Nadácia Orange rozdá sociálne slabším rodinám 40 000 eur a Orange poskytne internet zadarmo

Nadácia Orange rozdá sociálne slabším rodinám 40 000 eur a Orange poskytne internet zadarmo
  • Vianočný fond pomoci – 40 000 eur pre neziskové organizácie na pomoc ľuďom v núdzi
  • Spoľahlivý internet, ktorý pomáha – voľné dáta pre digitálne vylúčené skupiny – pilotná fáza
  • SMS zbierka a krabičky plné pomoci

Spoločnosť Orange Slovensko aj počas týchto Vianoc rôznymi spôsobmi podáva pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú. Prostredníctvom Nadácie Orange a v spolupráci s mimovládnymi organizáciami budú mať krajšie sviatky mnohé rodiny v núdzi.

Nadácie Orange aj v dôsledku pretrvávajúcej pandemickej situácie zaradila medzi svoje priority podporu prevencie v oblasti duševného zdravia obyvateľstva, či aktívny život v komunitách. Zároveň dlhodobo kladie veľký dôraz aj na digitálnu gramotnosť detí, mládeže, i dospelých. Jednou z jej aktivít uzatvárajúcich rok 2021 je Vianočný fond pomoci. Ide tak už o druhý ročník, počas ktorého bude Nadácia Orange v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Jeden rodič, Cesta von, eduRomaCentrum Slniečko distribuovať pomoc ľuďom v núdzi rôznymi formami.

„Nadácia Orange citlivo vníma potreby rôznych komunít a aj počas Vianoc myslí na tých, ktorí sa aj v dôsledku pretrvávajúcej pandémie ocitli v neľahkej situácii. Sú medzi nimi deti a mladí ľudia, ktorí sa bez prístupu na internet nemôžu dostatočne vzdelávať. Sú to aj celé rodiny, ktoré bez internetu nemajú možnosť spojiť sa počas najkrajších sviatkov v roku a komunikovať aspoň na diaľku. Nezabúdame na mnohých ďalších, ktorým k plnohodnotnejšiemu životu chýbajú aj technológie. Preto sme sa tento rok spojili s neziskovými organizáciami, ktoré poznajú situáciu týchto rodín a vedia im spolu s nami efektívne pomôcť,“ povedala Andrea Ungvölgyi, správkyňa Nadácie Orange.

40 000 eur pre vylúčené skupiny

Spoločnosť Orange prostredníctvom svojej nadácie prerozdelí 40 000 eur pomedzi spomínané štyri neziskové organizácie. Každá z nich získa grant v hodnote 10 000 eur. Peniaze sú určené na adresnú pomoc ľuďom v núdzi nielen počas Vianoc, ale takisto aj v priebehu roka 2022.

V rámci Vianočného fondu pomoci Nadácia Orange spolupracuje s organizáciou Jeden rodič, ktorá pomáha rodinám, kde absentuje jeden z rodičov. V tomto prípade vyčlenila pre organizáciu ďalších päťtisíc eur na inštitucionálnu podporu, ako je odborné poradenstvo, konzultácie v téme sociálnych záležitostí. Navyše Jeden rodič bude pracovať až so sto rodinami, ktoré aj prostredníctvom Nadácie Orange budú mať sviatky krajšie.

Ďalšou organizáciou je združenie Cesta von. Podáva pomocnú ruku rómskym komunitám uviaznutým v chudobe, ktoré sa snažia postaviť sa na vlastné nohy a získať prácu. A vďaka projektu Omama prináša unikátnu metódu psychosociálnej stimulácie malého dieťatka a prispôsobuje ich na podmienky života v chudobných komunitách.

Nadácia Orange prispeje aj ku kvalitnejšiemu vzdelaniu v rómskych komunitách. Preto podporí organizáciu eduRoma, ktorej hlavným cieľom je presadzovať prístup rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a podporovať ich školskú úspešnosť.

Štvoricu organizácií dopĺňa Centrum Slniečko. Pomáha týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia a aktívne sa podieľa na komplexnom riešení tejto problematiky.

Spoľahlivý internet, ktorý pomáha

Vymenované organizácie sa takisto stanú súčasťou pilotnej fázy nového projektu od Orangeu s názvom Spoľahlivý internet, ktorý pomáha. K nim sa pripojí aj organizácia Návrat. Dlhodobo sa angažuje v tom, aby opustené deti z detských domov mali možnosť na plnohodnotný život v rodinách.

„Do iniciatívy sú zapojení aj samotní zákazníci Orangeu. Spoločnosť totiž za každého jedného zákazníka pevného internetu daruje 1 GB dát digitálne vylúčeným skupinám prostredníctvom mimovládnych organizácií. Ide o skupiny ľudí, ktorým dnes úplne chýba internetové pripojenie, alebo majú problém s jeho pravidelným zabezpečením v takej miere, v akej ho potrebujú. Pomôžeme im tak sprístupniť informácie, vzdelanie, možnosť jednoduchšie si nájsť prácu, vykonávať ju a takisto, nielen počas Vianoc, byť v kontakte so svojimi blízkymi,“ doplnila Andrea Ungvölgyi.

Pomôcť môžu aj zákazníci Orange

Aj v tohtoročnom predvianočnom období majú zákazníci Orange možnosť urobiť radosť iným. Nadácia Orange totiž pokračuje v pomoci tým, ktorí ju potrebujú. Klienti môžu už od dnes do predajní Orange priniesť krabice s užitočnými darčekmi ako: trvanlivé potraviny, ktoré sa nepokazia a nevytečú, hygienické potreby, dezinfekciu, rúška, vitamíny, sušené ovocie, knižku. Úsmev na tvári vyčaria aj drobné detské hračky, farbičky, pomôcky do školy, osobné venovanie či kresby od detí. Použiť možno aj ľubovoľnú krabicu z domu, naplniť ju a zaniesť do najbližšej predajne.

Súčasne sa môžu do pomoci ľudom v núdzi zapojiť aj zákazníci Orangeu prostredníctvom SMS zbierky zaslaním ľubovoľnej SMS na krátke číslo 808 v hodnote 1 euro. Výťažok zo zbierky Nadácia Orange pomerne rozdelí spolupracujúcim organizáciám na ďalšiu pomoc rodinám. Všetky informácie sú k dispozícii na www.orange.sk/vianocny-fond-pomoci.