Organizačná štruktúra

Federico Colom

Federico Colom

generálny riaditeľ
Mgr. Ivana Braunsteinerová

Mgr. Ivana Braunsteinerová

riaditeľka úseku ľudských zdrojov
Ing. Ivan Golian CSc.

Ing. Ivan Golian, CSc.

riaditeľ úseku informačných systémov a sietí a zástupca generálneho riaditeľa
Reza Samdjee

Reza Samdjee

riaditeľ finančného úseku a zástupca generálneho riaditeľa
Mgr. Vladislav Kupka

Mgr. Vladislav Kupka

riaditeľ úseku služieb zákazníkom
Mgr. Miloš Lalka

Mgr. Miloš Lalka

riaditeľ úseku komunikácie a značky
Ing. Ivan Marták

Ing. Ivan Marták

riaditeľ úseku stratégie, právneho a regulačných vzťahov
Ing. Zuzana Nemečková

Ing. Zuzana Nemečková

riaditeľka obchodného úseku a zástupkyňa generálneho riaditeľa