Predvída moje očakávania

V prípade dlhodobej pracovnej cesty, PN či straty zamestnania môžem buď úplne prerušiť platenie mesačného poplatku za paušál, alebo si paušál znížiť. A to až na 6 mesiacov.