Arris VIP4302

Zariadenie set-top box Arris VIP4302 slúži na sledovanie televízneho vysielania pri televíznych službách cez internet.

Pozrite si vaše zariadenie a príslušenstvo:

zariadenie Arris VIP4302

Schéma správneho zapojenia a indikácia pripojenia

Najdôležitejšie je správne zapojenie zariadenia.

schéma zapojenia pre Arris VIP4302
 1. Set-top box môžete pripojiť k televízoru priloženým HDMI káblom. V prípade, že máte starší televízor, je možné ho pripojiť aj cez výstup A/V do koncovky cinch, alebo SCART.
 2. K internetovému pripojeniu použite priložený sieťový kábel. Prepojiť Arris k internetu môžete aj vlastným káblom s koncovkou RJ-45.
 3. Na koniec pripojte zariadenie k elektrickej sieti priloženým adaptérom.
indikácia pripojenia pre Arris VIP4302

Set-top box Arris VIP4302 signalizuje stav pripojenia vstavanou farebnou diódou na prednej strane.

Červená farba signalizuje vypnuté zariadenie. Po zapnutí sa rozsvieti zelená dióda.

V prípade že vám svieti oranžová dióda, set-top box neidentifikoval internetové pripojenie a služby nie sú funkčné.

Nastavenie zariadenia

Poradie TV staníc

Nesprávne poradie TV staníc

Po zapnutí set-top boxu sa môže stať, že televízne programy budú zoradené v inom poradí, na aké ste zvyknutí. Toto sa môže stať najmä:

 • po podpise novej zmluvy (predĺženie viazanosti)
 • v prípade zmeny programovej štruktúry zo strany Orange
 • po výpadku elektriky, alebo resete konvertora (ONT)

V tomto prípade si môžete obnoviť pôvodné poradie TV staníc priamo vo svojom set-top boxe Arris:

 • na diaľkovom ovládači Arris stlačte menu (symbol domčeka)
 • v ponuke vyberte Správa TV staníc
 • zadajte ochranný *PIN kód 0000 (alebo vlastný ak ste ho menili)
 • zvoľte Všetky TV stanice pôvodný zoznam staníc
 • vyberte Nastaviť pôvodné poradie (poradie staníc sa obnoví)
 • potvrďte stlačením Použiť tento zoznam

*PIN kód v set-top boxe Arris VIP4302 je od výroby prednastavený na 0000.

V prípade že ste zmenili predvolený PIN za vlastný a zabudli ho, je možné ho resetovať na výrobné nastavenia. V tomto prípade je potrebné kontaktovať technickú podporu spoločnosti Orange Slovensko.

Technická podpora Orange ukážka nastavení zobrazených v televízii ukážka nastavení zobrazených v televízii

Sekanie/pixelizácia obrazu

Sekanie/pixelizácia obrazu pri zapojení cez PowerLine adaptér

V prípade, že máte set-top box k internetu pripojený zariadeniami PowerLine, môže pravidelne dochádzať k zníženej kvalite obrazu. Zariadenia PowerLine šíria internetový signál cez elektrické vedenie, čo v prípade hlavne starších elektroinštalácií nemusí fungovať správne. Dôvodov môže byť viacero, medzi najčastejšie patria:

 • poškodené zariadenie PowerLine
 • zastaralá elektroinštalácia v byte (hlavne staré hliníkové káble)
 • signál medzi stanicami PowerLine prechádza elektrorozvodnou skriňou, alebo predlžovačkou
 • k elektrickej sieti ste pripojili ďalšie zariadenie

Najlepšie je prepojenie staníc PowerLine cez moderné medené káble. Tak isto je dôležité PowerLine adaptér pripojiť priamo do elektrickej zástrčky (nie predlžovačky) a signál šíriť v rámci jedného elektrického okruhu (nie cez rozvodnú skriňu).

V prípade zhoršenia obrazu pri zapojení cez PowerLine odporúčame:

 • odpojte set-top box (STB) z elektriky
 • odpojte LAN káble od PowerLine a tak isto od konvertora (ONT)
 • resetujte PowerLine zariadenia a opätovne ich spárujte
 • resetujte ONT
 • opätovne pripojte LAN káblom ONT a PowerLine
 • zapojte STB do elektriky
 • prepojte LAN káblom STB a PowerLine
PowerLine adaptér

Sekanie/pixelizácia obrazu pri zapojení cez LAN kábel

V prípade, že máte set-top box (STB) k internetu pripojený LAN káblom, môže vo výnimočných situáciách nastať problém s pixelizáciou. Tieto problémy sú najčastejšie spôsobené poškodeným HDMI alebo LAN káblom, alebo nesprávnou aktualizáciou konvertora (ONT).

V tomto prípade odporúčame:

 • vymeňte HDMI a LAN kábel za iný (aby sa vylúčila chybná kabeláž)
 • odpojte LAN kábel od STB a STB odpojte z elektriky
 • ONT resetujte a počkajte, pokiaľ sa opätovne rozsvietia diódy (môže trvať niekoľko minút)
 • opätovne pripojte LAN kábel do STB a následne STB do elektriky

V prípade, že problém s kvalitou obrazu pretrváva, kontaktujte technickú podporu Orange Slovensko.

Technická podpora Orange ukážka nastavení zobrazených v televízii ukážka nastavení zobrazených v televízii

Kvalita obrazu a zvuku

Zhoršená kvalita obrazu, alebo zvuku

V prípade, že ste zaregistrovali zhoršenie kvality obrazu, alebo zvuku, môže sa jednať o chybný HDMI kábel. V prvom rade je potrebné vymeniť HDMI kábel. Tak isto skontrolujte nastavenia vášho set-top boxu:

 • na diaľkovom ovládači Arris stlačte menu (symbol domčeka)
 • v ponuke vyberte Nastavenia
 • Zvoľte Video nastavenia

Pre nastavenia zvuku vyberte Nastavenia audio výstupu a všetky hodnoty nastavte na Stereo.

Následne v Nastavenia video výstupu vyberte možnosť, kde sú najvyššie čísla. Vo vzorovom nastavení je vybratý formát Full HD s obnovovacou frekvenciou 50 snímkov (1080p@50 Hz).

Ponuka možností video výstupu sa môže líšiť v závislosti od pripojeného televízora. set-top box Arris nepodporuje 4K výstup, maximálne možné nastavenie je 1080p (FHD). Staršie televízory môžu ukazovať ako maximálnu možnosť 720p (HD).

V prípade že ste vyskúšali všetky možnosti a kvalita obrazu a zvuku sa nezlepšila, kontaktujte technickú podporu Orange Slovensko.

Technická podpora Orange

Nahrávky a dlhodobé nahrávky

Zmazanie dlhodobých nahrávok

Niektoré programy si viete cez set-top box vopred nahrať. Nahrávky sú bezplatne uložené na serveroch Orange. Následne v menu STB viete tieto nahrávky uložiť aj do dlhodobej pamäte za poplatok. Pri tomto úkone vás set-top box informuje o poplatku, časom ale na nahrávku môžete zabudnúť a zistíte to až po vyúčtovaní na faktúre. Nahrávky z dlhodobej pamäte je možné zmazať:

 • na diaľkovom ovládači Arris stlačte menu (symbol domčeka)
 • v ponuke vyberte Nahrávanie
 • v nahrávaní potvrďte Zoznam nahrávok
 • zvoľte Dlhodobé

Pri každej nahrávke v dlhodobej pamäti je možnosť prehrať/odstrániť. Pre odstránenie zvoľte možnosť Zrušiť nahrávku.

ukážka nastavení zobrazených v televízii

Priamo cez set-top box si viete dať vopred nahrať väčšinu programov (v EPG stlačením červeného tlačidla na diaľkovom ovládači). Tak isto si viete vytvoriť vlastný plán nahrávok, alebo nastaviť dátum a čas, kedy sa má program nahrať. V prípade, že máte veľa nahrávok už uložených v krátkodobej a dlhodobej pamäti, nastavených na neskoršie nahratie, resp. nastavené na nahratie konkrétny deň a čas, odporúčame si zoznam všetkých nahrávok priebežne kontrolovať. Programy ktoré už nepotrebujete mať uložené odporúčame priebežne mazať.

ukážka nastavení zobrazených v televízii

Žiadny signál, rozpojené káble

Televízor zobrazuje chybu: žiadny alebo slabý signál

Chybová hláška televízora žiadny signál signalizuje, že televízor nerozpoznal pripojený set-top box (STB) a nezobrazí vysielaný program aj v prípade, že máte všetko správne zapojené. Vypadnutý signál môže byť spôsobený poškodeným HDMI káblom medzi STB a TV, ale najčastejšie je dôvodom nesprávne zvolený vstup signálu na vašom televízore.

V závislosti od značky televízora sa môže chybová hláška žiadny signál mierne odlišovať. Na obrázku vidíte chybové hlášky z televízora Samsung a LG.

V tomto prípade je potrebné prepnúť váš televízor diaľkovým ovládačom od televízora na správny vstup. Tlačidlo je obvykle označené ako „Source“, „Input“, alebo ikonami (pozri obrázok).

ukážka nezachytenia signálu v televízii

Televízor ukazuje ikonu rozpojených káblov

Túto chybovú ikonu zobrazí televízor v prípadoch, kedy je nesprávne prepojený / dotlačený LAN kábel medzi set-top boxom (STB) a konvertorom (ONT). Tak isto sa môže jednať o poškodený LAN kábel, ktorý je potrebné vymeniť. Ak vám na televízore svieti táto ikona, odporúčame:

 • odpojte LAN kábel zo STB aj z ONT
 • STB odpojte z elektriky
 • zresetujte ONT a počkajte pokiaľ sa opätovne rozsvietia diódy
 • zapojte STB naspäť do elektriky
 • prepojte STB a ONT novým LAN káblom (resp. vyskúšajte starý)

V prípade že ste vyskúšali všetky možnosti a ikona svieti naďalej, kontaktujte technickú podporu Orange Slovensko.

Technická podpora Orange ukážka ikony rozpojených káblov v televízii

TV služby prestali pracovať

Televízor zobrazuje iba logo a načítavanie

Ak počas inicializácie set-top boxu (STB) nabehne na obrazovke televízora logo Orange a načítavanie sa zastaví (zmrzne), táto chyba je spôsobená výpadkom internetu v čase načítavania STB. Najčastejšie sa táto situácia prejaví pri výpadku internetu. V menšej miere býva spôsobená nesprávne zapojeným (resp. zle dotlačeným) LAN káblom do STB, alebo poruchou na STB.

Skontrolujte, či vám ide internet a či dióda na prednej strane STB svieti na zeleno. Ak je internet funkčný a dióda STB je zelená, postupujte nasledovne:

 • odpojte STB z elektriky a odpojte LAN kábel
 • resetujte konvertor (ONT) a počkajte, pokiaľ sa rozsvietia diódy
 • STB opätovne zapojte do elektriky a vložte LAN kábel
ukážka načítavania a loga Orange v televízii

Televízor zobrazuje chybu: IPTV služby prestali pracovať

V prípade, že vám televízor vypíše chybovú hlášku IPTV služby prestali pracovať, dôvodov môže byť viacero:

 • výpadok internetu, alebo poškodený LAN kábel
 • zapojenie zariadení cez PowerLine adaptéry (pozri časť sekanie/pixelizácia obrazu)
 • obmedzenie služieb z dôvodu nezaplatenej faktúry

Skontrolujte, či vám ide internet a či dióda na prednej strane STB svieti na zeleno. Ak je internet funkčný a dióda STB je zelená, postupujte podľa návodu vyššie (zobrazuje iba logo).

V prípade, že pri zamrznutom logu, alebo chybovej hláške IPTV služby prestali pracovať nefunguje ani internet a dióda na STB svieti na oranžovo, kontaktujte technickú podporu Orange Slovensko.

Technická podpora Orange ukážka problému s IPTV službami v televízii

Iné chybové hlášky a riešenia

Vo výnimočných prípadoch môže televízor zobrazovať aj tieto chybové hlášky:

Počas overovania došlo k chybe, zadaný PUK nebol nájdený

Riešenie: Reštartujte set-top box odpojením z elektrickej siete. Po cca 10 sekundách ho opätovne pripojte. Ak služby po reštarte nie sú funkčné, kontaktujte technickú podporu Orange.

Chyba 470 – nepovolená MAC adresa

Riešenie: Na predajni ste si prevzali nový STB, ale ešte neprebehla jeho aktivácia v našich systémoch. Zariadenia sa aktivujú maximálne do 24 hodín (obvykle 4-5 hodín). V prípade, že STB nie je aktívny do 24 hodín, kontaktujte technickú podporu Orange.

Ostatné chyby označené číslom od 400 do 500

V prípade, že vám televízor zobrazuje iné chybové hlášky, ako sú uvedené v tomto návode, kontaktujte technickú podporu Orange.

Technická podpora Orange

Často kladené otázky

Je možné si cez set-top box Arris nastaviť vlastné poradie staníc?

Áno. Vlastné poradie TV staníc si nastavíte v menu STB → správa TV staníc → všetky TV stanice → zoradiť stanice.

Je možné si nastaviť zoznam obľúbených staníc (vlastný zoznam)?

Áno. Vlastný zoznam TV staníc si nastavíte v menu STB → správa TV staníc → vytvoriť nový zoznam.

Je možné zmeniť rodičovský PIN?

Áno. Rodičovský PIN je prednastavený na 0000. Zmenu viete spraviť v menu: STB → nastavenia → nastavenie zabezpečenia → rodičovský PIN.

Je možné zmeniť nákupný PIN?

Áno. Nákupný PIN je prednastavený na 0000. Zmenu viete spraviť v menu: STB → nastavenia → nastavenie zabezpečenia → nákupný PIN.

Zmenil som si rodičovský/nákupný PIN, ale nepamätám si ho.

Rodičovský aj nákupný PIN vám vedia resetovať na zákazníckej linke Orange. Po resete bude opäť nastavený na 0000. Kontaktujte technickú podporu Orange Slovensko.

Technická podpora Orange

Aktivácia a deaktivácia doplnkových TV balíkov cez set-top box.

Doplnkové TV balíky si viete aktivovať v menu STB → pre mňa → zoznam balíkov. Deaktivácia je možná cez zákaznícku linku, alebo na ktorejkoľvek predajni Orange.

Je možné set-top box pripojiť k internetu cez Wi-Fi?

Nie. STB je potrebné mať k internetu pripojený LAN káblom (koncovka RJ-45).

Podporuje set-top box prehrávanie obsahu v rozlíšení 4K UHD?

Nie. Maximálne podporované rozlíšenie je 1080p (Full HD).

Aký je rozdiel medzi Filmotékou Štart a Filmotékou+ v menu set-top boxu?

 • Filmotéka Štart je bezplatnou súčasťou predplateného programu. Dostupných je v nej cca 50 filmov/seriálov, z ktorých sa 15 každý mesiac obmieňa za iné tituly.
 • Filmotéka+ je dostupná automaticky a za poplatok si viete vypožičať titul, ktorý máte následne dostupný 48 hodín.

Aktualizácia firmware a manuály

Ostatné informácie

Manuál na stiahnutie