Prihlásenie a registrácia

Najčastejšie otázky

Fixné internetové služby si viete registrovať po prihlásení sa do zákazníckej zóny Orange nasledovne:
www.orange.sk > Môj Orange > Registrácia > Registrácie pre dátove služby
Nie je to potrebné, ak máte iné číslo pod rovnakým variabilným symbolom a viete ID kód. Zákazník má pri sebe aspoň 1 TČ spadajúce pod variabilný symbol predmetného čísla (aby bolo možné overiť SMS notifikáciu pre prihlásenie sa do Zákazníckej zóny).

Ak zákazník nemá pri sebe predmetné číslo, ale má číslo spadajúce pod ten istý variabilný symbol, bude potrebovať ešte ID kód (pre výber iného čísla ako toho, s ktorým sa prihlásil v časti "Pracujete s číslom").
Odporúčame vám stiahnuť aplikáciu Môj Orange, ktorá vám umožní mať zákaznícku zónu vždy po ruke.