Výnosy

Finančné ukazovatele (v mil. EUR) H1 2020 H1 2021 Medziročná zmena
Celkové výnosy 261 263 0,9 %
Výnosy zo služieb 210 209 -0,3 %
Výnosy zo zariadení 52 55 5,8 %
EBITDAaL 91 95 4,1 %

Zákazníci

Počty zákazníkov (v tis.) H1 2020 H1 2021 Medziročná zmena
Zákazníci mobilných služieb 2 729 2 501 -8,4 %
Zákazníci predplatených kariet 354 329 -7,2 %
Zákazníci fakturovaných služieb bez M2M 2 210 1 895 -14,3 %
Zákazníci M2M služieb 165 277 68,4 %
Zákazníci pevného internetu 214 272 27,0 %
Zákazníci TV služieb 122 148 21,7 %
Zákazníci konvergentných služieb 97 135 39,1 %