Coopkasa - zaplaťte faktúru spolu s nákupom potravín

Uprednostňujete úhradu faktúry v hotovosti?

Potom vám ponúkame nový spôsob platenia faktúr prostredníctvom systému Coopkasa v širokej sieti predajní COOP Jednota. Spojte príjemné s užitočným a plaťte faktúry za naše služby cez systém Coopkasa vo vašej predajni Coop Jednota.

Ak máte u nás definovaný spôsob úhrady faktúr v hotovosti, posledná strana Vašej faktúry obsahuje čiarový kód. Ten stačí predložiť pri pokladni v predajni COOP Jednota vybavenej systémom Coopkasa a požiadať o zaplatenie. Pokladník načíta čiarovový kódu ako ďalšiu položku nákupu a je na vás, či zaplatíte kartou alebo v hotovosti. Dokladom o zaplatení je v tomto prípade štandardný výstup z registračnej pokladnice - pokladničný blok a potvrdenka s názvom Coopkasa. Oba doklady je nutné uchovať pre prípad reklamácie.