Organizačná štruktúra

Mariusz Gatza

Mariusz Gatza

generálny riaditeľ

Paweł Galej

Paweł Galej

riaditeľ obchodného úseku pre rezidenčných zákazníkov

Ivana Braunsteinerová

Ivana Braunsteinerová

riaditeľka úseku ľudských zdrojov

Eric Maintenay

Eric Maintenay

riaditeľ úseku informačných systémov a sietí a zástupca generálneho riaditeľa

Martin Hromkovič

Martin Hromkovič

riaditeľ úseku značky a marketingového úseku pre rezidenčných zákazníkov

Zuzana Nemečková

Zuzana Nemečková

riaditeľka úseku marketingu a obchodu pre biznis zákazníkov

Eve Bourdeau

Eve Bourdeau

riaditeľka finančného úseku a zástupkyňa generálneho riaditeľa

Martin Mosný

Martin Mosný

riaditeľ úseku stratégie, práva a veľkoobchodu

Ing. Pavol Lančarič, PhD.

predseda

Christophe Naulleau

podpredseda

Gilles Deloison

člen dozornej rady

Ing. Ľuboš Dúbravec

člen dozornej rady

Mgr. Marcela Rédlerová

členka dozornej rady

Ing. Igor Berta

člen dozornej rady

Bruno Duthoit

člen dozornej rady

Marc Ricau

člen dozornej rady

Jean-Marie Culpin

členka dozornej rady

Christian Urs Luginbühl

člen dozornej rady

Mariusz Gatza

predseda

Ing. Zuzana Nemečková

členka predstavenstva

Mgr. Vladislav Kupka

člen predstavenstva

Eve Bourdeau

členka predstavenstva

Ing. Radoslav Barka

člen predstavenstva

Eric Maintenay

člen predstavenstva