Organizačná štruktúra

Federico Colom

Federico Colom

generálny riaditeľ
Radoslav Barka

Radoslav Barka

riaditeľ obchodného úseku pre rezidenčných zákazníkov
Ivana Braunsteinerová

Ivana Braunsteinerová

riaditeľka úseku ľudských zdrojov
Eric Maintenay

Eric Maintenay

riaditeľ úseku informačných systémov a sietí a zástupca generálneho riaditeľa
Martin Hromkovič

Martin Hromkovič

riaditeľ úseku značky a marketingového úseku pre rezidenčných zákazníkov
Vladislav Kupka

Vladislav Kupka

riaditeľ úseku služieb zákazníkom
Zuzana Nemečková

Zuzana Nemečková

riaditeľka úseku marketingu a obchodu pre biznis zákazníkov
Eve Bourdeau

Eve Bourdeau

riaditeľka finančného úseku a zástupkyňa generálneho riaditeľa
Luis de Torres

Luis de Torres

riaditeľ úseku stratégie, práva a veľkoobchodu