MetLife

Úrazové poistenie

V živote sa môžu stať aj nepríjemné situácie, pri ktorých dochádza k rozličným zraneniam. Pre tieto prípady sa Orange v spolupráci s MetLife rozhodol postarať o svojich verných zákazníkov úrazovým poistením za výhodnú cenu.

Výhody poistenia

  • jednoduché dojednanie priamo na predajni Orange
  • bez zdravotných dotazníkov a vstupnej lekárskej prehliadky
  • výber z dvoch variantov poistnej ochrany
  • poistná ochrana platná 24 hodín denne, 7 dní v týždni a aj v zahraničí

Poistenie vám poskytne:

  • finančnú ochranu v prípade hospitalizácie z dôvodu úrazu až 70 € na deň
  • Denné odškodné, ktoré je vyplácané už od prvého dňa hospitalizácie z dôvodu úrazu
  • dvojnásobné poistné plnenie v prípade hospitalizácie z dôvodu úrazu na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS)
  • poistné plnenie, ktoré je vyplácané už od prvého dňa hospitalizácie z dôvodu úrazu
  • výhodná cena : 5 € / 7 € mesačne
Poistné krytie ZÁKLAD EXTRA
Denné odškodné Mesačné poistné Denné odškodné Mesačné poistné
Hospitalizácia z dôvodu úrazu (denné odškodné) 50 € 5 € 70 € 7 €

Dodatočné informácie týkajúce sa úrazového poistenia vám radi poskytneme na zákazníckej linke 0850 23 24 25 v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 19:00 h.