Svet Dáta

Využívajte svoj internet vo svete ešte výhodnejšie. Za 100 MB dát zaplatíte len 0,60 €, mesačný poplatok je iba 1,90 €. Navyše získate cestovné poistenie od spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s.

1 MB dát vo vybraných krajinách sveta za 0,39 €
dáta za 0,60 €/100 MB na deň v Zóne 1 + Švajčiarsko
cestovné poistenie od spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s. s poistným krytím až do 40 000 €

Aktiváciou tejto služby sa nebude pri neprimeranom využívaní roamingových služieb v EÚ uplatňovať roamingový príplatok na prenesené dáta.

Detailné informácie a ceny

Zóna 1/EÚ

Ktoré sú to krajiny?

 • Dáta
  0,60 €/ za každých začatých 100 MB na deň.
  Vo Švajčiarsku 0,60 € za každých začatých 100 MB na deň.

Vybrané krajiny sveta

Ktoré sú to krajiny?

 • Dáta
  0,39 €

Cestovné poistenie

Pretože chcem objavovať svet bezpečne.

 • Poistné krytie až do výšky 40 000 €
 • Jednoduché používanie poistenia spolu s roamingovými balíčkami
 • počet ciest do zahraničia nie je obmedzený
 • Asistenčná služba v zahraničí

Využívajte službu VoLTE aj v roamingu

VoLTE ( Voice over LTE ) je služba, ktorá umožňuje uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom siete 4G. Zistite ako môžete túto službu využívať aj v zahraničí a či je váš mobilný telefón s ňou kompatibilný.

Viac o roamingu VoLTE

Najčastejšie otázky

Najväčšou výhodou je, že zákazník platí za komunikáciu v EÚ rovnaké ceny ako keď volá na Slovensku v inej sieti ako je sieť Orangeu.

Zákazník v roamingu na komunikáciu čerpá obsah svojho predplateného domáceho balíka volaní do iných sietí v SR alebo kreditu, ktorý môže míňať na volania, SMS, MMS do všetkých sietí v SR. Zákazník teda môže svoj predplatený balík, poprípade kredit čerpať za rovnakých podmienok ako doma aj v krajinách EÚ.

Zákazník môže svoj domáci neobmedzený balík do všetkých sietí v SR využívať nielen doma, ale za rovnakých podmienok aj v EÚ.

V EÚ platia rovnaké pravidlá pre spomaľovanie čerpania dát po prečerpaní predplateného balíka ako v SR.

Aby sa predchádzalo neobvyklému využívaniu regulovaných roamingových služieb, sú v roamingu nastavené kontrolné mechanizmy:

 • Zákazníkom je možné účtovať roamingové príplatky vo výške 0,0264 € za minútu hovoru, 0,0048 € za SMS a 1,86 € za 1 GB dát (ceny sú uvedené s DPH) a to v prípade, ak mal za predchádzajúce 4 mesiace v roamingu väčšiu spotrebu, ako doma a zároveň sa zdržiaval viac mimo SR.
 • Regulovaný roaming nie je určený na permanentný roaming, to znamená na využívanie len v sieťach mimo územia SR.
 • Aby si zákazník mohol zobrať paušál v zahraničí (v EÚ), môže byť požiadaný zahraničným operátorom, aby preukázal svoje stabilné väzby k danej krajine (napr. škola, práca, rodina).
 • V prípade predplatených neobmedzených dát po prekročení určitého objemu dát je možné zákazníkom účtovať roamingový príplatok 1,86 €/GB.

* Pravidlá definované reguláciou sú platné nasledovným spôsobom: Ak budete mať neprimerané správanie (spotrebu) počas posledných 4 mesiacoch, upozorníme Vás na to SMS správou a budete mať 14 dní na zmenu správania. Ak svoje správanie nezmeníte, budeme Vám účtovať k spotrebe minút a/alebo SMS a/, alebo dát roamingový príplatok. Ak Vám už je účtovaný príplatok, pri najbližšej zmene Vášho správania tak, že za posledné 4 mesiace strávite na Slovensku viac ako 50 % času alebo spotrebuje viac ako 50 % minút a/alebo SMS a/ alebo dát, Orange Slovensko Vám prestane účtovať roamingový príplatok.

Služba Navzájom zadarmo obsahuje volania v rámci siete Orange, ktoré sú bezplatné, pokiaľ je dodržaná podmienka, že obaja účastníci hovoru sú prihlásení v domácej sieti Orange. To znamená, že hovory v rámci Navzájom zadarmo sú bezplatné iba v rámci SR.

Samozrejme, doplnkové roamingové služby, teda cestovné balíky môžu byť stále výhodnejšou alternatívou komunikácie v roamingu, hlavne v krajinách mimo EÚ alebo pri dlhodobom pobyte v krajinách EÚ. Obsahom niektorých cestovateľských balíkov sú dodatočné dáta, ktoré môžu zákazníci využiť v roamingu. Okrem toho obsahujú aj ďalšie výhody ako znížená cena za komunikáciu mimo EÚ, vo vybraných krajinách sveta a v neposlednom rade aj rodinné cestovné poistenie.

Ak si zákazník ponechá alebo aktivuje cestovateľský balík, bude využívať obsah svojho paušálu výlučne v SR a v roamingu bude komunikovať za ceny dané v tomto balíku. Navyše, pri aktívnej roamingovej službe nebude Orange Slovensko využívať časť nariadenia EK o kontrole korektného správania sa v roamingu.

Účtuje sa každých aj začatých 100 MB prenesených dát. Po vyčerpaní objemu 100 MB dát sa účtuje automaticky ďalších 100 MB prenesených dát, a to aj opätovne až do konca príslušného kalendárneho dňa. V prípade, že Zákazník nevyčerpá celý objem dát 100 MB pred koncom príslušného kalendárneho dňa, nevyčerpaný objem prepadá a Zákazník čerpá nový objem dát 100 MB v nasledujúcom kalendárnom dni podľa pravidiel uvedených v tejto poznámke. Objem dát do dosiahnutia prvých 50 kB dát prenesených po začatí čerpania príslušných 100 MB je spoplatnený nulovou sadzbou, t. j. 0 €/kB.

Nakoľko stále nie sú presne stanovené pravidlá medzi EÚ a Veľkou Britániou ohľadom Brexitu, pre zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v Británii, resp. tam plánujú cestovať, sa po Brexite od 1.1.2021 zatiaľ nič nemení. Ceny zostanú rovnaké, Británia naďalej zostane v rovnakej zóne ako ostatné krajiny EÚ. O prípadných zmenách budeme zákazníkov včas informovať.

Áno, v regulovanom roamingu spúšťame možnosť využívať zahraničné 5G siete. Našich roamingových partnerov, ktorých siete môžete využívať nájdete v zozname 5G roamingových partnerov.

Situácia na Ukrajine nám nie je ľahostajná, preto so svojimi blízkymi môžete aj naďalej komunikovať zadarmo - volať z Ukrajiny na Slovensko, prijímať hovory a prenášať dáta na Ukrajine.

Cena za odoslanú SMS z Ukrajiny je 0,395 € a roamingové hovory z Ukrajiny na ukrajinské čísla účtujeme zvýhodnenou cenou 0,49 €/min.

Platí pre predplatené karty od 14.6.2023 a pre zákazníkov s platbou na faktúru od 1.7.2023.