Návody na inštaláciu- Aplikácia Môj Orange

Stiahnite si aplikáciu do svojho mobilu pohodlne, jednoducho a rýchlo. Vyberte si operačný systém a postupujte podľa nasledujúcich krokov. 

ANDROID

Nastavenie APN internetu pre telefóny s operačným systémom Android

 • Menu -> Nastavenie
 • Bezdrôtové & siete -> Mobilné siete 
 • Názvy prístup. bodov 
 • Stlačte kontextové tlačidlo pre Menu a zvoľte
  Nový názov prístupového bodu 
 • Do políčok doplňte tieto údaje: 

  Názov: Orange Internet
  Názov prístupového bodu: internet
  Proxy: Nenastavené
  Port: Nenastavené
  Meno používateľa: Nenastavené
  Heslo: Nenastavené
  Server: Nenastavené
  MMSC: Nenastavené 

  Server proxy systému MMS: Nenastavené
  Port systému MMS: Nenastavené
  MCC: 231
  MNC: 01
  Typ overenia: Žiadny
  (Ak nezadáte default, nemáte možnosť vyberať si medzi pripojeniami!)
 • Zvoľte Názvy prístupových bodov a stlačením "bodky" na pravo od profilu ho aktivujete. Aktívny profil vpravo je označený bodkou 
 • V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte vypnuté Wi-Fi a zapnuté dátové služby
 • Hotovo

Aktivácia Google Play store na telefónoch s operačným systémom Android

Upozornenie: Na nastavenie telefónu pre službu Google Play store a jej využívanie musíte mať aktívne dátové mobilné pripojenie alebo pripojenie na bezdrôtovú sieť Wi-Fi s internetovým prístupom

 • Kliknite na ikonku Obchod Play/Play store, ktorá sa nachádza medzi ostatnými aplikáciami vo vašom telefóne
 • Po spustení budete vyzvaní, aby ste do zariadenia pridali účet, potvrďte Áno/Yes
 • Spustí sa sprievodca pridaním Google účtu, potvrďte Ďalej/Next
 • Možnosti na ďalšej obrazovke:
  ak nemáte Google účet, môžete si ho vytvoriť
  ak už Google účet máte, môžete sa pomocou neho prihlásiť
 • Kliknite na tlačidlo Nový/New 
 • Do 1. políčka zadajte vaše krstné meno, do 2. políčka zadajte vaše priezvisko. Kliknite na Ďalej/Next 
 • Zadajte tvar mailovej adresy, napr. : meno.priezvisko... V prípade, že takýto email už existuje, budete vyzvaní zvoliť si iný. Kliknite na Ďalej/Next 
 • Na ďalšej obrazovke si zvoľte vaše heslo k účtu. Jeho minimálna dĺžka je 8 znakov. Používajte veľké i malé písmena, znaky a číslice. Zadajte 2x vaše heslo a potvrďte Ďalej/Next 
 • Ďalej si musíte zvoliť kontrolnú otázku pre prípad straty hesla. Zvoľte si typ otázky z rolovacieho menu, napr.: Prvé telefónne číslo? Alebo: Rodné priezvisko matky? Napíšte odpoveď a tú si starostlivo uschovajte, pre prípad zabudnutia hesla. Ako poslednú položku vyplňte alternatívny email, na ktorý vám bude doručené nové heslo po jeho vygenerovaní v prípade zabudnutia vášho hesla. 
 • Kliknite na Vytvoriť/Create
 • Prečítajte si zmluvné podmienky spoločnosti Google a kliknite na Súhlasím, ďalej/I agree, Next
 • Opíšte kontrolný obrazec, tak ako ho vidíte a potvrďte ťuknutím Ďalej/Next 
 • Na ďalšej obrazovke si zvoľte, či chcete mat vaše zariadenie zálohované pomocou vášho Google účtu. Ťuknutím na kvačku súhlasíte/nesúhlasíte a ťuknite na Ďalej/Next 
 • Kliknite na Koniec nastavenia/Finish setup
 • Hotovo
 • Po spustení aplikácie už stačí iba ťuknúť na "Súhlasím" a aplikácia sa stáva plne funkčnou

Aktivácia Google Play na telefónoch s operačným systémom Android

Upozornenie: Na nastavenie telefónu pre službu Market a jej využívanie musíte mať aktívne dátové mobilné pripojenie alebo pripojenie na bezdrôtovú sieť Wi-Fi s internetovým prístupom

 • Kliknite na ikonku Obchod Play, ktorá sa nachádza medzi ostatnými aplikáciami vo Vašom telefóne
 • Po spustení budete vyzvaní, aby ste pridali účet do vášho zariadenia, potvrdíme Áno/Yes
 • Spusti sa sprievodca pridaním Google účtu, potvrdíme Ďalej/Next
 • Na ďalšej obrazovke možnosti: 

  ak nemáte Google účet, môžete si ho vytvoriť
  ak už Google účet máte, môžete sa pomocou neho prihlásiť
 • Kliknite na tlačidlo Prihlásiť/Sign in
 • Zadajte vaše prihlasovacie meno a heslo a potvrďte ťuknutím na Prihlásiť/Sign in 
 • Na ďalšej obrazovke si zvoľte, čí chcete mat vaše zariadenie zálohované pomocou vášho Google účtu. Ťuknutím na kvačku súhlasíte/nesúhlasíte a ťuknite na Ďalej/Next 
 • Ťuknite na Koniec nastavenie/Finish setup
 • Hotovo
 • Po spustení aplikácie už stačí iba ťuknúť na "Súhlasím/Agree" a aplikácia sa stáva plne funkčnou.

Stiahnutie aplikácie z Google Play cez Android telefón

 • Kliknite na ikonku Google Play (Obchod Play), ktorá sa nachádza v Menu medzi ostatnými aplikáciami vo Vašom telefóne
 • Kliknite na ikonku s lupou v pravom hornom rohu displeja a do vyhľadávacieho poľa zadajte názov aplikacie, ktorú chcete stiahnuť a nainštalovať. 
 • V zozname vyhľadaných aplikácií kliknutím vyberte požadovanú aplikáciu 
 • V pravom hornom rohu displeja kliknite na tlačidlo Inštalovať a na ďalšej obrazovke kliknite a tlačidlo Prijať a prevziať 
 • Počkajte, kým sa aplikácia stiahne a nainštaluje. Potom kliknite na tlačidlo Otvoriť, čím aplikáciu spustíte 
 • Ak chcete dať aplikáciu na domovskú stránku telefónu (homescreen), kliknite na jej ikonu držte kým sa neobjaví domovská stránka. Ikonu ťahaním môžete umiestniť na ľubovoľné miesto na displeji a až potom ikonu pustite

iOS

Nastavenie internetu (APN)

Ak Vám funguje internet, môžete prejst na krok číslo 2.

Telefón nie je nutné pre službu internet nastavovať. APN internet je preddefinované a v telefóne sa zmeniť nedá*.

V prípade nefunkčnosti odporúčame skontrolovať:

 • Zapnutie mobilných dát
  Menu -> Nastavenia -> Všeobecné -> Mobilné dáta -> Zapnuté I / 0 Vypnuté
 • Reštart operačného systému
  Podržte naraz tlačidlá Home (dolné tlačidlo) a Power (horné zapínacie tlačidlo) pokial Vám nestmavne obrazovka a nenabehne logo Apple
 • Resetovanie nastavení siete
  Menu -> Nastavenia -> Všeobecné -> Resetovať -> Resetovať nastavenie siete

* APN je možné zmeniť len prostredníctvom aplikácie Iphone Configuration Utility, ktorej popis najdete v otázkach a dotazoch.

Vytvorenie Apple ID

Ak už máte Apple ID vytvorené, môžete prejsť na krok číslo 3.

 • Menu -> Nastavenia -> iTunes a App Store 
 • Prihlásiť sa -> Vytvoriť nové Apple ID 
 • 1.krok -> Store: Slovakia 
 • Po prečítaní obchodných podmienok je nutné ich potvrdiť (Agree) 
 • Vyplňte prihlasovacie údaje:

  Email – bude slúžiť ako Apple ID
  Password – heslo musí obsahovať aspoň 8 znakov, z toho aspoň jedno číslo, jedno veľké a jedno malé písmeno
  Question – kontrolná otázka bude slúžiť na overenie totožnosti v prípade zabudnutia hesla
  Optional Rescue Email – v prípade potreby bude táto adresa použitá na zaslanie inštrukcií pre obnovenie zabudnutého hesla
  Date of Birth – dátum narodenia
 • Vyplňte fakturačné údaje:
  Typ platobnej karty

  Číslo platobnej karty

  Security code – trojmiestne číslo na zadnej strane karty

  Mesiac a rok ukončenia platnosti platobnej karty
  Fakturačná adresa

  Postcode – PSČ
  Area code – Slovenská republika (421)
 • Overenie e-mailovej adresy
  Na vami zadaný e-mail bude zaslaný konfirmačný mail, ktorý je nutné potvrdiť
 • Po vyplnení Apple IDhesla bude registrácia hotová.

Registrácia do AppStore

 • Menu -> Nastavenia -> iTunes a App Store
 • Prihlásiť sa -> použite Vaše zaregistrované Apple ID
 • Kliknite na Review
 • Po prečítaní obchodných podmienok je nutné ich potvrdiť (Agree)
 • Vyplňte fakturačné údaje:
  Typ platobnej karty 

  Číslo platobnej karty 

  Security code – trojmiestne číslo na zadnej strane karty 

  Mesiac a rok ukončenia platnosti platobnej karty
  Fakturačná adresa 

  Postcode – PSČ
  Area code – Slovenská republika (421)
 • Vaša registrácia do AppStore je týmto ukončená.

Stiahnutie Môj Orange

 • Kliknite na ikonku AppStore, ktorá sa nachádza v menu, medzi ostatnými aplikáciami vo Vašom telefóne
 • Kliknite na ikonku s Lupou v spodnej časti a do poľa zadajte názov aplikácie – Môj Orange 
 • V zozname vyhľadaných aplikácií kliknutím vyberte aplikáciu Môj Orange 
 • Po kliknuti na ikonku “FREE“ sa zobrazí možnosť “INSTALL APP“
 • Po kliknutí na ikonku “INSTALL APP“ sa aplikácia nainštaluje 
 • Po jeho zadaní bude aplikácia nainštalovaná a prístupná z menu Vašeho telefónu

To nás mrzí. Povedzte nám prosím, čo vám na stránke chýbalo:
Ak od nás potrebujete odpoveď, kontaktuje nás priamo.